IPN wznowi sprawę zamordowania Polaków w Austrii przez nazistów

IPN wznowi sprawę zamordowania Polaków w Austrii przez nazistów

Dodano:   /  Zmieniono: 5
IPN wznowi sprawę zamordowania Polaków w Austrii przez nazistów (fot. By Rama (Own work) [CC-BY-SA-2.0-fr (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/deed.en)], via Wikimedia Commons)
Instytut Pamięci Narodowej poinformował, że prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie podjął na nowo umorzone śledztwo ws. zbrodni funkcjonariuszy III Rzeszy popełnionej na Polakach.
Prokurator zbada ponownie sprawę zamordowania polskich obywateli przez funkcjonariuszy III Rzeszy w zamku Hartheim w Alkoven w pobliżu Linzu w Austrii. W zamku znajdował się ośrodek eutanazji

Od 2 kwietnia 1940 r. do połowy grudnia 1944 r. zamordowano na zamku bliżej nieustaloną liczbę Polaków, ale nie mniejszą niż 1143 osoby. Wszystkie osoby zostały uśmiercone w komorze gazowej.

Sprawa prowadzona jest w oparciu o art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz. U. z 1946 r. Nr 69, poz. 377) w zw. z art. 1 ust. 1 lit. a ustawy z 18 grudnia 1998 r. o IPN-KŚZpNP.

Przedmiotowe śledztwo zostało umorzone 2 grudnia 2009 r. wobec wyczerpania wszelkiej dostępnej inicjatywy dowodowej.

Po umorzeniu postępowania na skutek prowadzonych kwerend materiałów archiwalnych ujawniono nieznaną dotychczas listę osób zamordowanych w Hartheim w okresie od 5 maja 1944 r. do 29 grudnia 1944 r. Lista ta zawiera szereg nazwisk, w tym około 458 polsko brzmiących, co może świadczyć, że ofiarami byli obywatele polscy. Ponadto lista ta wskazuje na dłuższy niż dotychczas zdołano ustalić okres dokonywania zabójstw w Hartheim. Szczegółowa lista nowych nazwisk stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Lista zamordowanych opublikowana na stronie IPN.

IPN.gov.pl, ml