Referendum na Krymie zawieszone. Parlament zostanie rozwiązany?

Referendum na Krymie zawieszone. Parlament zostanie rozwiązany?

Dodano:   /  Zmieniono: 19
Budynek Rady Najwyższej Autonomicznej Republiki Krymu (fot.Marcin Lis/Wprost)
Pełniący obowiązki prezydenta Ukrainy, a zarazem przewodniczący parlamentu tego kraju Ołeksandr Turczynow poinformował, że wstrzymał decyzję parlamentu Krymu o przeprowadzenie referendum ws. sprawie przyłączenia Krymu do Rosji.
-Rada Najwyższa Krymu, która jest całkowicie kontrolowana przez rosyjskie wojska podjęła decyzję o przeprowadzeniu nielegalnego referendum na Krymie, podczas którego chcą zadać pytanie: „Czy jesteś za przyłączeniem Krymu do Federacji Rosyjskiej”. Ta decyzja jest nielegalna i nikczemna. Stoi ona w sprzeczności z interesami obywateli ukraińskich oraz interesami mieszkańców Krymu. Terytorium Ukrainy jest uznawane przez społeczność międzynarodową za suwerenne i nienaruszalne. Zgodnie z artykułem 73 Konstytucji Ukrainy tylko, podkreślam tylko, ogólnonarodowe referendum może dotyczyć kwestii granic – powiedział Turczynow w przemówieniu do narody.

- Nawet lokalne krymskie referendum nie jest możliwe do zorganizowania w 10 dni. W związku z tym nie ma żadnego referendum. To farsa i fałsz. Jego przeprowadzenie będzie stanowiło przestępstwo przeciwko państwu dokonane przez wojska Federacji Rosyjskiej – dodał Turczynow i zaznaczył, że zawiesił decyzję parlamentu Krymu.

- Parlament rozpocznie dyskusję nad rozwiązaniem parlamentu Autonomicznej Republiki Krymu. Będziemy bronić integralności naszego terytorium i suwerenności naszego państwa – zaznaczył.

Pravda.com.ua, ml
+
 19

Czytaj także