Zrewidować stosunki z Kubą

Zrewidować stosunki z Kubą

Dodano:   /  Zmieniono: 
Oprócz Polski także inne kraje Unii Europejskiej będą się domagać rewizji stosunków UE z Kubą - poinformował wiceminister spraw zagranicznych Jan Truszczyński, reprezentujący Polskę na spotkaniu unijnych szefów dyplomacji.
Mimo że stosunków UE z Kubą nie było w programie poniedziałkowego spotkania, podczas obiadu Truszczyński podjął ten temat.

"Obok Polski szereg innych państw jest zdania, że nie można pozostać bezczynnym i nie można wyobrazić sobie kontynuacji dotychczasowych wytycznych bez jakichkolwiek modyfikacji" -  powiedział Truszczyński.

W styczniu Unia Europejska zdecydowała, że zawiesza na sześć miesięcy sankcje dyplomatyczne wobec Kuby, nałożone po tym, gdy w  2003 roku reżim Fidela Castro aresztował 75 dysydentów. Nawiązaniu dialogu politycznego z Kubą najbardziej sprzeciwiały się w  styczniu Polska i Czechy. W czerwcu państwa UE mają dokonać rewizji decyzji ze stycznia.

"Jest jasne, że Polska będzie wśród krajów domagających się rewizji styczniowej decyzji, zwłaszcza po ostatnich doświadczeniach i dowodach danych przez władze kubańskie, jak postępują one wobec obywateli własnych i obywateli państw UE" -  oświadczył Truszczyński.

W ostatnich dniach z Kuby wydalono co najmniej 13 deputowanych i  dziennikarzy europejskich, w tym dwóch eurodeputowanych i czterech dziennikarzy polskich, którzy pojechali na wyspę, by wziąć udział w spotkaniu opozycji 20 maja.

Zdaniem Truszczyńskiego, jest za wcześnie, by spekulować, na czym będzie polegać rewizja stosunków z Kubą - czy UE powróci do stanu sprzed stycznia, czy "znacząco zmodyfikuje zestaw wytycznych przyjętych w styczniu". Dodał, że Polska jest w trakcie określania swojego ostatecznego stanowiska.

W programie poniedziałkowego spotkania, przygotowanym przez kierujący pracami UE Luksemburg, nie było kwestii Białorusi. Także minister Truszczyński nie podjął tego tematu.

"Czy i kiedy na szczeblu UE będziemy postulować określone kroki, związane z prześladowaniem Związku Polaków przez władze białoruskie, to jest w przygotowaniu. Na dzień dzisiejszy niczego finalnego nie przywiozłem" - oświadczył Truszczyński. Zapewnił jednak, że partnerzy Polski w UE są świadomi, że Związek Polaków na Białorusi jest poddawany prześladowaniom ze strony władzy.

Dodał, że polski MSZ pracuje nad tym, by zgłosić na forum UE określone postulaty w sprawie Białorusi, w tym także dotyczące rozszerzenia tworzonej właśnie unijnej listy osób z zakazem wjazdu na teren UE o Białorusinów odpowiedzialnych za prześladowanie Związku Polaków.

"Nie mamy jeszcze konkretnych wniosków imiennych, opracowanych tak, aby można je było formalnie wprowadzić w obieg przygotowujący decyzję UE. Zakładam, że to się stanie w tygodniu" - powiedział Truszczyński.

ss, pap

 0

Czytaj także