Zapytaj Wprost: Janusz Kochanowski

Zapytaj Wprost: Janusz Kochanowski

Dodano:   /  Zmieniono: 
Nie chcę wojny ideologicznej
Na pytania czytelników internetowego wydania tygodnika „Wprost" odpowiada Janusz Kochanowski. Prawnik, dyplomata, były prezes fundacji lus et Lex. W latach 2000-2001 był zaangażowany w prace nad nowelizacją kodeksu karnego. Od stycznia 2006 r. pełni funkcję rzecznika praw obywatelskich.

1. Czy dałby pan klapsa Superniani za krytykę pana wypowiedzi?
Jan Stankiewicz, Świętochłowice
– Staram się nie stosować takich metod perswazji, nawet gdy mój rozmówca pozostaje przy swoim stanowisku. Ponadto zostałem pouczony, że „agresja rodzi agresję"... Mimo krytyki podtrzymuję opinię dotyczącą „inkryminowanego klapsa". Nie wydaje mi się rozsądne dążenie do wprowadzania ustawowego zakazu w tym zakresie. Przepis prawa ma ograniczoną moc sprawczą. Wydaje się, że raczej odpowiednia kampania edukacyjna mogłaby przynieść oczekiwane rezultaty.
2. Czy dzieci należy uczyć karności, czy raczej praktykować bezstresowe wychowanie?
Monika Fiodorów, Jarosław
– Rodzice mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Ich obowiązkiem jest m.in. przekazanie pewnych norm, których przestrzeganie jest konieczne w życiu społecznym. Rozstrzyganie, jaka metoda wychowawcza jest najlepsza, pozostawiam pedagogom.
3. Czy biurokracja w Polsce godzi w nasze prawa obywatelskie?
Albert Zimoch, Kępno
– Nadmiar prawa połączony z nazbyt rozwiniętą biurokracją z pewnością wpływa na faktyczne możliwości korzystania przez obywateli z przysługujących im praw, utrudnia także wykonywanie, ale też rozpoznanie ciążących na nich obowiązków.
4. Dlaczego chce pan doprecyzować zapisy ustawy antyaborcyjnej? Czy nie boi się pan rozpętania kolejnej wojny?
Anna Maliszewska, Łódź
– Nie możemy nie podejmować pewnych spraw tylko dlatego, że wydają się nam trudne czy kontrowersyjne. Moim celem nie było wszczynanie „wojny ideologicznej", ale doprowadzenie do uszczegółowienia przepisów, które obecnie wydają się nazbyt arbitralne. Wnioskowałem o doprecyzowanie jednej z przesłanek wyłączających karalność dokonania aborcji, tj. zagrożenia dla zdrowia kobiety ciężarnej. Zwróciłem także uwagę na konieczność uregulowania trybu postępowania w takich wypadkach, w tym potrzebę wprowadzenia możliwości odwołania. Ten brak wytknął nam również Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie pani Alicji Tysiąc.
5. Czy będzie pan do skutku dopominał się o raport Julii Pitery w sprawie CBA? Czy nie ma pan prawnych możliwości otrzymania go?
Michał Paderewski, Chrzanów
– Z prośbą o udostępnienie raportu zwróciłem się 2 stycznia 2008 r. i do dziś prowadzę z kancelarią premiera dość obfitą korespondencję. Argumentacja, która miała uzasadniać odmowę udostępnienia tego dokumentu, jest w moim przekonaniu jaskrawym przykładem nie tylko arogancji, ale także nadużycia władzy. Niespełnienie żądania stanowi niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawa naruszenie uprawnień rzecznika praw obywatelskich.
6. Czy politycy kiedykolwiek sugerowali, aby się pan konkretną sprawą nie zajmował?
Katarzyna Brzezińska, Otwock
– To nie były naciski, ale raczej próby przekonania mnie do zmiany stanowiska i wycofania wcześniej złożonego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Oparte były one jednak na merytorycznej argumentacji, której nie uznałem za przekonującą i pozostałem przy swoim stanowisku. Dotyczyło to na przykład tzw. amnestii maturalnej.
7. Czy jest sens oddzielania funkcji rzecznika praw dziecka od rzecznika praw obywatelskich?
Paweł Żaboklicki, Pruszków
– Wielokrotnie podkreślałem, że mnożenie kolejnych urzędów, w tym instytucji nawiązujących do modelu ombudsmana, w żaden sposób nie zwiększa efektywności ochrony praw i wolności człowieka i obywatela. Przykładem tego jest polski urząd rzecznika praw dziecka. Organ ten, pozbawiony istotnych kompetencji, ma ograniczone możliwości skutecznego wpływania na sytuację najmłodszych.
8. Czy po wypowiedzi, że nie zgadza się pan na refundację zapłodnienia in vitro parom homoseksualnym, nie został pan zasypany listami od osób o tej orientacji?
Mirek Kozłowski, Warszawa
– Nie przypominam sobie takiej wypowiedzi. Skoro nie otrzymuję także protestów, to faktycznie nic takiego nie powiedziałem. Stwierdziłem natomiast, że gdyby zdecydowano o finansowaniu zabiegów in vitro z budżetu państwa, dostęp do nich powinny mieć pary małżeńskie oraz osoby żyjące w konkubinacie. Dodam, że zagadnienie związane z tzw. prokreacją wspomaganą medycznie jest jednym z wielu, jakie powinniśmy rozważyć w związku z przygotowaniem do ratyfikacji europejskiej konwencji bioetycznej.
9. Co zamierza pan robić po zakończeniu swojej kadencji na stanowisku RPO?
Ewa Kruk, Warszawa
– Z perspektywy rzecznika znakomicie widać, jak wielkie wyzwania dotyczące organizacji życia społeczno-gospodarczego nadal przed nami stoją. Myślę, że wiele projektów będę kontynuował. Wciąż nieziszczone pozostaje marzenie o sprawnie działających instytucjach państwowych, wspomagających obywateli. Jeszcze większym wyzwaniem jest reforma wymiaru sprawiedliwości i zmiana „filozofii" prawa oraz podnoszenie jego standardów. W tym celu powołałem kiedyś fundację Ius et Lex, do której – jeśli Pan Bóg pozwoli – zamierzam powrócić.
10. Czy wprowadzenie kary śmierci, za którą pan jest, nie jest łamaniem praw człowieka?
Krzysztof Białek, Kraków
– Protokół 6. do „Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności", którą związała się Polska, stanowi o zakazie kary śmierci. Moim zadaniem jest stanie na straży praw człowieka i obywatela określonych w konstytucji i innych aktach normatywnych, a więc także konwencji.
11. Jak Pan ocenia dziennikarstwo Moniki Olejnik?
 Michał, Chrzanów
– Byłem wielokrotnym gościem pani Moniki Olejnik i jest to zawsze dla mnie spore wyzwanie. Jest ona niezwykle dociekliwą osobą, a jej programy zawsze poruszają palące i aktualne problemy. Moja działalność, jako rzecznika, również polega często na szybkiej reakcji, gdy komuś dzieje się krzywda, dlatego bardzo cenię i szanuję pracę rzetelnych dziennikarzy i mediów.
12. Dlaczego nikt nie interweniuje, kiedy na Paradzie Równości geje i lesbijki publicznie całują się?
Marcin Barszcz, Wrocław
– To nie jest pytanie do Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak rozumiem, w pytaniu nawiązuje się do przepisu art. 51 § 1 kodeksu wykroczeń, który penalizuje zachowania polegające na wywołaniu zgorszenia w miejscu publicznym. Nie jest jednak moją rzeczą oceniać, czy takie zachowanie u kogokolwiek wywołuje zgorszenie.
13. Czy według Pana w Chinach prawa człowieka są permanentnie łamane? Czy nie uważa pan, że prawa człowieka są często szeroko nadinterpretowane?
Albert, Kępno
– Prawa człowieka mają charakter uniwersalny. Ich poszanowanie stanowi podstawę społeczności międzynarodowej. Niepokojące są informacje o łamaniu praw człowieka – takich szczególnych punktów zapalnych jest na świecie, co najmniej kilka: Tybet, Sudan, ale także Birma czy Czeczenia. Występujące negatywne zjawiska nie mają charakteru sporadycznego, przeciwnie – prześladowaniom podlegają całe grupy społeczne czy etniczne.
Odbyłem w ostatnich tygodniach kilka spotkań z organizacjami pozarządowymi, które zajmują się sprawą Tybetu i starają się wspierać jego mieszkańców w walce o autonomię. Gościem honorowym konferencji z okazji jubileuszu XX-lecia instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce była także przedstawicielka Jego Świątobliwości Dalaj Lamy, pani Takla Kesang, która przedstawiła aktualną sytuację w Tybecie obecnym na uroczystościach ombudsmanom. Mam nadzieję, że społeczność rzeczników podejmie wspólne działania w tej sprawie – pierwszym było przyjęcie apelu na zakończenie obrad.
14. Zapewne słyszał Pan o sprawie 14 – letniej Agaty, która chce usunąć ciąże. Lekarze z Lublina odmówili wykonania aborcji i nasłali na nią osoby ze środowiska pro – life. Co Pan sądzi o ich zachowaniu i całej tej sytuacji?
– Nie mam pewności, czy rzeczywiście jest tak, jak podano w pytaniu. Sprawa jest przez mój urząd monitorowana. Z ustaleń Pełnomocnika Rzecznika ds. rodziny wynika, że wszelkie decyzje odnoszące się do kwestii dalszego przebiegu ciąży tej dziewczynki pozostają w rękach doświadczonych lekarzy. Mają oni świadomość obowiązku kierowania się najlepszym dobrem dziecka i przestrzegania trzech zasadniczych przesłanek dotyczących utrzymania lub przerwania ciąży, tj. uzyskania pisemnego oświadczenia rodziców sporządzonego w obecności lekarza, postanowienia prokuratury stwierdzającego fakt ciąży w wyniku czynu zabronionego oraz pisemnego oświadczenia dziecka w wieku powyżej 13 lat. W tej sprawie ten ostatni warunek nie jest spełniony – składane są kolejne, całkowicie odmienne oświadczenia. Obawiam się, że w tej sprawie przekroczono pewną granicę ingerencji w sferę prywatności. Apelowałem o odpowiedzialność mediów w relacjonowaniu i komentowaniu tej sprawy.

Więcej możesz przeczytać w 25/2008 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 25/2008 (1330)

 • Na stronie - Dom wariatów 15 cze 2008, 22:00 Ktoś chce zrobić z Polski państwo permanentnego psychicznego stanu wyjątkowego 3
 • Wprost od czytelników 15 cze 2008, 22:00 Koniec złodziejstwa Świetnie, że autorzy tekstu „Koniec złodziejstwa" (nr 18) zajęli się tak ważnym tematem. Na załączonych do tekstu diagramach pokazany jest gwałtowny spadek zarejestrowanych w ostatnich latach w Polsce... 3
 • SB a Lech Wałęsa 15 cze 2008, 22:00 Książka 8
 • Skaner 15 cze 2008, 22:00 8
 • Wojskowy ślad 15 cze 2008, 22:00 Żołnierze tajnych wojskowych służb PRL brali udział w uprowadzeniu i zamordowaniu księdza Jerzego Popiełuszki. Ten rewelacyjny wniosek wynika z materiałów, które w 2007 r. przekazała Komisja Weryfikacyjna WSI do Instytutu Pamięci... 9
 • Lara Croft lepsza od Achillesa 15 cze 2008, 22:00 Film 9
 • Rock w Luwrze 15 cze 2008, 22:00 Koncert 9
 • Dossier 15 cze 2008, 22:00 „Chcę mieć ten zaszczyt i nie pobierać energii z pożywienia, tylko po prostu z energii słonecznej"Stachursky w programie „Dzień Dobry TVN" o chęci rezygnacji z jedzenia„Jest tylko jedna osoba, którą naprawdę... 10
 • PYTANIA NIEPOLITYCZNE: Żabka zielona 15 cze 2008, 22:00 Rozmowa z Katarzyną Piekarską, wiceszefową SLD, poetką, autorką tekstów piosenek 10
 • Ludzie 15 cze 2008, 22:00 Lopez fitness Jennifer Lopez wypuści na rynek własną kolekcję ubrań do fitnessu. Wokalistka i aktorka, która niedawno urodziła bliźnięta i w błyskawicznym tempie wróciła do szczupłej sylwetki, chce w ten sposób pomóc innym mamom w... 11
 • Znani knajpiani 15 cze 2008, 22:00 Obyczaje 11
 • Serce dla zwierząt 15 cze 2008, 22:00 Nagroda 12
 • Socjalny Balcerowicz 15 cze 2008, 22:00 Kadry 12
 • Kowboje w operze 15 cze 2008, 22:00 Muzyka 12
 • Zapytaj Wprost: Janusz Kochanowski 15 cze 2008, 22:00 Nie chcę wojny ideologicznej 14
 • Poczta 15 cze 2008, 22:00 Giertych i jego prokuratorOdnosząc się do notatki zatytułowanej „Giertych i jego prokurator" (Skaner, nr 22), wyjaśniam, że nie jestem znajomym adw. Romana Giertycha ani tym bardziej – jak napisano – „jego”... 16
 • Playback 15 cze 2008, 22:00 Premier Donald Tusk z żoną MałgorzatąFot. W. Jakubowski/KFP 16
 • Wprost przeciwnie - Chwała Irlandczykom 15 cze 2008, 22:00 Irlandczycy zademonstrowali, że chcą być Irlandią, a nie republiką europejską 18
 • Z życia koalicji 15 cze 2008, 22:00 I jak tu nie wierzyć w szczerą męską przyjaźń? Oto jeden z tabloidów zdybał na piwku ministrów Nowaka i Arabskiego (po pracy, już po 16.00 było). Wiadoma rzecz, napić się po robocie (my na przykład zawsze pijemy przed), ale co... 20
 • Z życia opozycji 15 cze 2008, 22:00 Nasz prezydent jest człowiekiem miłym i uczynnym. Na przykład na pokład swego samolotu na mecz z Austrią zabrał Schetynę, Drzewieckiego (i dwa worki ogórków kiszonych), a nawet Ćwiąkalskiego. I tylko jeden spadochron. Spryciarz.... 21
 • Katastrofa berlińska 15 cze 2008, 22:00 Proniemieckie lobby w Warszawie zdominowało polsko-niemiecki dialog 22
 • Polityka ze świńską skórką 15 cze 2008, 22:00 Przewodnik "Wprost" po gastronomiczno-towarzyskich upodobaniach polityków 26
 • Bliźniak Tuska 15 cze 2008, 22:00 W Platformie Obywatelskiej wydłuża się lista chętnych do prezydentury i premierostwa 30
 • Rady dla Napieralskiego 15 cze 2008, 22:00 Pod wpływem blasku wychodzenia z półcienia wielu padło ofiarą olśnienia 34
 • Prawie Zachód 15 cze 2008, 22:00 Na ulicach miast, gdzie toczy się Euro 2008, widać, jak Polska prze na Zachód, jak pozbywamy się kompleksów 36
 • Postać tygodnia - Bogdan Klich 15 cze 2008, 22:00 Restaurator 38
 • Wprost z blogu 15 cze 2008, 22:00 Polityka Plan platformyTrysterowww.trystero.salon24.plkłamią, a w najlepszym wypadku mylą się wszyscy ci, którzy uważają, że Donald Tusk i jego partia są bezideowymi wydmuszkami, które nie mają planu rządzenia ani chęci do... 40
 • Trójka bez sternika 15 cze 2008, 22:00 42
 • Niebezpieczne związki 15 cze 2008, 22:00 Utrzymanie związkowych funkcjonariuszy kosztuje rocznie 2 mld zł 42
 • Zielony buntownik 15 cze 2008, 22:00 Mimo sprzeciwu Irlandii traktat lizboński nie trafi do kosza 42
 • Gest Rostowskiego 15 cze 2008, 22:00 Minister finansów zerwał korzenie łączące III RP z II RP 42
 • Ryba po polsku - Dyżurny Polak mierzy puls historii 15 cze 2008, 22:00 Adenauer nie chciał mieć nic wspólnego z pruskimi oficerami, którzy „nauczyli się tylko słuchać” 43
 • Giełda 15 cze 2008, 22:00 44
 • Indeks kopany 15 cze 2008, 22:00 Po przegranym przez Polskę meczu z Niemcami indeks warszawskiej giełdy WIG spadł o 1,72 proc., a główny indeks frankfurckiej giełdy DAX wzrósł o 0,17 proc., przełamując okres dłuższych spadków. Sprawdza się więc teza Diego Garcii i... 44
 • Koniec Hummera 15 cze 2008, 22:00 Z powodu drożejących cen paliw Amerykanie nie chcą już kupować samochodów z wielkimi, paliwożernymi silnikami. General Motors zamknie cztery fabryki popularnych do niedawna samochodów typu SUV (Sport Utility Vehicle). Zaprzestanie też... 44
 • Klasa juz nie nasza 15 cze 2008, 22:00 Twórcy portalu Nasza-klasa, najpopularniejszego serwisu społecznościowego w polskim Internecie, mają w nim już tylko 30 proc. udziałów. Kontrolę nad spółką przejął estoński fundusz Forticom. Kierowany przez twórcę portalu Macieja... 44
 • Hyatt dla absolwentów 15 cze 2008, 22:00 Właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Hyatt w Kairze Abd al-Aziz Ibrahim z powodów religijnych wycofał alkohol z hotelowego menu. Zawartość 2,5 tys. butelek alkoholu wylano do toalet. W Egipcie hotele, którym przyznano więcej niż... 44
 • Kredyt na 19 tysięcy procent 15 cze 2008, 22:00 Firma SMS Kredyt uruchomiła usługę, dzięki której po wysłaniu trzech SMS-ów konto bankowe klienta jest zasilane kwotą od 200 do 600 zł. Pożyczając 200 zł na 15 dni, klient będzie musiał oddać 245 zł. Rzeczywisty koszt pożyczki... 44
 • Wyścig z czasem 15 cze 2008, 22:00 Statystyczny Polak urodzony w 2008 r. będzie żył 75,5 roku. Ta średnia wydłużyła się od 1998 r. o trzy lata, co jest swego rodzaju pozytywną oceną przemian w Polsce. Związek między zamożnością obywateli a ich długowiecznością... 44
 • Naftowa smycz 15 cze 2008, 22:00 Nie zabraknie ropy, a ceny nie wzrosną, jeśli państwom i politykom nie zabraknie rozsądku 46
 • Złodzieje firm 15 cze 2008, 22:00 W jeden dzień można stracić inwestycję na Ukrainie 52
 • Amerykańska cegła 15 cze 2008, 22:00 Ze Stanów Zjednoczonych opłaca się sprowadzać do Polski niemal wszystko 56
 • Telekartel 15 cze 2008, 22:00 Grozi nam drogi oligopol Polsatu i TVN 58
 • Know - How 15 cze 2008, 22:00 60
 • Kalorie w mózgu 15 cze 2008, 22:00 Serotonina, neuroprzekaźnik odpowiedzialny za odczuwanie przyjemności, dobry sen i potrzeby seksualne, decyduje również o tym, co organizm robi ze spożytymi kaloriami. Dotychczas sądzono, że duża ilość tej substancji chroni przed... 60
 • Z kamera w żołądku 15 cze 2008, 22:00 Kamera wielkości cukierka wkrótce może zastąpić gastroskop. Przykre dotychczas badanie wnętrza układu pokarmowego stanie się niemal niezauważalne dla pacjenta – mówi „Wprost" współtwórca nowego urządzenia dr Frank... 60
 • Epilog oleju Lorenza 15 cze 2008, 22:00 Lorenzo Odone, którego historię przedstawiono w filmie „Olej Lorenza", zmarł na zapalenie płuc dzień po swych 30. urodzinach. Nieuleczalną adrenoleukodystrofię (ALD) zdiagnozowano u niego, gdy miał sześć lat. Lekarze nie... 60
 • ADHD przetrwania 15 cze 2008, 22:00 Warto mieć ADHD, jeśli jest się nomadem. Związany z deficytem uwagi gen DRD4, który u osób prowadzących osiadły tryb życia może powodować niedożywienie, koczownikom gwarantuje lepsze zdrowie. Skąd ta różnica? Impulsywność,... 60
 • Nigdy nie mów nigdy 15 cze 2008, 22:00 Brytyjski uczony Lord Kelvin w 1895 r. przekonywał, że nie można skonstruować maszyny cięższej od powietrza, która będzie latać. Osiem lat później, 17 grudnia 1903 r. maszyna cięższa od powietrza z człowiekiem na pokładzie oderwała... 60
 • Schizofrenia serca 15 cze 2008, 22:00 Czy Bill Clinton oszalał po operacji na otwartym sercu? 62
 • Koniec długowieczności 15 cze 2008, 22:00 Czy dotarliśmy do kresu wydłużania się życia? 68
 • Człowiek rekin 15 cze 2008, 22:00 Igrzyska w Pekinie otworzą epokę technodopingu 72
 • Inwazja azjatyckiego wampira 15 cze 2008, 22:00 Komar azjatycki dotarł do Europy i przenosi około 20 wirusów wywołujących choroby 75
 • Policjant niepamięci 15 cze 2008, 22:00 Jeden z sygnatariuszy listu potępiającego wydanie książki o Lechu Wałęsie był bardzo cennym agentem SB 78
 • Górna półka - Kroniki III RP 15 cze 2008, 22:00 Pisarstwo Marka Nowakowskiego krytycy zamykają zwykle w szufladzie z napisem „realizm". Czasem uściślają to pojęcie, mówiąc o realizmie „małym" lub „peryferyjnym”. „Mały”, dlatego że... 81
 • Bez granic 15 cze 2008, 22:00 82
 • Książka - Londyński tygiel 15 cze 2008, 22:00  W jakich warunkach mieszkają w Londynie imigranci z krajów islamskich? Jak kultywują tu swe religijne tradycje? Jak zmieniła się postawa Anglików wobec muzułmanów po zamachach w Londynie z 2005 r.? Odpowiedź m.in. na te pytania... 82
 • Cytat tygodnia 15 cze 2008, 22:00 „Nasze małżeństwo się rozpadło, bo John nie mógł się pogodzić z tym, że jest czterdziestolatkiem, a zachowywał się jak dwudziestolatek" Carol McCain, była żona republikańskiego kandydata na prezydenta USA, odpowiadając... 82
 • Egzamin na Niemca 15 cze 2008, 22:00 Niemieckie ministerstwo spraw wewnętrznych zaostrza procedury przyznawania obywatelstwa imigrantom. Od września 2008 r. każdy obcokrajowiec ubiegający się o niemiecki paszport oprócz spełnienia dotychczasowych warunków będzie zdawał... 82
 • Kwiz 15 cze 2008, 22:00 Sprawdź swoją wiedzę o świecie 1. Który kraj w czasie ostatnich igrzysk olimpijskich zdobył najwięcej medali w stosunku do liczby mieszkańców? a) USA b) Australia c) Wyspy Bahama 2. W którym kraju Unii Europejskiej jest najwyższy poziom... 82
 • Rosyjska choroba Europy 15 cze 2008, 22:00 Unia nie umie mówić do Moskwy z pozycji silnego partnera, a nie wystraszonego petenta 84
 • Recydywa korupcji 15 cze 2008, 22:00 Największa plaga nowych krajów unii wcale nie została przezwyciężona 88
 • Aniołek Berlusconiego 15 cze 2008, 22:00 Włoszkę Marę Carfagnę okrzyknięto najpiękniejszą minister świata 90
 • Piąta władza 15 cze 2008, 22:00 Dlaczego amerykańscy spin doktorzy uciekają z tonącego okrętu 94
 • Żółta kartka polityki 15 cze 2008, 22:00 Każdy polityk ma swoją puszkę Pandory, po której otwarciu nie może już rządzić 96
 • Pasaż 15 cze 2008, 22:00 98
 • Z kosmosu do ogrodu 15 cze 2008, 22:00 W XX wieku lampy solarne, czyli zasilane zmagazynowaną energią słoneczną, stosowano na stacjach kosmicznych. W domach Ziemian raczej się nie pojawiały, bo były za drogie. Kilka lat temu jednak staniały i zaczęły oświetlać ogrody na... 98
 • Opony eko(nomiczne) 15 cze 2008, 22:00 Do ekologicznego domu najlepiej dojechać na ekologicznych oponach. Energy Saver firmy Michelin stawiają mniejszy opór podczas toczenia, co przekłada się na mniejsze zużycie paliwa. To z kolei oznacza mniejszą emisję spalin i dwutlenku... 98
 • Eco TV 15 cze 2008, 22:00 Za swój telewizor Eco Flat TV firma Philips zgarnęła dwie nagrody na CES, targach elektroniki użytkowej w Las Vegas. W odbiorniku wbudowany jest czujnik, który mierzy natężenie światła i dostosowuje do niego poziom podświetlania panelu... 98
 • Mieszkać jak Cate Blanchett 15 cze 2008, 22:00 Filmowa Elżbieta I całkowicie przerzuciła się na energię słoneczną. Choć Polska to nie Australia, u nas też jest to możliwe. W podwarszawskim Konstancinie-Jeziornie powstają właśnie Rezydencje Skolimów – osiedle siedmiu domów... 98
 • Zielony dom 15 cze 2008, 22:00 Ponad połowa Polaków segreguje śmieci i nie pakuje zakupów do plastikowych torebek – wynika z badań CBOS. Dumny byłby z nas Leonardo DiCaprio, aktor znany z troski o środowisko naturalne, producent emitowanego właśnie w USA serialu... 98
 • Laser - Recenzje 15 cze 2008, 22:00 Wydarzenie: „Seks w wielkim mieście"Na polskie ekrany wchodzi kinowa wersja najpopularniejszego serialu ostatnich lat – „Seks w wielkim mieście". Ten tytuł stał się manifestem młodych, wyzwolonych, samodzielnych i... 102
 • Polskie stolice kultury 15 cze 2008, 22:00 Turystów podczas wakacji przyciąga do nas nie zabytkowa architektura, ale wielkie wydarzenia kulturalne 104
 • Batuta cudów 15 cze 2008, 22:00 Tylko światowej sławy wykonawcy mogą wydobyć polską muzykę klasyczną z głębokiego cienia 108
 • Generacja iPhOne’a 15 cze 2008, 22:00 iPhone firmy Apple to nie tyle urządzenie elektroniczne, ile styl życia 110
 • Wencel gordyjski - Sponiewierani i skrzywdzeni 15 cze 2008, 22:00 Sędzia Howard Webb ocalił polską tożsamość 112
 • Ueorgan Ludu 15 cze 2008, 22:00 Cios dla demokracji * Polska - Austria: mecz podwyższonego ryzyka * Kubica zagra z Chorwacją! * Dwa serca Teresy Orlowski 113
 • Krótko po wolsku - Era odkryć 15 cze 2008, 22:00 Cały świat czeka na wyniki badań sondy Phoenix, które mają odpowiedzieć na pytanie, czy na Marsie jest lód. Czekają naukowcy, czekają i lewacy, którym śni się Marsjańska Republika Lódowa.U nas też nie można narzekać na brak... 113
 • Skibą w mur - Rodzic wyrodny 15 cze 2008, 22:00 Im bardziej matka utrudnia życie dziecku, tym większą ma ono szansę na zostanie gwiazdą w przyszłości 114