Uczelnia pełna afer i patologii

Uczelnia pełna afer i patologii

Dodano:   /  Zmieniono: 11
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach lansuje się jako najsilniejsza uczelnia w regionie. Coraz częściej wymieniana jest jednak w kontekście oszustw i korupcji. Kadra fłaszuje swój dorobek naukowy lub chce prezentów za zaliczenia.

Najświeższa sprawa dotyczy habilitacji dr Anety Niewęgłowskiej, która okazała się skandalem. Niewęgłowska to wicedyrektor ds. nauki Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Na kierunkach pedagogicznych studiuje tam blisko tysiąc osób. Choć Niewęgłowska jest absolwentką pedagogiki, doktoryzowała się w 2004 r. w zakresie historii. Promotorem jej doktoratu był prof. Lech Wyszczelski – mentor i kolega z instytutu. W tym roku mija 12 lat, w czasie których dr Niewęgłowska powinna zdobyć habilitację, by kontynuować karierę naukową. Procedurę uruchomiła w maju ubiegłego roku. Poznaliśmy jej kulisy.

Nieuprawnione zapożyczenia

Niewęgłowska wskazała, że chce się habilitować na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jednym z recenzentów jej dorobku został uznany historyk wojskowości prof. Jan Kęsik z Uniwersytetu Wrocławskiego. To fragment jego recenzji: „Podczas lektury [rozprawy naukowej – red.] dr Anety Niewęgłowskiej przez przypadek natknąłem się na kilka fragmentów, które są identyczne jak w dwóch monografiach promotora habilitantki prof. Lecha Wyszczelskiego. Zaznaczam, że nie prowadziłem w tej sprawie śledztwa, bo nie czuję się do tego powołany.

Natrafiłem na pięć przypadków nieuprawnionych zapożyczeń (o zróżnicowanej objętości) i w tym momencie zrezygnowałem z poszukiwania dalszych fragmentów. Nie szukałem też podobieństw pomiędzy monografią dr A. Niewęgłowskiej a opracowaniami innych autorów”. Do recenzji prof. Kęsik dołączył pięć załączników, porównujących publikacje dr Niewęgłowskiej i prof. Wyszczelskiego. Wynika z nich, że niekiedy są to przepisane ciągiem całe strony, w sumie jest ich kilkanaście. „Zaistniała sytuacja nie pozwala mi na sformułowanie pozytywnego wniosku w sprawie dr Anety Niewęgłowskiej” – skonkludował prof. Kęsik. Choć prof. Wyszczelski, autor zapożyczonych przez Niewęgłowską treści, w piśmie skierowanym do komisjihabilitacyjnej stwierdził, że nie wnosi żadnych pretensji (dwa miesiące wcześniej UPH przedłużył mu umowę o pracę), 19 stycznia rada Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie odmówiła nadania jej stopnia doktora habilitowanego. Jeden z członków komisji domagał się powołania natychmiast komisji dyscyplinarnej, skończyło się jedynie na tym, że o sprawie została poinformowana macierzysta uczelnia. Mimo to Niewęgłowska wciąż prowadzi zajęcia ze studentami i jest wicedyrektorem instytutu. Poproszona o komentarz napisała nam: „Formułowany zarzut o nieuprawnionych zapożyczeniach w mojej pracy jest nieuzasadniony”. Adam Bobryk, rzecznik prasowy uczelni, poinformował nas, że habilitacją Niewęgłowskiej zajmie się rzecznik dyscyplinarny.

Podatnicy za jej nieudane postępowanie zapłacili przeszło 20 tys. zł. O sprawie dr Niewęgłowskiej poinformował nas jeden z pracowników UPH: „Jeśli sprawą nie zajmie się prasa, to pani Zacharuk kolejne oszustwo będzie starała się ukryć przed władzami ministerialnymi i opinią publiczną” – napisał. Tamara Zacharuk to rektor siedleckiego UPH, od lat związana jest z Instytutem Pedagogiki. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Pedagogiki Integracyjnej, wcześniej była wicedyrektorem tego instytutu oraz prodziekanem Wydziału Humanistycznego.

Nie ma się co martwić

Jak się okazuje, podejrzenia o próbę zamiecenia sprawy pod dywan są uzasadnione. Doktor Marek Wroński, który na łamach „Forum Akademickiego” od lat walczy z plagiatami i naukową nieuczciwością, wskazuje na przypadek z początku 2014 r. Doktor Andrzej Cwer, wówczas pracownik Instytutu Pedagogiki UPH, podobnie jak Niewęgłowska zatrudniony w Pracowni Historii i Teorii Wychowania, otwiera postępowanie habilitacyjne na UMCS w Lublinie. Jeden z recenzentów wnikliwie przegląda jego dorobek naukowy.

Okazuje się, że dr Cwer wykazuje w nim 12 prac, które nigdy nie zostały opublikowane, co więcej, przedstawia się jako członek kolegium redakcyjnego wydawnictwa jednego z norweskich uniwersytetów, które, jak się okazuje, nigdy nie istniało. Cwer przypisywał sobie też udział w sześciu międzynarodowych konferencjach, które nigdy się nie odbyły. Decyzja rady wydziału UMCS mogła być tylko jedna. Choć o sprawie natychmiastzostała powiadomiona rektor Zacharuk, jak ustalił dr Wroński, do czasu jego interwencji nic się w tej kwestii nie działo. – To było zaskoczenie, bo sprawa poważnej nierzetelności naukowej była ewidentna i udowodniona przez komisję habilitacyjną. Rektor po otrzymaniu informacji o oszustwie naukowym jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić rzecznika dyscyplinarnego, który w tym wypadku z urzędu wszczyna postępowanie wyjaśniające – mówi nam dr Wroński. Dodaje, że w tym przypadku dr Andrzej Cwer w dokumencie urzędowym, jakim jest wniosek o otwarcie postępowania habilitacyjnego, poświadczył nieprawdę, co jest przestępstwem z art. 271 Kodeksu karnego. Doktor Cwer nie stawiał się na posiedzenia komisji dyscyplinarnej, mimo to był zatrudniony na UPH do końca roku akademickiego 2014.

Doktor Wroński opowiada też o sytuacji z 2011 r., kiedy plagiat wykryto u jeszcze innego pracownika Instytutu Pedagogiki – z katedry, którą wówczas kierował prof. Wyszczelski. By uniknąć skandalu, przewód habilitacyjny na wniosek habilitanta został zamknięty i wycofany. Kolejny przykład podaje Ewa Brodacka-Adamowicz, była kierownik jednego z zakładów w Instytucie Pedagogiki UPH. – W instytucie przez lata jako doktor habilitowany był zatrudniony Andrzej P. (nie podajemy jego nazwiska, gdyż zmarł w ubiegłym roku), wiele osób starało się potwierdzić jego dorobek naukowy. Udało się dotrzeć jedynie do doktoratu, który zrobił w Moskwie, śladów habilitacji nie było – opowiada. Dodaje, że przez lata P. wykazywał w corocznym dorobku naukowym publikacje, które nigdy nie powstały (ich liczba ma wpływ na wysokość środków, jakie z budżetu państwa trafiają do uczelni). – Informowałam o tym Zacharuk, nic w tej sprawie nie zrobiła – mówi Brodacka-Adamowicz. Sprawa plagiatów czy oszustw naukowych to niejedyny problem, z jakim mierzy się siedlecki uniwersytet.

Tamtejsza prokuratura prowadzi obecnie dochodzenie w sprawie tzw. afery perfumowej. Na początku tego roku reporterzy programu „Blisko ludzi” TVN ujawnili nagranie, z którego wynika, że prof. Teresa B. z Katedry Rozrodu i Higieny Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (kierunki rolnicze w UPH studiuje przeszło 350 osób) miała obiecywać studentce powodzenie na egzaminie magisterskim w zamian za perfumy. W rozmowie telefonicznej instruuje ją, w jakim sklepie ma je kupić, na której stoją półce i jak wygląda flakon. Domaga się, by studentka zakupu perfum dokonała przed obroną i załatwiła wszystko dyskretnie. Zapewnia, że obrona będzie czystą przyjemnością. Do kuriozalnej sytuacji doszło, gdy reporter TVN udał się do drogerii szukać wskazanych przez B. perfum. Gdy podał się za magistranta UPH, jedna z przebywających tam osób zaoferowała mu pomoc, poprosiła o podanie nazwiska wykładowcy, by podpowiedzieć, jakiego zapachu używa. Gdy powiedział, że chodzi o B., usłyszał: „Jak kupi pan perfumy, to nie ma się o co martwić”.

Dodać panią rektor

Z ustaleń dziennikarzy TVN wynika, że to nie był jednostkowy przypadek. Inni studenci potwierdzili, że B. żądała prezentów w zamian za zaliczenie obrony pracy magisterskiej. Wskazali także, że sprawa nie dotyczy jedynie jej, bo inny wykładowca z UPH w zamian za prezenty miał nie pilnować ich w trakcie egzaminów. – Prokuratura Rejonowa w Siedlcach nadzoruje śledztwo w sprawie przyjęcia korzyści majątkowej przez wykładowcę Katedry Rozrodu i Higieny Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczo -Humanistycznego w Siedlcach w związku z obroną pracy magisterskiej – napisała nam Krystyna Gołąbek, rzecznik siedleckiej prokuratury okręgowej. Wątpliwości budzi też dorobek naukowy rektor Zacharuk, która kieruje UPH od 2012 r. Parę tygodni temu została wybrana na kolejną kadencję. Należy ona do grupy tzw. Słowaków. Tak środowisko akademickie określa tych naukowców, którzy swoją karierę rozwinęli na Słowacji.

Źle skonstruowana umowa międzypaństwowa (pisaliśmy o tym w 2015 r., m.in. po naszych publikacjach została ona zmieniona) przez lata zrównywała słowacki stopień docenta (naukowo-dydaktyczny) z polskim stopniem doktora habilitowanego (naukowy), otwierając tym samym ścieżkę szybkiej i łatwiej kariery. By zostać słowackim docentem, nie trzeba mieć bowiem tylu publikacji, dorobku naukowego, cytowań za granicą czy udziału w konferencjach, jakie wymagane są od osób ubiegających się o polską habilitację. Tę drogę wybrała rektor Zacharuk. W oficjalnych bazach nauki przedstawia się jako doktor habilitowany w dyscyplinie pedagogika, nie podaje jednak żadnych szczegółów na temat swojej habilitacji. Wiadomo, że 16 lat po doktoracie uzyskała docenturę na uniwersytecie w Rużomberku z pracy socjalnej, która w Polsce nie jest dyscypliną naukową, lecz jedynie kierunkiem kształcenia. Mimo to resort nauki uznał, że jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych. Ponieważ na Słowacji nie ma obowiązku publikowania rozpraw docenckich, nie są one traktowane jak prace naukowe, więc polskie środowisko akademickie nie ma szans poznać pracy Zacharuk. Rzecznik uczelni zapewnia, że ci, którzy chcieliby przeczytać jej utwór naukowy o tytule „Edukacja inkluzyjna jako podstawa pracy socjalnej [nie społecznej, jak napisał nam rzecznik] z osobami niepełnosprawnymi”, znajdą go w bibliotece uniwersytetu w Rużomberku.

Wiemy, że Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów odrzuciła już raz kandydaturę Zacharuk na recenzenta habilitacji z pedagogiki. Nie przeszkadza jej to jednak promować doktorów w tej dyscyplinie. W bazach nauki polskiej jej dorobek naukowy wygląda skromnie (dwa artykuły pisane ze współautorem). W większości publikacji w katalogach Biblioteki Narodowej figuruje zaś jako redaktor naukowy. – Na siedleckiej uczelni funkcjonuje obiegowa opinia, że by wydać książkę, do publikacji trzeba dodać panią rektor – mówi Ewa Brodacka-Adamowicz. Rektor temu zaprzecza. Według ostatnich danych na UPH studiuje blisko 6,5 tys. osób.

Okładka tygodnika WPROST: 17-18/2016
Więcej możesz przeczytać w 17-18/2016 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 11
 • absolwent IP
  Takich afer jest pełno na uczelniach, na każdej się coś znajdzie. Ludzie gadali i gadać będą. Nie trzeba od razu uogólniać jaka to zła uczelnia. Uczelnia jak każda inna. Są lepsi i gorsi wykładowcy. Ja mam w pamięci dużo fajnych, mądrych i miłych ludzi.
  • Doświadczony IP
   Studia zaoczne to komunistyczny przeżytek dla partyjnych kacyków, którzy musieli zdobyć wykształcenie. Znam kilku takich "absolwentów". Inżynier, czy magister powinien mieć wiedzę, a nie zaliczone kilka zjazdów. Nie wyobrażam sobie inżyniera bez wielogodzinnych wykładów, ćwiczeń i laboratoriów.
   • Maximus IP
    Wszyscy studenci będą taką uczelnie chwalić, bo też widocznie zaliczają egzaminy , a i w końcu studia. To jest cała patologia, a później idą do pracy i połowa z nich nic nie umie tylko mają w ręku papierek i się chwalą.
    • student IP
     Szukanie sensacji na siłę. Uph to bardzo dobra uczelnia, idącą z duchem czasu. Widać komuś bardzo przeszkadza, że odnosi sukcesy.
     • Znajoma IP
      Jeżeli po pewnym temacie wybuchła dyskusja to osoby które go zrealizowały odniosły sukces. Tylko o to w tym chodzi. Pozdrawiam i dziękuję

      Spis treści tygodnika Wprost nr 17-18/2016 (1734)

      • No to porozmawiajmy o Schumanie 24 kwi 2016, 20:00 W kraju, gdzie konie i korniki wyznaczają linie podziału politycznego, trudno żeby parada Roberta Schumana nie stała się okazją do awantury. To oczywiście nie będzie pierwsza postać historyczna, a już na pewno nie pierwszy konserwatywny symbol, który lewica przywłaszczyła... 4
      • Wizyta u Prince’a 24 kwi 2016, 20:00 Taksówkarz wiozący mnie z lotniska w Minneapolis do Paisley Park obiecał poczekać nawet kilka godzin, jeśli opowiem mu, jak jest „tam w środku”. I ostrzegł, że Prince jest humorzasty, niekontaktowy i dziwny 8
      • Drony kontra ISIS 24 kwi 2016, 20:00 Do tej pory obowiązywała zasada, że ataków należało unikać jeśli istniało zagrożenie spowodowania ofiar wśród ludności cywilnej. 8
      • Ludowcy pod presją 25 kwi 2016, 19:57 Partia Władysława Kosiniaka-Kamysza nie ma łatwego życia po ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych. 11
      • Zdarzyło się jutro 24 kwi 2016, 20:00 Polityczny hit tygodnia: człowiek zwany Rubikoniem poszukuje człowieka zwanego sepem miłości. 12
      • Kukiz’15 i mafia tytoniowa 24 kwi 2016, 20:00 Inicjatywa 18 posłów Pawła Kukiza może zniszczyć wysiłek państwa w walce z mafią tytoniową. Proponowane przez tych polityków przepisy pozwolą na okradanie państwa na miliardy złotych. Termin zgłoszenia zmian w ustawie nie jest przypadkowy, bo mafia właśnie liczy straty po... 16
      • Koniec świata Telimeny 24 kwi 2016, 20:00 Po każdych wyborach większość by decydowała, gdzie teraz na europejskiej grządce chcemy się znajdować. Po 2007 r. można było mieć wrażenie, że dla partii wskazanej wtedy przez suwerena, czyli naród, byłoby najlepiej, gdybyśmy tak się wygodnie usadowili pomiędzy Holandią a... 19
      • Tusk myślami jest już w Polsce 24 kwi 2016, 20:00 Pozycja Tuska w Brukseli jest niepewna, a powrót do Polski może być bolesny. Trudno by mu przecież było funkcjonować w opozycji. Szczególnie że Platformy Tuska już nie ma. 20
      • Premier pod presją 24 kwi 2016, 20:00 Pół roku po objęciu stanowiska szefowej rządu przez Beatę Szydło politycy PiS otwarcie mówią o głębokiej rekonstrukcji jej gabinetu. Najsilniejszym kandydatem na nowego premiera jest dziś wicepremier Mateusz Morawiecki. 23
      • Co chce ukryć prezes NIK 24 kwi 2016, 20:00 Od d ponad tygodnia stan relacj między Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa oraz Najwyższą Izbą Kontrol przypomina zimną wojnę. Spór wywołał raport NIK po kontroli wydatków kolejowych spółek na usługi doradcze i eksperckie w latach 2012-14. Jako że rapor wymienia szereg... 26
      • Podróże na emeryturze 24 kwi 2016, 20:00 Znanego polskiego podróżnika Aleksandra Dobę czekają w tym roku dwa ważne wydarzenia: kończy 70 lat i rusza w rejs kajakiem przez Atlantyk. To już trzeci raz, kiedy Doba będzie pokonywał ten ocean kajakiem, tyle że w dniu swoich 70. urodzin zamierza zakończyć trasę... 28
      • Uczelnia pełna afer i patologii 24 kwi 2016, 20:00 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach lansuje się jako najsilniejsza uczelnia w regionie. Coraz częściej wymieniana jest jednak w kontekście oszustw i korupcji. Kadra fłaszuje swój dorobek naukowy lub chce prezentów za zaliczenia. 31
      • Pięć sygnałów, że czas zmienić pracę 24 kwi 2016, 20:00 Wbrew obiegowej opinii zawodowy święty spokój nie jest pożądany, zwłaszcza gdy trwa latami. Jeśli bowiem tkwimy w miejscu i nikt nie ma uwag do naszej pracy, to znaczy, że według przełożonych osiągnęliśmy maksimum swoich możliwości i raczej już nie awansujemy. A jeśli zmieni... 34
      • Kaczyński mówił o mnie 24 kwi 2016, 20:00 To sport w starym stylu, u nas nie ma równouprawnienia, jeżdżą tylko faceci. A byki sprowadzamy z Węgier – mówi Szymon Wierzchosławski, wicemistrz Europy w ujeżdżaniu byków, którego fanem jest prezes PiS. 36
      • Odzyskiwacze 24 kwi 2016, 20:00 Kiedyś przejmowali nas. Teraz my przejmujemy ich. Polscy przedsiębiorcy wreszcie dojrzeli do tego, żeby odzyskiwać z zagranicznych rak znane polskie marki. 40
      • Nie flagujmy żywności 24 kwi 2016, 20:00 Mamy swoje marki w Rumunii, Czechach, na Węgrzech. Jak ja bym się czuł, gdyby w tych krajach nagle bojkotowano te produkty tylko przez to, że należą do polskiego właściciela? – mówi Krzysztof Pawiński, prezes grupy Maspex z markami Tymbark, Lubella, Malma, Łowicz. 42
      • Czy przyjmować mandat za e-zakłady? 24 kwi 2016, 20:00 Mec. Robert Nogacki – jeden z najlepszych ekspertów w zakresie bezprawia urzędniczego – ocenia wydarzenia przez pryzmat interesów klientów swojej kancelarii. 43
      • Pożegnanie z kominówką 24 kwi 2016, 20:00 Rząd chce, by menedżerowie w państwowych firmach zarabiali mniej. Z projektu ustawy wynika, że szef Orlenu czy PZU będzie zarabiał tyle samo co prezes niewielkich Polic. 46
      • Ludzie Kapicy nadal w akcji 24 kwi 2016, 20:00 Często na spotkaniach ze studentami padają pytania, jaką drogę kariery polecam młodzieży... To trudne pytanie, ale jak patrzę, że nic się nie zmienia, w zasadzie już się nie waham: polecam działalność przestępczą. 48
      • Z perspektywy millenialsów 24 kwi 2016, 20:00 Zarządzanie oczekiwaniami pokolenia Y to wyzwanie dla wielu firm. Millenialsi nie są przywiązani do pracy, chcą niezależności i możliwości podejmowania decyzji. Ci, którzy nie uwzględnią ich potrzeb, wypadną z gry. 50
      • Dramat pod cedrami 24 kwi 2016, 20:00 Polacy pomagający uchodźcom na północy Libanu noszą szare kurtki z logo PCPM i biało-czerwoną flagą. Nic dziwnego, że miejscowi, słysząc „Bulanda” (po arabsku Polska), uśmiechają się i podnoszą ku górze kciuki. 57
      • Ucieczka z europejskiego raju 24 kwi 2016, 20:00 Coraz więcej bliskowschodnich uchodźców decyduje się na powrót do domu. To, co zastali w Europie, okazało się odległe od ich wyidealizowanych wyobrażeń. 59
      • Pułapka na niewiernych 24 kwi 2016, 20:00 Muzułmanie wykorzystują fundamenty zachodniej cywilizacji, żeby ją sobie podporządkować – mówi dr Bill Warner, ekspert w dziedzinie politycznego islamu. 60
      • Gest papieża 24 kwi 2016, 20:00 Ale jak oni zostali wybrani? Czy to była jakaś selekcja? No i dlaczego nie było wśród nich chrześcijan? Moja przyjaciółka – notabene dziennikarka – mnożyła pytania, próbując dociec, co sprawiło, że z tysięcy uchodźców papież zabrał do Rzymu właśnie te, a nie inne osoby. 63
      • Obywatele mówią dość 24 kwi 2016, 20:00 Referenda stały się w Europie popularnym sposobem na utarcie nosa brukselskim urzędnikom. Nic dziwnego, ze Unia nie pała entuzjazmem do tej formy demokracji bezpośredniej. 64
      • Rosja zapija się na śmierć 24 kwi 2016, 20:00 Statystyki dla Rosjan jeszcze nigdy nie były tak złe. Z powodu nadmiernego picia co czwarty ężczyzna nie ma szans dożyć tam 50 lat, a śmiertelność porównywalna jest ze skutkami wojny. O tym, co z tego wynika, opowiada Oliver Bullough, autor książki „Ostatni Rosjanin. Jak... 66
      • Genom osobisty 24 kwi 2016, 20:00 Niemal wszystkich będzie niedługo stać na zamówienie pełnej mapy własnego DNA. Dlatego już dziś warto się zastanowić, czy takie dane muszą być chronione i kto oprócz nas powinien mieć do nich dostęp. 68
      • Nie grzebmy w zarodkach 24 kwi 2016, 20:00 Prawo nie jest w stanie przewidzieć tego, do czego może doprowadzić stosowanie manipulacji genetycznych – mówi „Wprost” prof. Stanisław Cebrat, genetyk. 70
      • Kłopoty z DNA 24 kwi 2016, 20:00 Współczesna genetyka daje nadzieje chorym i odbiera ja przestępcom, ale rozwija się tak szybko, ze stróże prawa czasem za nią nie nadążają. 74
      • Jestem prawie samowystarczalna 24 kwi 2016, 20:00 Nie ogarnia mnie nostalgia za młodością. Czuję się spełniona, szczęśliwa.Dwudziestka, czterdziestka, sześćdziesiątka – każdy okres pewne drogi zamyka, ale inne otwiera – mówi „Wprost” Isabella Rossellini, gwiazda, która śmiało eksperymentuje ze swoim wizerunkiem. Ostatnio... 76
      • Więcej bramek niż okazji 24 kwi 2016, 20:00 Możliwe, że Ernest Wilimowski to najlepszy polski piłkarz w historii. Tyle że grał też dla III Rzeszy. Dla chorwackiego pisarza Miljenki Jergovicia stał się symbolem środkowoeuropejskich problemów z historią i tożsamością. 80
      • Punk i król Lew 24 kwi 2016, 20:00 Jest coś wspaniałego w tym, ze nagradzają cie twoi koledzy. Ale uważam, ze często się mylą. Sztuka to nie wyścigi, trudno wskazać najlepszego. Kiedy dostałem Oscara za „Króla Lwa”, powinien wygrać film „Skazani na Shawshank” – mówi „Wprost” Hans Zimmer, kompozytor, laureat... 82
      • Czy koncerny internetowe spełnią marzenie Lenina 24 kwi 2016, 20:00 Globalna sieć została zdominowana przez monopole: po rozrywce i informacji przyszedł czas na kontrolę świadomości. Decydują, co jest dla nas najważniejsze, czego się boimy i kogo kochamy. Nikt ich nie wybrał, to i nikt im nie może odebrać tej władzy nad nami. 84
      • Żelazo, czyli złoto 24 kwi 2016, 20:00 Jedni kradli złoto na Zachodzie, drudzy pomagali im przemycać łupy do kraju. Gangsterzy byli współpracownikami UB, a ich opiekunowie dostojnikami PRL. Po prostu: w latach 70. złodziejska szajka dzieliła się łupami z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. Tyle, że do dzisiaj nie... 88
      • Czas na politykę dla dorosłych 24 kwi 2016, 20:00 Felieton 96
      • Diabetycy z szansą na dłuższe życie 24 kwi 2016, 20:00 To niewątpliwie jedno z największych odkryć 2015 r.: powstały leki dla cukrzyków, które zmniejszają liczbę zawałów i wydłużają życie. 98
      • Recepta na sukces 24 kwi 2016, 20:00 Strategia Polpharmy zakłada reinwestycję zysków ze sprzedaży leków w Polsce w nowoczesne technologie i rozwój produktów potrzebnych pacjentom. Firma inwestuje w działalność naukowo-badawczą w polskich ośrodkach ok. 200 mln zł rocznie. 100
      • Taśmy na ratunek 24 kwi 2016, 20:00 85 proc. operacji z użyciem taśm pozwala pozbyć się wysiłkowego nietrzymania moczu. To bardzo skuteczna metoda – mówi dr Piotr Stec, ginekolog, członek Królewskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników w Londynie. 102
      • Cząsteczką w raka 25 kwi 2016, 16:41 Celther Polska, która opracowała unikatowa terapie zwalczania komórek rakowych, jest o krok od dokonania przełomu w leczeniu pacjentów z niektórymi nowotworami. Jednocześnie specjaliści firmy udoskonalili metodę uzyskiwania ze skóry i moczu komórek macierzystych, z których... 104
      • Wrócić do zdrowia po udarze 24 kwi 2016, 20:00 Warunkiem odzyskania sprawności jest rehabilitacja neurologiczna. W Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym luX MED Tabita w Konstancinie-Jeziornie powstała pracownia ergoterapii, umożliwiająca chorym odzyskanie jak największej samodzielności. 105
      • Zastawka TAVI = nowe życie 24 kwi 2016, 20:00 Z każdym rokiem wzrasta odsetek Polaków w podeszłym wieku. Szacuje się, że do 2050 r. niemal co trzecia osoba (32,7 proc.) będzie miała ponad 65 lat, a co dziesiąta – powyżej 80 lat. Do najczęstszych schorzeń wieku starczego należą... 107
      • PZU ubezpiecza zdrowie 24 kwi 2016, 20:00 O zdrowiu pamięta się w Polsce sporadycznie, okazjonalnie, życząc go sobie w rodzinnym gronie. Najczęściej życzenia nie pociągają za sobą żadnych działań. Tymczasem nie brakuje sposobów, aby zdrowie potraktować poważnie. Wprowadzany właśnie na rynek „PZU Na Życie i Zdrowie” to... 110
      • Światowej klasy eksperci dla polskiej energetyki 24 kwi 2016, 20:00 Przed jakimi wyzwaniami stoją firmy energetyczne? Jak zmieniają się oczekiwania ich klientów? Które światowe trendy wkrótce dotrą do Polski i jak się na nie przygotować? Na te i inne pytania, które tawiają sobie pracownicy branży energetycznej, postarają się odpowiedzieć... 112
      • AED ratuje życie 24 kwi 2016, 20:00 Kiedy serce człowieka nagle sie zatrzymuje, potrzebna jest natychmiastowa pomoc. Na Lotnisku Chopina działa pierwszy wPolsce system umozliwiajacy skuteczna pomoc w takichprzypadkach. 114
      • Dom, który myśli 24 kwi 2016, 20:00 Nie zrobi nam jeszcze obiadu, nie odwiezie dzieci do przedszkola i nie wyprasuje sterty ubrań. Ale na pewno zwiększy nasze bezpieczeństwo, zaoszczędzi trochę czasu i pieniędzy w portfelu. Inteligentne domy kiedyś były ekstrawagancją. Dzisiaj to już codzienność. 116
      • Orły „Wprost” z Pomorza nagrodzone 24 kwi 2016, 20:00 Ponad 100 gości wzięło udział w gali wręczenia nagród laureatom Orłów tygodnika „Wprost”, która odbyła się 17 kwietnia w hotelu Sheraton w Sopocie. 120
      • Rodzina to jest siła 24 kwi 2016, 20:00 Ponad 300 uczestników zgromadził III Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych w Poznaniu. Hasło „Między tradycją a innowacją” oddaje wyzwania, jakie przed nimi stoją. 122

      ZKDP - Nakład kontrolowany