Polowanie na głowy

Polowanie na głowy

Dodano:   /  Zmieniono: 
Najlepsi profesorowie przechodzą z państwowych do prywatnych uczelni
Aż 18 znanych profesorów przeniosło się ostatnio z państwowych uczelni do warszawskiej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. To tylko zapowiedź całej serii spektakularnych transferów znanych profesorów z uczelni państwowych do prywatnych. Przenoszą się do nich, mimo że trzeba tam znacznie więcej pracować. W każdym semestrze każde ich zajęcia są przez studentów oceniane i osoby uzyskujące słabe notowania nie mają przedłużanych umów. W tych szkołach studenci nie godzą się na przekładanie czy skracanie zajęć. Profesorowie decydujący się na takie warunki w ogromnej większości mają za sobą doświadczenia na uczelniach amerykańskich: wybierają większą konkurencję, żeby się rozwijać. Wybierają też wyższe płace: w państwowej uczelni zarabiają przeciętnie 3-4 tys. zł, w prywatnej - nawet 15 tys. zł.

Akademicki sezon transferowy
Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej, którą zarządza prof. Andrzej Eliasz, wybrało ostatnio m.in. czterech profesorów z Uniwersytetu Warszawskiego: Grzegorz Sędek, Wojciech Pisula, Jerzy Trzebiński i Ewa Trzebińska, trzech z Uniwersytetu Jagiellońskiego: Jacek Wasilewski, Wiesław Godzic i Andrzej Szmajke (dwaj ostatni rozpoczną pracę od nowego roku akademickiego), dwóch z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Wojciech Burszta (na pierwszy etat przejdzie w październiku tego roku) i Tomasz Maruszewski, oraz prof. Andrzej Falkowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W SWPS pracuje już też jeden z najwybitniejszych polskich socjologów - prof. Marek Ziółkowski z UAM w Poznaniu. Do Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego przeszli m.in. prof. Jolanta Jabłońska-Bonca z Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Krystyna Iglicka-Okólska z Uniwersytetu Warszawskiego i prof. Cezary Kosikowski z Uniwersytetu Łódzkiego. Od dawna profesorem tej uczelni jest również były minister finansów prof. Grzegorz Kołodko, który do WSPiZ przeszedł ze Szkoły Głównej Handlowej.
W lutym tego roku prof. Anna Fornalczyk zdecydowała się przejść z Uniwersytetu Łódzkiego do Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu. Wcześniej z Uniwersytetu Łódzkiego do Nowego Sącza przenieśli się prof. Jerzy Dietl oraz prof. Marcin Bielski (zmarł w ubiegłym roku). Na pracę w nowosądeckiej szkole wyższej zdecydowali się również niedawno prof. Jadwiga Staniszkis, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego, i prof. Michał Kulesza, prawnik z UW, którzy wykładają politologię.


Prywatna ofensywa
Poziom nauczania na takich kierunkach, jak zarządzanie, bankowość, socjologia, psychologia, filozofia czy kulturoznawstwo, na najlepszych uczelniach prywatnych jest dziś wyższy niż w najlepszych szkołach publicznych. Najwyższy poziom nauczania socjologii prezentuje obecnie Collegium Civitas, gdzie pracują m.in. profesorowie Edmund Wnuk-Lipiński, Henryk Domański, Jadwiga Koralewicz, Aldona Jawłowska, Ewa Leś, Ewa Misztal, Aleksander Manterys czy Włodzimierz Wesołowski. Collegium Civitas jest już także najlepszym w Polsce ośrodkiem kształcącym filozofów - wykładają tu m.in. profesorowie Stefan Amsterdamski, Zdzisław Kuksewicz, Tadeusz Gadacz, Joanna Górnicka-Kalinowska, Józef Niżnik czy Aleksander Marciszewski.
Pod względem poziomu kształcenia socjologów Collegium Civitas niewiele ustępuje Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Uczelnia ta jest obecnie zdecydowanym liderem na polskim rynku w dziedzinie kształcenia psychologów - uczą tam m.in. profesorowie Grzegorz Sędek, Krystyna Skarżyńska, Tomasz Maruszewski, Jerzy Trzebiński, Anna Izabela Brzezińska, Tatiana Klonowicz czy Wojciech Pisula. Od nowego roku akademickiego na tej uczelni powstanie najsilniejszy w Polsce ośrodek kształcenia kulturoznawców.

Polski model amerykański
W naszym kraju już ukształtował się edukacyjny rynek konsumenta, co sprawi, że drogie i nieefektywne uczelnie publiczne albo się sprywatyzują i będą działać na takich samych zasadach jak prywatne, albo zbankrutują. Zmorą polskiego szkolnictwa wyższego była dotychczas niekonkurencyjność. Teraz pojawiła się prawdziwa konkurencja. Kiedy prof. Franciszek Ziejka, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, ogłosił, że profesorowie tej uczelni powinni się zdecydować, czy chcą pracować na UJ, czy na innych uczelniach, zareagował na sytuację na rynku. Uchwałę Senatu UJ wydano w momencie, gdy dochodziło do najbardziej spektakularnych transferów profesorów z uczelni państwowych do prywatnych. - Senat UJ strzelił w kolano sobie i innym państwowym uczelniom. Łatwiej oczywiście zabronić dorabiania kadrze, niż jej godziwie płacić. Jeśli zakaz wejdzie w życie i pomysł podejmą inne publiczne placówki, to za kilka lat można się spodziewać lawinowego odpływu pracowników naukowych do prywatnych uczelni - ocenia prof. Anna Fornalczyk.
Dzięki konkurencji, jaką dla 82 uczelni państwowych stworzyło ponad 300 szkół prywatnych, zaczyna powstawać akademicka elita, swoista polska liga bluszczowa (w USA do ligi bluszczowej zalicza się uczelnie z tradycjami, których kampusy mieszczą się w starych, obrośniętych bluszczem budynkach). Prawdopodobnie za 10-15 lat w Polsce będzie dziesięć uczelni na wysokim poziomie, około dwustu przeciętnych (odpowiedników 2 tys. amerykańskich college'ów stanowych), reszta zaś po prostu zbankrutuje.
Atutem Polski - w porównaniu ze szkolnictwem wyższym w Europie - jest to, że na naszym rynku edukacyjnym zachodzą podobne procesy jak sto lat temu w Stanach Zjednoczonych. Po prostu kształtuje się model przedsiębiorczego uniwersytetu, finansowanego głównie z niepublicznych źródeł. W tym kontekście absurdem jest utrzymywanie podziału na uczelnie państwowe i prywatne: wszystkie powinny być prywatne i działać na takich samych, rynkowych zasadach. Zresztą rynek to wkrótce wymusi - niezależnie od oporu lewicowych polityków i niereformowalnych profesorów, którzy w warunkach normalnej konkurencji poza uczelniami państwowymi nie znaleźliby pracy.

Urynkowieni studenci
W szkołach wyższych, które powstały po 1990 r., znacznie szybciej urynkowili się studenci niż profesorowie. Kiedy zorientowali się, że licencjat dobrej uczelni prywatnej zapewnia im lepszą pracę i lepsze przygotowanie do zawodu niż magisterium na uczelni państwowej, zaczęli wybierać nogami (w Nowym Sączu ponad 80 proc. studentów pochodzi spoza Małopolski). Ci, którzy znaleźli dobrą pracę, zachęcili do studiowania swoich znajomych. O ile jeszcze w 1995 r. uczelnie prywatne wybierano jako wyjście awaryjne, gdy kandydat nie dostał się na studia w szkole państwowej, o tyle od 1999 r. wielu najlepszych absolwentów liceów składa aplikacje wyłącznie do uczelni prywatnych.
Na razie polscy studenci lepiej się sprawdzają w międzynarodowej rywalizacji niż ich profesorowie. Co ciekawe, we wszelkich olimpiadach i konkursach ponad 80 proc. nagród zdobywają studenci szkół prywatnych. Polskie drużyny - najczęściej z Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu bądź Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego - od lat dostają się do ścisłych finałów konkursu Market Place (to swego rodzaju biznesowa gra symulacyjna), w których bierze udział kilka tysięcy uczelni z całego świata. W ostatnich latach Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu wystawia nawet dwie ekipy do konkursu. W niedawnym konkursie L'Oréal drużyna WSB w Nowym Sączu zakwalifikowała się do światowego finału w Paryżu (przegrała w ścisłym finale z ekipą japońską), gdzie walczyła ze studentami z Harvardu, Yale, MIT i innych renomowanych amerykańskich uniwersytetów. Przed finałem w Paryżu drużyna WSB pokonała 167 zespołów z Polski (w finale wygrała z reprezentacjami Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Warszawskiego).

Leczenie rynkiem
Dobrze na rynku radzą sobie nie tylko studenci, ale i absolwenci, nawet absolwenci studiów licencjackich. Ponad 90 proc. z nich ukończyło prywatne uczelnie. Lidia Klemetsrud, absolwentka WSB - N-LU, mieszka w Tallahassee na Florydzie i pracuje jako menedżer w firmie Fringe Benefits Management Company (ubezpieczenia medyczne). Po licencjacie w Polsce studiowała w Minot State University. Jej kolega Michał Oprządek jest menedżerem w Siemens Mobile Communications w Szanghaju. Tomasz Kobus pracuje w centrali PricewaterhouseCoopers w Nowym Jorku na stanowisku global knowledge manager. Adam Cyrek po praktykach AISEC (międzynarodowa organizacja zrzeszająca studentów nauk ekonomicznych i handlowych) otrzymał propozycję z holdingu CVI w Brazylii, pracującego dla Coca-Coli. Piotr Bożek zatrudnił się w centrali DaimlerChrysler w Stuttgarcie.
Z analizy wyborów, jakich dokonali tegoroczni absolwenci liceów (zdający obecnie egzaminy wstępne), wyraźnie widać, że tworzy się już polska liga bluszczowa. Mimo ekonomicznej stagnacji absolwenci chcą płacić za studia, jeśli gwarantują one dobre wykształcenie. Widać też ogromny strach na uczelniach publicznych, które obawiają się, że przegrają konkurencję z prywatnymi. Dlatego wiele z nich obniża kryteria przyjęć i zwiększa limity. Na szczęście procesów rynkowych w polskim szkolnictwie wyższym nie da się już zatrzymać.


Najbardziej oblegane kierunki (liczba kandydatów na jedno miejsce)
 • psychologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 24
 • psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim - 23
 • Wydział Aktorski w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi - 21
 • iberystyka na Uniwersytecie Wrocławskim - 20
 • architektura na Politechnice Warszawskiej - 20
 • japonistyka na Uniwersytecie Warszawskim - 19
 • psychologia na UMCS w Lublinie - 18
 • socjologia na Uniwersytecie Warszawskim - 18
 • stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim - 17
 • politologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego - 16,9
 • filologia angielska na Uniwersytecie Warszawskim - 16
 • informatyka na Uniwersytecie Warszawskim - 16
 • biotechnologia na UMCS w Lublinie - 16
 • politologia na UMK w Toruniu - 15
 • psychologia na UAM w Poznaniu - 15
 • ekonomia na Uniwersytecie Warszawskim - 14
 • filologia klasyczna na Uniwersytecie Śląskim - 13,5
 • psychologia na Uniwersytecie Warszawskim - 13,1
 • socjologia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim - 13
 • geografia turyzmu i hotelarstwa na Uniwersytecie Łódzkim - 12,6
 • stosunki międzynarodowe na UMK w Toruniu - 12,5
 • psychologia na KUL - 11,7
 • psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim - 11
Źródło: uczelnie


LIGA BLUSZCZOWA W USA
 • Brown University
 • Columbia University
 • Cornell University
 • Dartmouth College
 • Harvard University
 • University of Pennsylvania
 • Princeton University
 • Yale University


kandydaci do ligi bluszczowej w Polsce
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet im. Adama
 • Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Medyczna w Poznaniu
 • Collegium Medicum UJ
 • Szkoła Główna Handlowa
 • Collegium Civitas
 • Szkoła Wyższa Psychologii
 • Społecznej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania
 • im. Leona Koźmińskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu
Więcej możesz przeczytać w 27/2003 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 27/2003 (1075)

 • Na stronie - Polska dla Polaków!6 lip 2003, 1:00Bez spolonizowania Polski, czyli przekonania do Polski samych Polaków, na pewno nie uda się nam jej zeuropeizować ani tym bardziej zglobalizować.3
 • Wprost od czytelników6 lip 2003, 1:00Polskie kłamstwa Uważam, że artykuł Roberta Gwiazdowskiego "Polskie kłamstwa" (nr 24) powinien się stać lekturą obowiązkową dla naszych polityków. Do listy "Co pilnie trzeba zrobić w Polsce" dodałbym...3
 • Peryskop6 lip 2003, 1:00Bonda z torbami? Elewatory nieuczciwych magazynierów zboża chce przejąć za ich nie spłacone długi Ryszard Pazura, prezes Agencji Rynku Rolnego. Poseł Ryszard Bonda (nie zrzeszony, a wcześniej w Samoobronie) winien jest ARR 16 mln zł...8
 • Dossier6 lip 2003, 1:00Donald TUSK przewodniczący Platformy Obywatelskiej "Mam klapnięty nastrój i humor, bo spodziewałem się, że jednak w Polsce ktoś przez najbliższe dwa lata porządzi trochę lepiej" Radio Zet Jan Maria ROKITA poseł Platformy...9
 • Z życia koalicji6 lip 2003, 1:00Zgodnie z obietnicami rząd zabrał się do obniżania i upraszczania podatków. Na razie obniżył je w górę, likwidując większość ulg. Rozumiemy, że - tak jak dotychczas - to dla państwa mowa-trawa, ale pożyjemy, zobaczymy,...10
 • Z życia opozycji6 lip 2003, 1:00Kwaśniewskiemu zupełnie odbiło. Chce z Bronisława Geremka (Unia Wolności) zrobić lokomotywę wyborczą obywatelskiej (czyli swojej) listy do Parlamentu Europejskiego. No cóż, jedni mają sentyment do lokomotyw, inni wolą boeingi. O...11
 • M&M6 lip 2003, 1:00CZYN ZJAZDOWY Kiedyś ruszali z posad bryłę świata. Dziś złagodnieli, nabrali ciut ogłady, lecz to zostało im po tamtych latach, że najważniejsze na świecie są posady. Więc czyn podjęli, chcąc zostać w awangardzie, by liczbę posad...12
 • Playback6 lip 2003, 1:0012
 • Van Brantegem kontratakuje6 lip 2003, 1:00Po naszej notatce o szokujących decyzjach i zachowaniach Victora van Brantegema, wszechmocnego asystenta Joaquina Navarro-Vallsa, rzecznika Watykanu, jej bohater zaczął wywierać naciski na polskich dziennikarzy akredytowanych przy Watykanie,...12
 • Fotoplastykon6 lip 2003, 1:0014
 • Poczta6 lip 2003, 1:00Plagiatomafia Do artykułu "Plagiatomafia" (nr 24) chciałabym dodać informację o tym, że wkład pracowników naukowo-technicznych w tworzenie koncepcji naukowych, opracowywanie wyników i przygotowanie publikacji do druku...16
 • Kadry6 lip 2003, 1:0017
 • Polowanie na głowy6 lip 2003, 1:00Najlepsi profesorowie przechodzą z państwowych do prywatnych uczelni18
 • Twarde w miękkim6 lip 2003, 1:00Kwaśniewski był przywódcą klubowym, Miller przypomina CEO - dyrektora zarządzającego23
 • Słowiki a` la carte6 lip 2003, 1:00Pedofilskie ekscesy Wojciecha Kroloppa poznańscy urzędnicy tuszowali już 20 lat temu26
 • Kolejki po życie6 lip 2003, 1:00Ilu Polaków skazał na śmierć Mariusz Łapiński?29
 • Biały eksport6 lip 2003, 1:00Ponad trzydzieści tysięcy miejsc pracy czeka na polskich lekarzy na Zachodzie!31
 • Wprost do Eurameryki6 lip 2003, 1:00Konkurs tygodnika "Wprost" i Ambasady USA w Polsce dla młodych dziennikarzy36
 • Nałęcz - Historia zobowiązuje6 lip 2003, 1:00Spór o preambułę konstytucji Europy brzmi na pozór niezrozumiale.38
 • Zawracanie gitary - Noc jajogłowych6 lip 2003, 1:00Obywatelom wyjdzie to na zdrowie, gdy trupy powypadają z szaf38
 • Giełda i wektory6 lip 2003, 1:00Hossa Świat Przeskok Samsunga Prawie 17 mld USD zainwestuje koreański Samsung w nową fabrykę monitorów ciekłokrystalicznych. Zakłady w Asan niedaleko Seulu będą produkowały najnowocześniejsze na świecie panele siódmej...40
 • Kwadratura świńskiej górki6 lip 2003, 1:002 mld zł rocznie zyskalibyśmy dzięki likwidacji zbędnego Ministerstwa Rolnictwa42
 • CAP zdycha!6 lip 2003, 1:00Początek końca najdroższego w UE hobby o nazwie rolnictwo?44
 • Dzień (bez)wolności podatkowej6 lip 2003, 1:00Ministerstwo Finansów uprawia gospodarczy sabotaż46
 • Odchudzić misia!6 lip 2003, 1:00Bank Światowy zaleca nam ostrą dietę49
 • Balcerowicz wprost6 lip 2003, 1:00Bez postępu technicznego życie człowieka trwałoby przeciętnie 30 lat52
 • 2 x 2 = 4 - Polskie skoki na kasę6 lip 2003, 1:00Rezerwa rewaluacyjna to wynik dewaluacji złotego, a nie przyrostu zasobów dewizowych53
 • Supersam6 lip 2003, 1:00Nogi we wzorkach54
 • Jedziemy do Polski6 lip 2003, 1:0010 milionów Polaków wybiera wakacje w kraju56
 • Królewski Wimbledon6 lip 2003, 1:00Zwycięstwo w Wimbledonie to tenisowy Oscar64
 • Wieża wolności6 lip 2003, 1:00Rozmowa z Danielem Libeskindem, architektem, zwycięzcą konkursu na zabudowę terenu po World Trade Center w Nowym Jorku66
 • Makłowicz do Bikonta, Bikont do Makłowicza - Burak rządzi6 lip 2003, 1:00Piotrze! Ileż to razy byłem świadkiem sytuacji, gdy jakiś osobnik, komentując poczynania drugiego osobnika, poczynania jego zdaniem haniebne, prostackie i chamskie, wykrzykiwał w pasji: Cóż to za burak!68
 • Druga płeć - Ratunku!!!6 lip 2003, 1:00Psychoterapeuci od fryzur intymnych i sami fryzjerzy wkrótce staną się najlepiej zarabiającymi grupami zawodowymi69
 • Pierwszy szeryf globu6 lip 2003, 1:00Ronald Reagan potrzebował zaledwie ośmiu lat, by wyzwolić świat spod panowania komunistów70
 • Know-how6 lip 2003, 1:00Rak jajnika mniej groźny Być może już wkrótce rak jajnika przestanie być śmiertelnym zagrożeniem. Brytyjscy naukowcy odkryli gen, który prawdopodobnie jest w stanie powstrzymać rozwój tego nowotworu. Gen OPCML był...73
 • Hazard z HIV6 lip 2003, 1:00Rośnie liczba zakażonych syfilisem, opryszczką narządów płciowych, pojawili się też dewianci świadomie narażający siebie i partnerów na AIDS!74
 • Wirusy z zoo6 lip 2003, 1:00Zwierzę człowiekowi grabarzem?77
 • (Nie)bezpieczne kosmetyki6 lip 2003, 1:00Polemik79
 • Befsztyk na receptę6 lip 2003, 1:00Dieta Kwaśniewskiego służy Wałęsie80
 • Bez granic6 lip 2003, 1:00Druga skóra Koreańczyka Tatuaż w Korei Południowej nigdy nie był wyłącznie przejawem mody. Dawniej za jego pomocą możnowładcy oznaczali swych niewolników. Uważano go też za symbol jakuzy, wschodnioazjatyckiej mafii. Teraz...82
 • Wiara w siłę6 lip 2003, 1:00Rozmowa z Newtem Gingrichem, byłym wieloletnim szefem republikanów w Kongresie USA84
 • Cisza przed pustynną burzą6 lip 2003, 1:00Co najmniej 4 organizacje przygotowują w Iraku antyamerykańskie powstanie. Agata Jabłońska z Bagdadu i Tikritu.88
 • Cień brata szatana6 lip 2003, 1:00Jest region w Europie, w którym tylko zamordyzm może zapewnić względnie trwały pokój92
 • Preambuła bez wartości6 lip 2003, 1:00Europa żywi się chrześcijaństwem, więc dlaczego nie miałaby tego potwierdzić?94
 • Cytat dyplomatyczny - Konstytucja 103 artykułów6 lip 2003, 1:00Musimy się nauczyć, że bywają negocjacje, w których wygrywają wszystkie strony95
 • Menu6 lip 2003, 1:00Świat Huk na prezydenta Prezydent Azerbejdżanu Hejdar Alijew jest mistrzem autoreklamy. W swoim kraju jest największą gwiazdą telewizji i najlepszym modelem na ściennych kalendarzach. Trudno też się nie natknąć na jego mądrości...96
 • Szekspir, ryby i świnie6 lip 2003, 1:00Ponad sto metrów miały kolejki do kas teatralnych na przedstawienia festiwalu Malta98
 • Casablanca Clintonów6 lip 2003, 1:00Łzy Sharon Stone mogą pomóc Hillary Clinton w drodze do Białego Domu102
 • Zdrajcy kampusu6 lip 2003, 1:00R.E.M. znalazł się wśród dziesięciu wykonawców wszech czasów w USA104
 • Płyty Kuby Wojewódzkiego6 lip 2003, 1:00ANNIE LENNOX Bare Szkocka diva to uosobienie muzycznej elegancji. Od czasów rozłamu w ekscentrycznym duecie Eurythmics, zarządzanym wspólnie z byłym małżonkiem, jej solowe wcielenie stało się synonimem soulowego wyrafinowania....105
 • Perły do lamusa? - Kopanina to manowce!6 lip 2003, 1:00Ten sezon filmowy byłby do bani, gdyby nie było Nicole Kidman w "Godzinach" i nastroju w "Drodze do zatracenia"106
 • Szkiełko w oku - Hey! Now!6 lip 2003, 1:00Po śmierci Piotra Skrzyneckiego artyści z Piwnicy pod Baranami chcieli zakończyć swą działalność, uznając, że to już nie będzie ta piwnica co dawniej.108
 • Śmiesznoty - Partia propagandy6 lip 2003, 1:00Przodująca siła, występująca obecnie pod kryptonimem SLD, uchwaliła podczas kongresu, że będzie lepiej.108
 • Organ Ludu6 lip 2003, 1:00TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 27 (40) Rok wyd. 2 WARSZAWA, poniedziałek 30 czerwca 2003 r. Cena + VAT + ZUS + winieta Nikt nam nie zrobi nic, nikt nam nie zrobi nic Bo z nami jest, bo z nami jest Pistolet marki WIST Nasi...109
 • Skibą w mur - Wakacje ze strachami6 lip 2003, 1:00Okazuje się, że z rad można nieźle żyć. Swego czasu utrzymywał się z tego cały kraj, który przyjął nawet symboliczną nazwę Kraj Rad110