Boże Narodzenie po polsku - wśród rodziny

Boże Narodzenie po polsku - wśród rodziny

Dodano:   /  Zmieniono: 1
(fot. sxc)
Dla ponad połowy Polaków Boże Narodzenie wiąże się z rodzinna atmosferą, a 29 proc. postrzega święta jako wydarzenie religijne - wynika z sondażu CBOS.

CBOS podkreśla, że świecki i religijny sposób przeżywania świąt nie wykluczają się, a zdecydowana większość ankietowanych zamierza obdarować kogoś prezentem. Z sondażu wynika, że większość ankietowanych (51 proc.) przeżywa Boże Narodzenie przede wszystkim jako święta rodzinne. Tylko dla 29 proc. badanych liczy się głównie ich aspekt religijny, a 16 proc. badanych deklaruje, że postrzega je jako święto ludzi związanych z religią chrześcijańską.

Sposób przeżywania Bożego Narodzenia zależy w największym stopniu od wieku. W grupie wiekowej 18-24 lata 66 proc. ankietowanych przyznaje, że święta mają dla nich przede wszystkim wymiar rodzinny. Wraz z wiekiem rośnie znaczenie doświadczeń religijnych związanych z przeżywaniem świąt. W grupie wiekowej 65 lat i więcej 43 proc. badanych przyznaje, że ten aspekt jest dla nich najważniejszy, a jedynie 38 proc. stawia na pierwszym miejscu rodzinną atmosferę. Jednocześnie z danych CBOS wynika, że religijny i świecki sposób przeżywania świąt nie wykluczają się nawzajem. Dla większości badanych najważniejsze w czasie Bożego Narodzenia jest spędzanie czasu z rodziną (67 proc.). Duża grupa w okresie świątecznym docenia także możliwość podtrzymania tradycji (38 proc.) i wzięcia udziału w uroczystościach kościelnych (34 proc.). Dla 12 proc. uczestniczących w badaniu święta to okazja do odpoczynku od pracy. Tylko 1 proc. badanych traktuje święta jako okazję do obejrzenia ciekawych filmów w telewizji.

Blisko połowa Polaków spędzi Wigilię w gronie najbliższej rodziny - z dziećmi lub rodzicami (po 49 proc. badanych). 59 proc. deklaruje, że przy świątecznym stole zasiądzie w towarzystwie partnera bądź współmałżonka, a co dziesiąty Polak zamierza spędzić wigilijny wieczór z przyjaciółmi lub bliskimi znajomymi. 2 proc. ankietowanych przeżyje Wigilię samotnie. Z sondażu wynika też, że dla ponad 3/4 Polaków Boże Narodzenie wiąże się z obdarowywaniem prezentami. 78 proc. ankietowanych przygotowuje dla kogoś gwiazdkowy podarek. Prawie co piąty badany nie zaprząta sobie tym głowy. Większość badanych zamierza obdarować od czterech do ośmiu osób, nieco mniej (31 proc.) - dwie, trzy osoby, a 6 proc. planuje uszczęśliwić tylko jedną osobę.

Zamiar obdarowania bliskich prezentami wiąże się przede wszystkim z subiektywnym odczuciem zamożności rodziny - im wyższa ocena własnych warunków materialnych, tym większy odsetek osób deklarujących chęć przygotowania świątecznych prezentów. Na skłonność do obdarowywania wpływa również wiek i wykształcenie - osoby młodsze i lepiej wykształcone częściej w porównaniu z innymi planują bożonarodzeniowe podarki. Na prezenty gwiazdkowe ponad połowa Polaków zamierza wydać mniej więcej tyle samo pieniędzy co w ubiegłym roku, a ponad 1/4 deklaruje, że przeznaczy na nie mniejsze sumy. Blisko co piąty badany twierdzi, że na przygotowanie świątecznych potraw wyda więcej niż rok temu.

Sondaż CBOS przeprowadził 1-8 grudnia 2011 r. na reprezentatywnej losowej grupie 950 dorosłych mieszkańców Polski.


Źródło: PAP
 1

Czytaj także