Uzdrowić zdrowie

Uzdrowić zdrowie

Ból głowy
Ból głowy / Źródło: Fotolia / goodluz
Potrzebna jest dyskusja ponad podziałami na temat zdrowia. To w zasadzie ostatni moment – uważa dr Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii.

Karolina Marciniak

Kolejki do lekarzy specjalistów, długi czas oczekiwania na świadczenia diagnostyczne czy brak dostępu do wielu nowoczesnych leków i terapii... To tylko niektóre z wielu problemów polskiej służby zdrowia. W jaki sposób reformować ochronę zdrowia? Jak ją finansować? W jaki sposób dzielić środki i wreszcie jak namawiać Polaków do dbania o własne zdrowie? Propozycję odpowiedzi na te pytania przedstawili eksperci zrzeszeni w think tanku Medyczna Racja Stanu. Zaprezentowali „15 Tez dla Zdrowia”. Poruszono w nich kwestie, które zdaniem m.in. lekarzy, etyków, socjologów i ekonomistów wymagają szybkiego rozwiązania. Jak podkreślają autorzy tez, po konsultacjach i ostatecznym dopracowaniu mogą one być pomocą i wskazówką dla rządzących. – Jeśli nie będzie ciągłości w reformie ochrony zdrowia, jeżeli reforma nie będzie stale doskonalona i jeżeli polski pacjent nie będzie głównym podmiotem w kręgu uwagi decydentów, to nic z tego nigdy nie wyniknie – mówił dr Janusz Meder podczas debaty „Medyczna Racja Stanu – Tezy dla Zdrowia”. Dr Meder tłumaczył, że problematyka zdrowia powinna się stać przedmiotem dyskusji między decydentami, lekarzami, ekspertami a pacjentami. – Myślę, że to w zasadzie ostatni moment, kiedy możemy poważnie podejść do tej najważniejszej sprawy dla polskiego społeczeństwa – ocenił. Społeczeństwo się starzeje. – Będziemy mieli coraz więcej seniorów, którzy będą obarczeni wieloma chorobami cywilizacyjnymi – tłumaczył dr Meder.

„15 tez dla zdrowia”

Najważniejsze reformy powinny zostać przeprowadzone do 2023 r. – to jedna z przedstawionych tez. Zaproponowano również referendum w sprawie wydatkowania środków publicznych przeznaczanych na zdrowie. Podniesiono kwestię skrócenia czasu oczekiwania na refundację leków, proponując m.in. wprowadzenie szybkiej ścieżki refundacyjnej dla terapii stanowiących jedyny ratunek w stanach bezpośrednio zagrażających życiu i zapobiegających poważnym powikłaniom chorób przewlekłych. Autorzy tez uważają również, że trzeba zapewnić taki poziom leczenia, aby umożliwić przewlekle chorym jak najdłuższe pozostawanie na rynku pracy. Należy także dokładnie rozpoznać potrzeby zdrowotne polskiego społeczeństwa.Wśród propozycji znalazło się umożliwienie pozabudżetowego dopływu środków na ochronę zdrowia oraz powołanie Funduszu Walki z Rakiem oraz Funduszu na rzecz Chorób Rzadkich i Ultrarzadkich.

Eksperci zwrócili także uwagę na potrzebę systemowego wsparcia dla osób uczestniczących w programie walki z nadwagą i otyłością, które stają się coraz poważniejszym zagrożeniem cywilizacyjnym w państwach wysoko rozwiniętych. Walkę z otyłością miałoby wspierać np. opodatkowanie żywności o wysokiej gęstości kalorycznej (dużo kalorii w małej objętości) oraz zakaz reklamy takiej żywności. Jedna z tez mówi również o propagowaniu wiedzy na temat skutecznego zapobiegania chorobom cywilizacyjnym.

Ewolucja, nie rewolucja

Tezy opracowali eksperci zaproszeni do współpracy przez Polską Unię Onkologii, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oraz Green Communication. – Stawiamy poprzeczkę wysoko, ale jest to równocześnie poprzeczka ustawiona realnie. Nie będziemy bujać w obłokach – mówił dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Dodał, że medyczny think tank grupuje nie tylko ekspertów od zdrowia, lecz także polityków, politologów, socjologów oraz ekonomistów. – Ludzi z różnych dziedzin ponad podziałami – podkreślił. – Nie uda się praca, nie uda się rodzina, nie uda się polityka, nie udadzą się autostrady, jeśli będziemy w słabej kondycji zdrowotnej – przekonywała Anna Jasińska, rzecznik Medycznej Racji Stanu. Eksperci tłumaczyli, że wystąpili z inicjatywą właśnie teraz, bo uznali, iż jest na to wyjątkowo sprzyjający moment. – Można powiedzieć, że to takie złote pięć minut. Żeby coś urosło, musi być trochę słońca, trochę wody i trochę wiatru. Mamy zapewnienie premiera w exposé, że zdrowie będzie priorytetem, oraz inicjatywę Ministerstwa Zdrowia dotyczącą podjęcia dialogu. Mamy też głos Kościoła w sprawie zdrowia – mówiła Anna Jasińska, dodając, że honorowy patronat nad debatą objął ks. kardynał Kazimierz Nycz. Minister zdrowia Łukasz Szumowski, który wziął udział w debacie, tłumaczył, że nakłady na ochronę zdrowia będą w najbliższych latach rosły i trzeba dokładnie zaplanować, w jaki sposób te pieniądze wykorzystać najbardziej racjonalnie.

Dodał też, że wszystkie systemy ochrony zdrowia w całej Europie podlegają ciągłym naprawom i ciągłym zmianom. – Ochrona zdrowia nie jest miejscem na rewolucję. Ochrona zdrowia jest miejscem na ewolucyjną poprawę sytuacji pacjentów – powiedział. Zwrócił uwagę, że przyszedł czas, aby skupić się na obszarach, które bezpośrednio dotykają pacjenta. – Pacjent nie widzi bezpośrednio inwestycji w infrastrukturę, sprzęt medyczny, system funkcjonowania szpitali czy nakładów na grupy zawodowe w ochronie zdrowia. Pacjent potrzebuje łatwego dostępu, dobrej opieki, informacji, gdzie ma się leczyć i kiedy ma się leczyć, pacjent potrzebuje bezpieczeństwa – stwierdził. Minister mówił również, że bardzo ważną kwestią są kadry medyczne. – Brak kadr, wiek osób pracujących w ochronie zdrowia – z tym musimy się zmierzyć – ocenił. O krajowym przemyśle farmaceutycznym mówiła Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. Oceniła, że jego potencjał nie jest w pełni wykorzystywany. – Zdolność kreowania nowych produktów i rozwiązań technologicznych bez wątpienia wpływa na rozwój gospodarczy kraju. Z jednej strony polska myśl w zakresie tworzenia nowych leków jest znana od wielu lat, z drugiej strony (...) nie wrzuciliśmy jeszcze nie tylko piątego, ale też czwartego biegu, jeśli chodzi o możliwość wykorzystania tego potencjału – podkreśliła minister. Z kolei dr Leszek Borkowski, prezes Fundacji Razem w Chorobie, zabierając głos w debacie, mówił o roli ministra zdrowia. – Nie może być strażakiem gaszącym pożary, tylko osobą, która pracuje koncepcyjnie – stwierdził. Podkreślił również, że aby podejmować decyzje systemowe, trzeba mieć precyzyjne dane, czyli rejestry medyczne. – Epidemiologia z prawdziwego zdarzenia. Bo jeżeli nie wiadomo, jaka jest skala potrzeb zdrowotnych, to podejmowane są złe decyzje. To musi być uporządkowane – tłumaczył. Eksperci zwracali również uwagę na kwestię wyznaczenia priorytetów, wskazując w tym kontekście m.in. kardiologię, onkologię, diabetologię, a także choroby rzadkie i ultrarzadkie.

Europejska Unia Zdrowia

Doktor Janusz Meder wyjaśniał, dlaczego wśród tez znalazła się propozycja stworzenia Funduszu Walki z Rakiem. Miałby on zostać powołany na 10 lat i być zasilany przez państwo z akcyzy na papierosy i alkohol oraz kar nakładanych na przemytników i nielegalnych producentów papierosów i alkoholu. Wsparciem funduszu ewentualnie byłaby też nadwyżka finansowa uzyskana z dobrowolnych ubezpieczeń komplementarnych. – Taki fundusz jest potrzebny. W mojej dziedzinie medycyny – onkologii – wygląda to tak, że co czwarty Polak zachoruje, a co piąty umiera z powodu choroby nowotworowej – mówił, dodając, że polscy pacjenci mają dostęp do 50 proc. leków zarejestrowanych w UE. Wiele z tych, które dają szansę na przedłużenie życia, nie jest w naszym kraju refundowanych. Podkreślił, że wiele chorób nowotworowych stało się dziś chorobami przewlekłymi. – Wydłużenie życia w związku z postępem medycznym daje możliwość doczekania kolejnej dobrej metody, która znowu przedłuży życie o kolejne lata – tłumaczył. Wśród zaprezentowanych przez ekspertów tez znalazł się także postulat powołania z inicjatywy Polski Europejskiej Unii Zdrowia. – Istnieje ścisła współpraca państw UE w dziedzinie energetyki. Nie ma powodu, by tak samo nie działo się w zdrowiu. Zdrowie może się stać polskim tematem w Unii – komentuje Paweł Kowal z Instytutu Studiów Politycznych PAN. – Zakończyliśmy pierwszy etap. Latem Rada Ekspertów Medycznej Racji Stanu będzie opracowywała ostateczną wersję „Tez dla Zdrowia”. Czekamy na uwagi, propozycje, pomysły. We wrześniu ostateczną wersję tez zamierzamy przedstawić zainteresowanym resortom – mówi Anna Jasińska. g

© Wszelkie prawa zastrzeżone

Artykuł powstał we współpracy z think tankiem Medyczna Racja Stanu

Okładka tygodnika WPROST: 28/2018
Więcej możesz przeczytać w 28/2018 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 28/2018 (1843)

 • Łączy nas nie tylko piłka 8 lip 2018, 20:00 To jeden z tych punktów na mapie, które dla większości ludzi, jeśli tam nie trafią, pozostają nieznane. Santoczno jest niewielką wsią, oddaloną o niecałe 20 km od Gorzowa Wielkopolskiego. Liczy sobie nieco ponad 200 mieszkańców. W... 3
 • Niedyskrecje parlamentarne 8 lip 2018, 20:00 PRZY OKAZJI NOWELIZACJI USTAWY O IPN W PIS MOŻNA USŁYSZEĆ, ŻE PREZES TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO JULIA PRZYŁĘBSKA ZAWIODŁA W TEJ SPRAWIE. – Trybunał miał dać wykładnię odnośnie tej ustawy w kwietniu, a tymczasem w czerwcu pani prezes... 6
 • Obraz tygodnia 8 lip 2018, 20:00 50 tys. tegorocznych maturzystów powinęła się noga i nie zdali egzaminu dojrzałości. 13,7 tys. z nich – z więcej niż jednego przedmiotu, nie będą więc mogli przystąpić do poprawki w sierpniu. Wygrany Georgia May Jagger Córka Micka... 9
 • Info Radar 8 lip 2018, 20:00 PiS chce zmienić ordynację do Sejmu? Według naszych informacji po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. PiS planuje zmienić ordynację do Sejmu. – Nadal formalnie będzie proporcjonalna, tylko powstanie 100 małych okręgów... 10
 • Sąd Najwyższy, czyli im dalej w las, tym ciemniej 8 lip 2018, 20:00 „W TEJ POLSCE NIGDY ŁADU, ALE NAJMNIEJ TERAZ” – z każdym dniem kryzy- su wokół Sądu Najwyższego stary cytat z Fredry wypełnia się nową treścią. Politycy PiS postanowili podporządkować sobie wymiar sprawiedliwości, więc... 11
 • Awantura o Sąd Najwyższy 8 lip 2018, 20:00 prof. Magdalena Środa, filozofka, feministka Polska przestała być właśnie państwem prawa. Bo niezależne sądownictwo to jego najważniejszy filar. Dla znaczącej części społeczeństwa nie ma to znaczenia. Sądzę, że gdyby zrobić... 14
 • Jestem bardzo zdolny, tylko niedopilnowany 8 lip 2018, 20:00 Na manifestacjach pod Sądem Najwyższym nie ma tłumów, bo nie ma przywódców. To, co proponują dzisiejsi politycy, jest za słabe i za nudne – mówi Lech Wałęsa, były prezydent. 16
 • Kampania Wałęsów 8 lip 2018, 20:00 Lech Wałęsa, były prezydent i legenda Solidarności, wraca na scenę polityczną. Chce nie tylko zjednoczyć opozycję, ale też wesprzeć syna w wyścigu o prezydenturę Gdańska. 20
 • Pięć raf polskiej dyplomacji 8 lip 2018, 20:00 Poznaliśmy kulisy rządowej strategii odbudowania relacji z Izraelem. W tle są gry dyplomatyczne, duże pieniądze, ambicje polityków, a nawet Watykan. 25
 • Przełomowa deklaracja 8 lip 2018, 20:00 Odkąd sięga moja pamięć, nie znam takiego przypadku, aby deklaracja premiera Izraela stawiała znak równości między przejawami wrogości wobec Żydów i wobec jakiegokolwiek innego narodu na świecie. Tak dla państwa żydowskiego, jak i... 29
 • Polacy mają potrzebę wspólnoty 8 lip 2018, 20:00 Ludzie domagają się od samorządowców: dajcie nam przestrzeń, gdzie możemy się spotykać, działać – mówi Jacek Sutryk, kandydat na prezydenta Wrocławia. 30
 • Tęsknię za Polską, której już nie ma 8 lip 2018, 20:00 fogelman 32
 • Wakacje nad Morzem Śródziemnym 8 lip 2018, 20:00 Plaża jest od tego, żeby stawiać zamki z piasku albo żeby zakopać się w nim po szyję, albo żeby biegać po niej z psem. Plaża nie jest do tego, żeby na nią wypływały zwłoki dzieci. Od początku roku w Morzu Śródziemnym utonęło... 35
 • Psie fanaberie i kocia przesada 8 lip 2018, 20:00 Polacy zwariowali na punkcie czworonogów. Przebierają je, zapisują do żłobków, a nawet malują im paznokcie. I wydają na nie więcej niż na dzieci. 37
 • Do serca przytul psa 8 lip 2018, 20:00 Jeśli co 40. z nas przygarnie zwierzę, schroniska nie będą potrzebne – mówi Dorota Sumińska, doktor zwierząt. 40
 • Nie rozumiem kotów 8 lip 2018, 20:00 Psy zawsze mocno zaprzątały moją wyobraźnię, były miejskie… Koty mają inny styl życia, są mniej zależne od człowieka – opowiada Szymon Majewski. 41
 • Morze… będzie rekord 8 lip 2018, 20:00 To będzie wyjątkowe lato dla polskiego morza. Nad Bałtykiem mogą paść kolejne rekordy – temperatury i liczby turystów. 42
 • Witamy w imprezowni 8 lip 2018, 20:00 Tanie kwatery i tanie loty sprawiły, że prawie każdego stać na podróżowanie. Najbardziej atrakcyjne polskie miasta zaczynają walczyć z nadmiarem odwiedzających. 44
 • Dynastia po polsku 8 lip 2018, 20:00 Prawdziwych biznesowych rodów w Polsce nie ma. Są tylko bogaci rodzice, którzy teraz przekazują fortuny dzieciom. Ile z nich nie przehula rodzinnego majątku, a da początek pierwszym dynastiom polskiego biznesu? 48
 • Hossa Bessa 8 lip 2018, 20:00 Solaris do Hiszpanii Po miesiącach poszukiwań w końcu jest: producent autobusów Solaris znalazł inwestora dla swojej firmy. Spółkę z podpoznańskiego Bolechowa ma przejąć hiszpański producent pociągów i tramwajów CAF. Solaris to... 57
 • Portfel cyfrowych dzieci 8 lip 2018, 20:00 Pokolenie nastolatków, nazywane generacją Z, jest przedsiębiorcze, odporne na reklamę i ma nastawienie konsumpcyjne. Pozyskanie ich będzie nie lada wyzwaniem dla banków. 58
 • Ile zarabia sędzia 8 lip 2018, 20:00 Szymon Marciniak, polski sędzia piłkarski, pożegnał się z mundialem. Jednak finansowo narzekać nie może. 60
 • Dworce grozy 8 lip 2018, 20:00 Ataki, zastraszanie podróżnych, kradzieże – z bezpieczeństwem na polskich dworcach jest coś nie tak. Kolejarze chcieliby to zmienić, potrzebne są jednak nowe przepisy. 62
 • Know How 8 lip 2018, 20:00 Rower na sterydach Duży, niemal profesjonalny góral wspomagany silnikiem elektrycznym? Taka filozofia jazdy budziła moje zdziwienie, bo klasa e-bike’ów, czyli rowerów elektrycznych, kojarzy się raczej z rowerami dla osób starszych. Ale... 64
 • Na wroga trzeba patrzeć realistycznie 8 lip 2018, 20:00 Z całym szacunkiem dla Polski, ale USA mają swoje interesy na całym świecie, dlatego nie możemy umieszczać w każdym kraju po jednej dywizji – mówi George Friedman, gdy „Wprost” pyta go o obecność u nas wojsk amerykańskich. 67
 • Gry wojenne doktora Friedmana 8 lip 2018, 20:00 Ile dywizji i jak szybko Stany Zjednoczone mogą w razie konfliktu z Rosją wysłać do Polski, to jest najważniejsze pytanie, przed jakim stoicie – mówi dr George Friedman, autor bestselleru „Następne 100 lat. Prognoza na XXI wiek”, w którym Polskę obsadza w roli regionalnego... 68
 • Trump na wojnie z imigrantami 8 lip 2018, 20:00 Prezydent USA na uszczelnianiu granicy może zyskać więcej niż jego przeciwnicy na filozofii otwartych drzwi. 71
 • Ironman z cukrzycą 8 lip 2018, 20:00 W leczeniu cukrzycy wysiłek fizyczny jest traktowany na równi z leczeniem farmakologicznym – mówi Eugeniusz Śnieżko, triathlonista. 74
 • Uzdrowić zdrowie 8 lip 2018, 20:00 Potrzebna jest dyskusja ponad podziałami na temat zdrowia. To w zasadzie ostatni moment – uważa dr Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii. 76
 • Wdrażałem model niemiecki 8 lip 2018, 20:00 Mnie już w Trójce nie ma, a moja piosenka tam jest. To rodzaj kontaktu ze słuchaczami. Bo ludzie są w porządku – przekonuje Artur Andrus. 80
 • Maluchem ku sławie 8 lip 2018, 20:00 W kraju prawie nieznana, za granicą Karolina Sofulak powoli wyrasta na gwiazdę. Właśnie wygrała Europejski Konkurs Reżyserii Operowej. 84
 • Czasami gram gwiazdę 8 lip 2018, 20:00 Piosenki są jak moje dzieci, które wypuszczam w świat. Chcę, żeby innym pomogły – mówi Stanisława Celińska, aktorka i piosenkarka, która wydała album „Malinowa”. 86
 • Wydarzenie 8 lip 2018, 20:00 Otchłań mroku „Ostre przedmioty”, reż. Jean-Marc Vallée, twórca Marti Nixon, HBO/HBO GO Nikogo już nie dziwi, że jakościowe seriale reżyserują topowi reżyserzy. Dla znanego m.in. z oscarowego „Witaj w klubie” Jeana-Marca Valée... 88
 • Film 8 lip 2018, 20:00 Śmierć przy prosecco „Ostatnie prosecco hrabiego Ancillotto”, reż. Antonio Padovan, Aurora ZWŁOKI HRABIEGO ZNALEZIONO NA CMENTARZU. Z pustą fiolką po lekach nasennych i (również pustą) butelką po prosecco. Dowody wskazują na... 89
 • Muzyka 8 lip 2018, 20:00 Reanimacja niepotrzebna Bycie kompozycyjnym talentem, który momentami ociera się o geniusz, stwarza ten problem, że ludzie cały czas czekają na rzeczy wiekopomne. I mają problem z tym, że tworzy się muzykę lekką, łatwą i przyjemną,... 90
 • Kalejdoskop 8 lip 2018, 20:00 Bal manekinów Gombrowicz – wiadomo, doczekał się pokaźnej biblioteki o swojej twórczości i o swoim życiu. Jednak pewne fakty wciąż pozostają nieznane – Magdalena Miklasz odkryła na przykład, że był pisarzem nudnym. A było to... 91
 • Książka 8 lip 2018, 20:00 Anatomia rozpadu GRETA GETLER UDANIE DEBIUTUJE POWIEŚCIĄ, KTÓRA JEST BOLESNĄ SPOWIEDZIĄ 30-LETNIEJ KOBIETY. Bolesną, bo odkryła pustkę swojego życia i własne niespełnienie, którego najbardziej wyrazistym znakiem jest bezdzietność.... 92
 • Gorąca, wakacyjna premiera w Teatrze Capitol! 8 lip 2018, 20:00 Gdy noc poślubna zmienia się w koszmar, publiczność śmieje się do łez! 93
 • Lud 8 lip 2018, 20:00 MICHAŁ WITKOWSKI Nie interesuję się specjalnie polityką i bardzo sobie tę cechę cenię. Niewidzenie i nieinteresowanie się pozwala jakoś przeżyć to, co normalnie zapewne kosztowałoby mnie mnóstwo nerwów. Ostatnio jednak zdarzyło... 95
 • Jak nie dać się oszukać producentom żywności 8 lip 2018, 20:00 RADZI Anna Makowska, dietetyczka i blogerka Ostatnio statnio w sklepie znalazłam gotowe do wypicia espresso w plastikowym kubku. Jak zwykle sprawdziłam skład. Okazało się, że coś, co było sprzedawane jako kawa, w rzeczywistości było... 96
 • Próbuję iść drogą Jana Pawła II 8 lip 2018, 20:00 Moje marzenia nie dotyczą już medali, teraz ważne jest dla mnie to, by innym pomagać odnosić sukces 97
 • Trzej Królowie ze Strasburga i ACTA 2.0 8 lip 2018, 20:00 Kurz wygrał wybory, bo mówił imigrantom „dość”, ale na posiedzeniu w Brukseli siedział jak mysz pod miotłąBoh trojcu lubit. To rosyjskie przysłowie pasuje do listy gości Parlamentu Europejskiego podczas ostatniego przed wakacjami... 98

ZKDP - Nakład kontrolowany