Kiedy software człowieka zawodzi

Kiedy software człowieka zawodzi

Dodano:   /  Zmieniono: 

Choroby neurologiczne dotyczą układu nerwowego, w tym mózgu – głównego „systemu operacyjnego” naszego organizmu. Wiele z nich, np. udar mózgu, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, związanych jest z wiekiem. W związku z tym, że żyjemy coraz dłużej, te schorzenia będą dotykać coraz większej liczby osób. Niektórym chorobom układu nerwowego, np. udarowi, można już zapobiegać. Inne, np. guzy mózgu, padaczkę, można niemal całkowicie wyleczyć, stosując zabiegi lub leczenie farmakologiczne. Wielu schorzeń nie umiemy zahamować, ale dzięki zrozumieniu ich istoty, zastosowaniu leków czy rehabilitacji możemy spowolnić postęp, złagodzić objawy i poprawić jakość życia chorego. Chorób neurologicznych jest wiele, warto wiedzieć, na czym polega ich istota, jak je rozpoznać. Nie wolno zwlekać z podjęciem leczenia. Bo komórki nerwowe jak mało które są wrażliwe na uszkodzenia, a ich naprawienie jest najczęściej niemożliwe. Nie regenerują się tak jak np. komórki naskórka.

Udar czy wylew?

Udar, inaczej zawał mózgu, jest tym dla mózgu, czym dla serca zawał. Bezpośrednią przyczyną choroby jest niedokrwienie określonego obszaru w mózgu (udar niedokrwienny – 85 proc. przypadków choroby) lub wylew krwi (udar krwotoczny, 15 proc. przypadków). Wylew jest rezultatem pęknięcia ściany tętnicy wewnątrzmózgowej, a jego przyczyną najczęściej są zmiany w ścianie naczynia związane z wieloletnim nadciśnieniem czy cukrzycą. Wylew częściej niż zawał mózgu staje się przyczyną śmierci chorego. Jeśli jednak chory przeżyje, to skutki wylewu często są łagodniejsze niż udaru niedokrwiennego. Pacjenci po udarze w większości przypadków nie wracają do normalnego funkcjonowania i wymagają opieki rodziny i państwa. Takie są skutki, kiedy chory nie uzyska bardzo szybko pomocy. – Wydawało się przez dłuższy czas, że to wina niewydolnego pogotowia, iż pacjenci z udarem nie trafiają na izbę przyjęć w ciągu krytycznych czterech godzin. Dokładne badanie stanu rzeczy pokazało, że chodzi jednak o czas między wystąpieniem udaru a wezwaniem pogotowia. Winne są więc zaniedbania edukacyjno-społeczne – mówi prof. Maria Barcikowska, kierownik Zespołu Kliniczno-Badawczego Chorób Zwyrodnieniowych IMDiK PAN im. Mirosława Mossakowskiego w Warszawie. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy wiedzieli, że jeśli drętwieje połowa ciała, występują zaburzenia mowy, to nie wolno czekać, aż to przejdzie, tylko natychmiast wzywać pogotowie

Padaczki

Padaczka to grupa zaburzeń spowodowanych chwilową niesprawnością mózgu, która objawia się nagłymi i napadowymi wyładowaniami wewnątrz komórek nerwowych. Charakterystycznym objawem epilepsji są ataki drgawek, najczęściej związanych z utratą świadomości. Choruje na nią jeden procent społeczeństwa. Na świecie z epilepsją żyje 50 mln osób, a w Polsce – ok. 400 tys. Co roku odnotowuje się 40-70 nowych zachorowań na każde 100 tys. osób. Lekarze rozróżniają ponad 40 rodzajów napadów padaczkowych. Są to nie tylko napady padaczki z drgawkami ciała, ale też „wyłączenia” świadomości, zaburzenia wzroku, słuchu, smaku i węchu czy utrata przytomności. Przyczyną padaczki może być uszkodzenie mózgu powstające w okresie okołoporodowym lub w następnych latach życia. Najczęściej jest to uraz, a u ludzi starszych – niedokrwienie mózgu. U dzieci większość przypadków padaczki nie ma ustalonej przyczyny, mówi się wtedy o padaczce idiopatycznej. Padaczka u dorosłych niekiedy jest związana z inną chorobą (np. guzem mózgu) lub uzależnieniem od alkoholu. Dostępnych jest wiele leków przeciwpadaczkowych, które skutecznie łagodzą objawy choroby, eliminując lub zmniejszając liczbę ataków. Najtrudniej pomóc pacjentom z padaczką lekooporną, u których dostępne leki nie działają. Wówczas trzeba włączać leczenie operacyjne, które jest skuteczne tylko u części pacjentów. Padaczka przysparza chorym wiele problemów w codziennym życiu. Bardzo ogranicza możliwości podjęcia i utrzymania pracy oraz rozwój kariery zawodowej – zaledwie 40 proc. chorych na padaczkę w Polsce pracuje zawodowo.

Stwardnienie rozsiane (SM) – choroba młodych

SM (sclerosis multiplex – SM) jest przewlekłą chorobą autoimmunologiczną ośrodkowego układu nerwowego (OUN), która najczęściej rozpoznawana jest między 20. a 40. rokiem życia. U osób z SM układ odpornościowy ulega zaburzeniu i zamiast walczyć z chorobami, niszczy osłonki nerwów (tzw. osłonki mielinowe) w mózgu i rdzeniu kręgowym. Mechanizm leżący u podłoża tej choroby jest złożony i wciąż mało poznany. SM to choroba, na którą każdy choruje inaczej. Najczęściej pierwsze ujawniają się zaburzenia ruchowe (45 proc. przypadków), dalej zaburzenia widzenia i zapalenie nerwu wzrokowego (40 proc.), czucia (35 proc.), chorzy miewają problemy z chodzeniem, utrzymaniem moczu, mówią niewyraźnie, mają zawroty głowy, a przede wszystkim okresowo dotkliwie odczuwają zmęczenie. Istnieje kilka odmiennych postaci klinicznych SM. Najczęstsza z nich to rzutowo-remisyjna (dotyczy 75 proc. pacjentów), w której objawy neurologiczne (np. zaburzenia wzroku albo drętwienie kończyn) pojawiają się okresowo, po czym częściowo lub nawet całkowicie ustępują – są to tzw. rzuty choroby. SM może się też rozwijać powoli i systematycznie, a pacjent nie zauważa postępującej niepełnosprawności – jest to postać pierwotnie postępująca. Bywa też, że chory na początku ma rzuty, po czym SM przechodzi w postać wtórnie postępującą.

Otępienie – choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera to najczęstsza postać otępienia, nieuleczalna i postępująca. Najczęściej występuje po 65. roku życia, lecz pojawia się również wcześniej w przypadkach uwarunkowanych genetycznie. W 2015 r. na świecie chorowało na nią 35 mln ludzi, a prognozuje się, że w roku 2050 będzie to już 120 mln. W Europie to odpowiednio 8 i 35 mln osób. Według Alzheimer Europe w Polsce mamy pół miliona osób cierpiących z powodu otępienia, z czego 310 tys. choruje na najczęstszą w tej grupie chorobę Alzheimera. Wczesne symptomy często są błędnie wiązane z wiekiem lub ze stresem. W początkowych stadiach najczęstszym objawem jest trudność w przypominaniu sobie niedawnych zdarzeń. Najważniejsze, żeby lekarz pierwszego kontaktu nie zlekceważył pacjenta, który mówi, że ma problemy z pamięcią i nie potraktował tego jako fizjologiczny przejaw starzenia, tylko wysłał go do neurologa, geriatry lub psychiatry. Diagnostyka polega na wykonaniu prostych testów oceniających zdolności poznawcze. W przypadkach budzących wątpliwość potrzebne jest szczegółowe badanie pamięci przez psychologa oraz badanie neuroobrazowe, tj. tomografia komputerowa (wyklucza inne niż choroba Alzheimera przyczyny zaburzania pamięci), albo rezonans, który umożliwia opisanie topografii zaniku w mózgu. Choroba Alzheimera nie jest uleczalna, ale dysponujemy lekami objawowymi, tzn. takimi, które spowalniają pogarszanie się możliwości poznawczych, i takimi, które leczą zaburzenia psychotyczne, bo te pojawiają się u 50 proc. osób dotkniętych tą chorobą na różnych jej etapach. Leki te zmniejszają objawy pobudzenia i agresji, łagodzą objawy depresyjne i zaburzenia snu. W przypadku osób z otępieniem bardzo ważna jest współpraca lekarza z opiekunem, którego uczy się, jak powinien opiekować się pacjentem, i uświadamia mu, że pacjent jest chory, a nie złośliwy lub „specjalnie” zapomina.

Kiedy ręce drżą – choroba Parkinsona

Na chorobę Parkinsona choruje ok. 60 tys. Polaków, a co roku notuje się 4-8 tys. nowych zachorowań. Nieco częściej dotyczy mężczyzn, a średni wiek zachorowania wynosi 58 lat. Klasyczne objawy tej choroby to drżenie rąk, spowolnienie ruchowe, zwiększone napięcie mięśniowe, zaburzenia chodu prowadzące do utraty równowagi i upadków, pogorszenie mimiki – „twarz pokerzysty”, rzadkie mruganie, znieruchomiałe spojrzenie, zaburzenia mowy: mowa ściszona, monotonna, niewyraźna oraz zaburzenia połykania. Na ich podstawie lekarz jest w stanie postawić diagnozę. We wczesnej diagnostyce wykorzystuje się też testy genetyczne oraz badania neuroobrazujące. Leczenie polega na łagodzeniu objawów choroby. Nie ma jednej terapii chorych z chorobą Parkinsona, bo leczenie musi być dopasowane do danego pacjenta, zindywidualizowane, zależne od wieku i stanu zdrowia. Najwcześniejszy okres rozwoju choroby to najlepszy czas na zastosowanie leczenia zatrzymującego lub zwalniającego proces neurodegeneracji. Zapewnienie pacjentom rehabilitacji ruchowej pozwala na jak najdłuższe utrzymywanie sprawności, zapobiega upośledzeniu w poruszaniu się i wpływa na poprawę nastroju. Ćwiczenia ruchowe wzmacniają mięśnie, układ kostny, korzystnie wpływają na układ krążenia i oddechowy.

Okładka tygodnika WPROST: 16/2016
Artykuł został opublikowany w 16/2016 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 16/2016 (1733)

 • Dlaczego PiS Unii się nie boi 17 kwi 2016, 20:00 Ta dziwna symbioza nie musi trwać wiecznie, ale dziś sporo nam mówi o stanie Unii i doskonale tłumaczy rosnącą odporność rządów na jej krytykę. 3
 • Bezradna żona ministra sprawiedliwości 17 kwi 2016, 20:53 Patrycja Kotecka, żona Zbigniewa Ziobry nie jest w stanie wyegzekwować wyroku sądu. 7
 • Kuczynski na prezydenta 17 kwi 2016, 20:00 Do drugiej tury wyborów stanęli bowiem córka byłego prezydenta (obecnie siedzącego w więzieniu za machinacje finansowe i prześladowanie opozycji) Keiko Fujimori oraz Pedro Pablo Kuczynski, polityk o żydowskich korzeniach. W pierwszej turze... 8
 • Bawaria kontra uchodźcy 17 kwi 2016, 20:00 Na głowę jednego Bawarczyka straty co roku sięgną od 31 do 77 euro. Tak wynika z najnowszej analizy Ifo Institute, ośrodka badawczego z siedzibą w Monachium. Granicząca z Austrią Bawaria jest wyjątkowo narażona na napływ nielegalnych... 10
 • Debata o antysemityzmie 17 kwi 2016, 20:00 Powraca dyskusja o polskim antysemityzmie.Czy Polacy są antysemitami? Jak wyglądamy na tle innych nacji? W rocznicę powstania w warszawskim getcie do udziału w debacie zaprosiliśmy Polaków i Żydów, którzy mówią nie tylko o trudnych kartach historii stosunków polsko-żydowskich,... 14
 • Polski antysemityzm - mit czy rzeczywistość 17 kwi 2016, 22:30 W dużych miastach działają synagogi, świętowane są noce szabasowe, prowadzone są wykłady oraz otwierane żydowskie restauracje – polski antysemityzm jest dziś bardziej mitem niż rzeczywistością. 16
 • Tolerancja i mulikuturowość stały się w Polsce tabu 17 kwi 2016, 22:38 W Polsce w stosunku do żydów panuje rodzaj nieżyczliwości, podejrzliwości, co oczywiście nie oznacza, że istnieje szeroki agresywny antysemityzm - mówi "Wprost" prof. Paweł Śpiewak, dyrektor Żydowskiego instytutu Historycznego. 18
 • Żydzi i Polacy to sojusznicy 17 kwi 2016, 20:00 Dowiadywaliśmy się, że jesteśmy postrzegani przez stronę żydowską jako nie tyle ofiary II wojny, ile współuczestniczący, haniebnie bierni wobec Zagłady. A de facto staliśmy się w odbiorze żydowskim sprawcami ich nieszczęść mówi prof. Jan Żaryn, historyk, senator PiS. 20
 • Jesteśmy stadem dzikich zwierząt 17 kwi 2016, 20:00 Polacy nie zrobili dostatecznie dużo, aby ratować Żydów, i w tym sensie ponoszą moralną odpowiedzialność za ich śmierć – mówi „Wprost” Alina Cała, historyczka, specjalistka od stosunków polsko-żydowskich. 22
 • Wizja kontra telewizja 17 kwi 2016, 20:00 PiS-owska zmiana na dobre zagościła w publicznym radiu i telewizji. Zwolennicy nowych dziennikarzy i nowych serwisów przekonują, że w publicznych mediach przywrócili równowagę albo – jak kto woli – normalność. Przeciwnicy twierdzą,... 24
 • Rzeczpospolita czy Rzeczpartyjna? 17 kwi 2016, 20:00 Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego osłabił międzynarodową pozycję Polski. Przywódcy rządu polskiego długo będą się tłumaczyć ze swych decyzji przy spotkaniach z zagranicznymi partnerami. Łatwo było przewidzieć skutki odmowy... 27
 • Rząd konfliktu. Wewnętrzne walki ministrów PiS 21 kwi 2016, 15:44 Kwestie bezpieczeństwa i finansów wzbudzają najwięcej emocji i konfliktów w rządzie. Ministrowie wyrywają sobie kompetencje i walczą o nominacje w resortach oraz podległych spółkach. 28
 • Zabójcza rezolucja 17 kwi 2016, 20:00 Doprowadzając do uchwalenia przez Parlament Europejski rezolucji wzywającej polski rząd do wykonania zaleceń Komisji Weneckiej, opozycja poniosła największą porażkę od wygranych przez PiS wyborów. Nie uzyskała efektu propagandowego i pozbawiła się atutów w rozgrywce z... 30
 • Dziecko na eksport 17 kwi 2016, 20:00 Siedmioletni Michałek w rodzinnym domu dziecka w Opolu Lubelskim, prowadzonym przez nauczycieli Urszulę i Dariusza Bartoszewskich, mieszkał trzy lata. Trafił tam w połowie 2013 r. Wcześniej opiekowała się nim starsza o kilkanaście lat... 32
 • Jak wypocząć w długi weekend 17 kwi 2016, 20:00 Większość psychologów twierdzi, że aby skutecznie wypocząć, powinniśmy przynajmniej raz w roku wziąć trzy tygodnie urlopu bez przerwy. Tłumaczą, że pierwszy tydzień służy do oderwania się od obowiązków, drugi adaptacji w nowym... 36
 • Inspekcja pracy: był mobbing na UW 17 kwi 2016, 20:00 Mimo że władze UW od lat są alarmowane, że prof. Marian Edward Haliżak, dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych (ISM) na Wydziale Dziennikarstwa, mobbinguje podwładnych, uczelnia dotąd niewiele w tej kwestii zrobiła. Teraz zarzuty... 38
 • To nie jest spór obyczajowy 17 kwi 2016, 20:00 Niemniej jednak nawet skazywany na pożarcie zespół może ograć potentata, może więc także szalona próba okiełznania w kilku zdaniach sporu o legalność aborcji mimo wszystko również może się udać. Zamiast więc rozwodzić się nad... 39
 • Kosmiczny dylemat Kościoła 17 kwi 2016, 20:00 Czy jesteśmy przygotowani na odkrycie pozaziemskiej cywilizacji? – pytał niedawno kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Bydgoszczy prof. Marek Abramowicz, kierownik Katedry Astrofizyki na Uniwersytecie w Göteborgu. – Czy Obcy mają... 40
 • Czekając na giganta 17 kwi 2016, 20:00 Amazon, największa na świecie firma sprzedażowa, najpewniej jeszcze w tym roku zadebiutuje w Polsce. Dla polskiego rynku e-commerce może to być prawdziwa rewolucja, która będzie miała swoje ofiary, ale też wielkich wygranych w postaci konsumentów. 43
 • Handlowe okienko 17 kwi 2016, 20:00 Ma pan w głowie już jakąś definicję polskiego klienta? Polscy klienci nie różnią się od innych klientów na świecie. Czy to Amerykanie, Brytyjczycy, czy Polacy – każdy chce trzech rzeczy: niskich cen, najszerszej oferty i wygody w... 45
 • Mglista rewolucja mieszkaniowa 17 kwi 2016, 20:00 To był jeden z filarów programu wyborczego PiS. Pojawił się już w kampanii 2006 r., kiedy to partia Jarosława Kaczyńskiego obiecała, że 3 mln mieszkań powstanie w ciągu ośmiu lat jej rządów. Ale już w styczniu 2007 r. minister... 46
 • Transfer jak milion dolarów 17 kwi 2016, 20:00 Wojciech Balczun (45 lat), były prezes PKP Cargo, najbogatszej spółki z całej grupy kolejowej, okazał się polskim towarem eksportowym w kategorii fachowcy. Właśnie pokonał 30 konkurentów i wygrał konkurs na prezesa ukraińskich kolei państwowych Ukrzaliznycja. Poinformował o... 48
 • Odłączanie kroplówki 17 kwi 2016, 20:00 Na pewno można to robić znacznie efektywniej, znajdować i współfinansować dobre projekty, dzięki którym będziemy budować markę Polski w europejskiej, a może i globalnej gospodarce – mówi Marcin Chludziński, nowy szef Agencji Rozwoju Przemysłu. 50
 • Wsiąść do pociągu zwanego m-commerce 17 kwi 2016, 20:00 Sięgamy po smartfony kilkaset razy dziennie, nie zastanawiając się zbytnio nad tym, jak bardzo zmieniły nasz styl życia, i tylko czasami uświadamiamy sobie, że ich kariera zaczęła się zaledwie pięć lat temu. Lista urządzeń, kiedyś... 52
 • Innowacyjne rozwiązania w laboratoriach 17 kwi 2016, 20:00 Istnieją specjalne systemy przeznaczone dla laboratoriów. Przykładem innowacyjnych rozwiązań są systemy klasy LIMS, oferujące kluczowe funkcje wspierające procesy nowoczesnych placówek naukowych. – To rozwiązania, które pozwalają na... 53
 • Ofiary Panamy 17 kwi 2016, 20:00 To wyglądało jak klasyczna ustawka. Policja zablokowała budynek, w którym mieści się siedziba kancelarii Mossack Fonseca, a do biura wszedł prokurator Javier Caravallo, panamski specjalista od walki ze zorganizowaną przestępczością.... 56
 • Gdzie się podziała polityka wschodnia PiS? 17 kwi 2016, 20:00 W Kijowie powstaje właśnie nowy rząd. Przywódcy Ukrainy – nawet mimo wewnętrznych przetasowań i niekorzystnych zmian na obojętniejącym coraz bardziej Zachodzie – nadal podkreślają wolę utrzymania prozachodniego kursu. Niestety, rola... 60
 • Dlaczego islamscy terroryści atakują Europę? 17 kwi 2016, 20:00 Poziom zagrożenia terrorystycznego w Europie jest bezprecedensowy. Szef niemieckiego Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji przyznał, że jego analitycy nie docenili gotowości Państwa Islamskiego do ukrywania zamachowców pośród... 62
 • Wszyscy ludzie prezydenta Busha 17 kwi 2016, 20:00 „Niewygodna prawda” to opowieść o białych plamach w życiorysie Busha? To nie jest rzecz o George’u W. Bushu, tak jak film „Wszyscy ludzie prezydenta” nie był opowieścią o Nixonie. Tu chodzi o relacje między amerykańskimi... 66
 • Sztuka rynku 17 kwi 2016, 20:00 Stadion Narodowy gościł już fanów różnych dyscyplin: piłki nożnej i ręcznej, siatkówki, wyścigów samochodowych, ale w kwietniu 2016 r. po raz pierwszy oblegany był przez szalikowców sztuki. Teraz na stadionie odbyły się targi... 68
 • Mieszko Europejski 17 kwi 2016, 20:00 Co by było, gdyby Mieszko I nie przyjął chrztu? Nie musimy wróżyć z fusów. Na dzisiejszych terenach Niemiec żyły wówczas plemiona Słowian połabskich, pod wieloma względami bardziej cywilizacyjnie zaawansowane niż polskie. Pozostały... 70
 • Kiedy software człowieka zawodzi 17 kwi 2016, 20:00 Choroby neurologiczne dotyczą układu nerwowego, w tym mózgu – głównego „systemu operacyjnego” naszego organizmu. Wiele z nich, np. udar mózgu, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, związanych jest z wiekiem. W związku z tym, że... 72
 • Udar mózgu – stop! 17 kwi 2016, 20:00 Nagłe drętwienie połowy ciała. Niedowład jednej ręki. Opadający kącik ust. To typowe objawy udaru mózgu. W takiej sytuacji nie wolno zwlekać, ale trzeba natychmiast wezwać pogotowie. Od tego, jak szybko zostanie udzielona pomoc,... 74
 • Stymulator zdrowia 17 kwi 2016, 20:00 Iwona Maciszewska: Czy padaczkę można wyleczyć? Dr Hab. n. med. Beata Majkowska-Zwolińska: Stosując terapię farmakologiczną, która jest podstawą leczenia padaczki, można wyeliminować lub ograniczyć napady. Taki pacjent może... 76
 • Ratuj się przed wstrząsem 17 kwi 2016, 20:00 23 lipca 2006 r., ciepły letni dzień. Rodzinny piknik nad Zalewem Zegrzyńskim. Jedna z uczestniczek sięga po butelkę ze słodkim napojem. Chce się napić, podnosi ją do ust. Niespodziewanie pada zemdlona. Nie może oddychać, dusi się.... 78
 • Auto dla młodych z korpo. Opel Mokka 17 kwi 2016, 20:00 Barbie nie musi przecież przewozić dziecięcego wózka czy wielkich zakupów. Nie zabiera ogromnych walizek na wakacje – właściwie to Barbie chyba cały czas jest na wakacjach. Jedyne, co Barbie musi wozić, to jest Ken. Ale on też nie ma dzieci – nawet na boku – czy owczarka... 84
 • Jakaś dziwna rocznica 17 kwi 2016, 20:00 Nowocześni – którzy raczej trzymają się daleko od Kościoła – utrzymują, że władca Polan miał plan wprowadzenia Polski do Europy, a mohery teraz chcą nasz kraj z tej Europy wyciągnąć. Z tego by wynikało, że aby do niej znowu wejść, Nowocześni będą musieli się jeszcze raz... 86
 • Wielki comeback polskich ziół 17 kwi 2016, 20:00 Ostropest, siemię lniane, czystek. Trudno wymienić wszystkie ich zalety. Mają zbawienny wpływ na organizm. wprowadzając je na stałe do diety, wyświadczamy sobie wielką przysługę. 87
 • Dziecięcy biznes 17 kwi 2016, 20:00 Bogata i dobrze przygotowana oferta dla rodzin z dziećmi w polskich hotelach to wręcz ewenement na skalę europejską. Nic dziwnego, że do hoteli przyjaznych rodzinom rezerwacje trzeba robić z dużym wyprzedzeniem. Ponad 70 proc. hoteli... 88
 • Cała naprzód do przygody 17 kwi 2016, 20:00 Marzeniem niejednego turysty jest mieszkać w jednym hotelu, ale codziennie budzić się w innym mieście. Właśnie takie możliwości daje rejs wycieczkowy. – Pomaga spełnić różne oczekiwania i trafia do osób o najbardziej odmiennych... 94

ZKDP - Nakład kontrolowany