Poczta

Poczta

Dodano:   /  Zmieniono: 
Plagiatomafia
Do artykułu "Plagiatomafia" (nr 24) chciałabym dodać informację o tym, że wkład pracowników naukowo-technicznych w tworzenie koncepcji naukowych, opracowywanie wyników i przygotowanie publikacji do druku nie jest oceniany i wynagradzany tak samo jak wkład pracowników naukowo-dydaktycznych. Nie pozwalają na to obecne przepisy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej nagrodę za publikacje może otrzymać jedynie nauczyciel akademicki, a nie pracownik naukowo-techniczny, choćby wkład jego pracy był większy. Wiedza o rzeczywistym wkładzie pracy kolegów w badania i ich publikacje oraz poczucie przyzwoitości obligują nauczyciela akademickiego do podzielenia się nagrodą ze współautorami. Tu jednak następuje konflikt interesów, bowiem nagrodzony musi niemałą sumę wykazać w swoich rocznych przychodach i zapłacić od niej podatek. W tej sytuacji pozostali autorzy otrzymują symboliczne kwoty i milczą. Pracownicy pomocniczy mogą otrzymać nagrodę JM Rektora za tzw. całokształt raz na dwa lata w wysokości 150-250 zł (w zależności od wielkości funduszu).
Na tym tle dobrze wypada Komitet Badań Naukowych, który finansuje projekty badawcze niezależnie od charakteru etatu naukowców. KBN zna pojęcie własności intelektualnej.
TERESA WESOŁOWSKA

Zbożowa pajęczyna
W tekście "Zbożowa pajęczyna" (nr 23), po którym szefostwo Warszawskiej Giełdy Towarowej, czyli Waldemar Pawlak (prezes) i Artur Żur (wiceprezes), przysłało sprostowanie (Poczta, nr 26), napisałem, że na kryzysie zbożowym najbardziej skorzystała właśnie giełda. Agencja Rynku Rolnego sprzedawała za jej pośrednictwem dwa, a nawet trzy razy więcej zboża niż przed aferą ze znikającym ziarnem. Potwierdził to w rozmowie telefonicznej ze mną współautor sprostowania - wiceprezes Żur. Giełda pobiera prowizję zarówno od sprzedającego (ARR), jak i od podmiotów kupujących zboże. Dzięki temu "przesileniu" WGT zarabiała tygodniowo na obrocie zbożem właśnie "niemal milion złotych". To, że de facto Zbigniew Komorowski (PSL) kontroluje WGT, jest chyba oczywiste - akcjonariat giełdy jest rozproszony i nie kto inny jak Komorowski przeforsował kandydaturę Pawlaka na stanowisko prezesa giełdy. O tym, że Waldemar Pawlak czerpał finansowe korzyści w związku ze zwiększonym obrotem zboża na WGT, w tekście nawet nie wspomniałem.
JarosŁaw Gajewski

Bańka mydlana
Tomasz Nałęcz w felietonie "Bańka mydlana" (nr 26) pisze, że zobowiązania na rzecz państwa winny być proporcjonalne do uzyskiwanych dochodów i że podatek liniowy nie spełnia tego warunku. Nic bardziej błędnego. Otóż pojęcie proporcji to jest właśnie zależność liniowa! Jeśli podatek liniowy wynosi na przykład 20 proc. (i nie ma kwoty wolnej od podatku) to osoba zarabiająca 1000 zł miesięcznie zapłaci podatek w wysokości 200 zł, a osoba zarabiająca 10 000 zł miesięcznie - podatek w wysokości 2000 zł. Jasno więc widać, że osoba zarabiająca 10 razy więcej łoży przy zastosowaniu podatku liniowego 10 razy więcej na utrzymanie państwa - spełniona jest więc w pełni zasada proporcjonalności w obciążeniach podatkowych.
Rzeczywista, a nie deklaratywna ochrona najuboższych może (i powinna) być realizowana w inny sposób - służy temu wyznaczenie kwoty wolnej od podatku. Znów prościutkie obliczenie: przy kwocie wolnej od podatku w wysokości około 2500 zł rocznie (tak jak jest obecnie) i - dla uproszczenia - stawce podatkowej 20 proc. osoba osiągająca dochód w wysokości 500 zł miesięcznie zapłaci podatek w wysokości około 58 zł miesięcznie (czyli efektywnie około 12 proc.). Jeśli kwotę wolną od podatku podniesiemy do 4000 zł rocznie, to osoba zarabiająca 500 zł miesięcznie zapłaci jedynie 33 zł miesięcznie (efektywna stawka podatku wyniesie więc około 7 proc.).
Wpływ kwoty wolnej od podatku jest tym mniejszy, im wyższe są dochody podatnika - podobne obliczenie dla dochodu w wysokości 10 000 zł miesięcznie daje następujące wyniki: przy kwocie wolnej 2500 zł podatek wyniesie 1958 zł miesięcznie, czyli 19,6 proc. Przy kwocie wolnej 4000 zł osoba zarabiająca miesięcznie 10 000 zł zapłaci 1933 zł podatku, czyli efektywnie 19,3 proc. Podkreślam, że to obliczenie dotyczy podatku liniowego w wysokości 20 proc.!
Obecny system podatkowy nie jest proporcjonalny, lecz progresywny. Przy dzisiejszej wysokości kwoty wolnej od podatku i tak zwanych progach podatkowych nie chroni on wcale najuboższych, lecz właśnie najbogatszych, a jednocześnie skutecznie uniemożliwia rozwój rodzinnych przedsiębiorstw, a tym samym klasy średniej. Podatek progresywny skazuje tym samym liczne firmy na egzystencję na pograniczu bankructwa i wyklucza jakikolwiek ich rozwój.
TOMASZ BARBASZEWSKI

Księgi jak rzeźby
Notka "Księgi jak rzeźby" (Menu, nr 20), poświęcona VII Międzynarodowemu Festiwalowi Sztuki Książki w Warszawie, została zilustrowana zdjęciem książki zatytułowanym "Sen-Nie-Sen" Agaty Norek, wykonanym przez autorkę. Przepraszamy za pominięcie tej informacji.
Redakcja

Ministerstwo skandali
Adam Sandauer w liście "Ministerstwo skandali" (nr 25) pisze, że we Francji nie ma ministerstwa zdrowia, a nadzór nad służbą zdrowia sprawuje minister administracji i spraw wewnętrznych. Otóż we Francji istnieje Ministerstwo Zdrowia, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych. Zarządza nim Jean-Fran�ois Mattei.
WOJCIECH SKRODZKI
Boulogne-Billancourt
Francja


100 najbogatszych Polaków
W informacji o Piotrze J. Büchnerze, prezesie Metalexportu, zamieszczonej w dodatku o 100 najbogatszych Polakach (nr 25) znalazła się nieprawdziwa informacja o bankructwie FPiU Bison-Bial SA z Białegostoku. W 2002 r. poprzedni zarząd spółki złożył w sądzie wniosek o ogłoszenie jej upadłości, ale został on przez sąd odrzucony. Powołany 29 listopada 2002 r. nowy zarząd wdrożył program naprawczy, a spółka wznowiła produkcję i osiągnęła stabilizację stwarzającą warunki do spłaty zadłużenia. Najważniejsze stojące dziś przed Bison-Bial zadania to obniżenie kosztów pracy (m.in. poprzez zmniejszenie o 10 proc. zatrudnienia), zrealizowanie półrocznego planu sprzedaży i osiągnięcie od kwietnia dodatniego wyniku z działalności operacyjnej oraz rozpoczęcie od maja 2003 r. wypłaty zaległych wynagrodzeń.
JÓZEF ZGODA
prezes zarządu Bison-Bial SA


Komórkowy oligopol?
Nie zgadzam się z opinią Macieja Rogalskiego (Era GSM) wyrażoną we "Wprost" ("Giełda", nr 25), że nie ma oligopolu w telefonii komórkowej w Polsce. Otóż istnieje oligopol operatorów. Mamy rynek, na którym jest trzech operatorów i miliony nabywców. Działania jednego operatora są z reguły naśladowane przez pozostałych, gdyż każdy dokładnie zna oferty konkurencji (vide bardzo podobne oferty promocyjne itp.). Oligopol operatorów ogranicza zasadę uczciwej konkurencji m. in. poprzez ograniczenie możliwości wejścia na rynek nowych operatorów (może być to efektem zawiązania nieformalnego kartelu).
Odpowiedź na pytanie, czy obecna forma rynku jest "zdrowa" dla konsumentów, uzyskamy, porównując cenniki wszystkich polskich operatorów sieci komórkowych. Cóż za uderzające podobieństwo zarówno w oferowanych usługach, jak i ich cenach. Wbrew opinii Macieja Rogalskiego, w wielu krajach Europy ceny połączeń są niższe od cen oferowanych przez polskich operatorów, które są jednymi z najwyższych na świecie. Pamiętajmy przy tym, że ceny należy porównywać w stosunku do siły nabywczej pieniądza, a nie kursu walutowego.
Osobom, które nadal twierdzą, że w Polsce nie ma oligopolu na rynku GSM, polecam lekturę podręcznika makroekonomii.
JAROSŁAW TYLUTKI
Więcej możesz przeczytać w 27/2003 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 27/2003 (1075)

 • Na stronie - Polska dla Polaków!6 lip 2003, 1:00Bez spolonizowania Polski, czyli przekonania do Polski samych Polaków, na pewno nie uda się nam jej zeuropeizować ani tym bardziej zglobalizować.3
 • Wprost od czytelników6 lip 2003, 1:00Polskie kłamstwa Uważam, że artykuł Roberta Gwiazdowskiego "Polskie kłamstwa" (nr 24) powinien się stać lekturą obowiązkową dla naszych polityków. Do listy "Co pilnie trzeba zrobić w Polsce" dodałbym...3
 • Peryskop6 lip 2003, 1:00Bonda z torbami? Elewatory nieuczciwych magazynierów zboża chce przejąć za ich nie spłacone długi Ryszard Pazura, prezes Agencji Rynku Rolnego. Poseł Ryszard Bonda (nie zrzeszony, a wcześniej w Samoobronie) winien jest ARR 16 mln zł...8
 • Dossier6 lip 2003, 1:00Donald TUSK przewodniczący Platformy Obywatelskiej "Mam klapnięty nastrój i humor, bo spodziewałem się, że jednak w Polsce ktoś przez najbliższe dwa lata porządzi trochę lepiej" Radio Zet Jan Maria ROKITA poseł Platformy...9
 • Z życia koalicji6 lip 2003, 1:00Zgodnie z obietnicami rząd zabrał się do obniżania i upraszczania podatków. Na razie obniżył je w górę, likwidując większość ulg. Rozumiemy, że - tak jak dotychczas - to dla państwa mowa-trawa, ale pożyjemy, zobaczymy,...10
 • Z życia opozycji6 lip 2003, 1:00Kwaśniewskiemu zupełnie odbiło. Chce z Bronisława Geremka (Unia Wolności) zrobić lokomotywę wyborczą obywatelskiej (czyli swojej) listy do Parlamentu Europejskiego. No cóż, jedni mają sentyment do lokomotyw, inni wolą boeingi. O...11
 • M&M6 lip 2003, 1:00CZYN ZJAZDOWY Kiedyś ruszali z posad bryłę świata. Dziś złagodnieli, nabrali ciut ogłady, lecz to zostało im po tamtych latach, że najważniejsze na świecie są posady. Więc czyn podjęli, chcąc zostać w awangardzie, by liczbę posad...12
 • Playback6 lip 2003, 1:0012
 • Van Brantegem kontratakuje6 lip 2003, 1:00Po naszej notatce o szokujących decyzjach i zachowaniach Victora van Brantegema, wszechmocnego asystenta Joaquina Navarro-Vallsa, rzecznika Watykanu, jej bohater zaczął wywierać naciski na polskich dziennikarzy akredytowanych przy Watykanie,...12
 • Fotoplastykon6 lip 2003, 1:0014
 • Poczta6 lip 2003, 1:00Plagiatomafia Do artykułu "Plagiatomafia" (nr 24) chciałabym dodać informację o tym, że wkład pracowników naukowo-technicznych w tworzenie koncepcji naukowych, opracowywanie wyników i przygotowanie publikacji do druku...16
 • Kadry6 lip 2003, 1:0017
 • Polowanie na głowy6 lip 2003, 1:00Najlepsi profesorowie przechodzą z państwowych do prywatnych uczelni18
 • Twarde w miękkim6 lip 2003, 1:00Kwaśniewski był przywódcą klubowym, Miller przypomina CEO - dyrektora zarządzającego23
 • Słowiki a` la carte6 lip 2003, 1:00Pedofilskie ekscesy Wojciecha Kroloppa poznańscy urzędnicy tuszowali już 20 lat temu26
 • Kolejki po życie6 lip 2003, 1:00Ilu Polaków skazał na śmierć Mariusz Łapiński?29
 • Biały eksport6 lip 2003, 1:00Ponad trzydzieści tysięcy miejsc pracy czeka na polskich lekarzy na Zachodzie!31
 • Wprost do Eurameryki6 lip 2003, 1:00Konkurs tygodnika "Wprost" i Ambasady USA w Polsce dla młodych dziennikarzy36
 • Nałęcz - Historia zobowiązuje6 lip 2003, 1:00Spór o preambułę konstytucji Europy brzmi na pozór niezrozumiale.38
 • Zawracanie gitary - Noc jajogłowych6 lip 2003, 1:00Obywatelom wyjdzie to na zdrowie, gdy trupy powypadają z szaf38
 • Giełda i wektory6 lip 2003, 1:00Hossa Świat Przeskok Samsunga Prawie 17 mld USD zainwestuje koreański Samsung w nową fabrykę monitorów ciekłokrystalicznych. Zakłady w Asan niedaleko Seulu będą produkowały najnowocześniejsze na świecie panele siódmej...40
 • Kwadratura świńskiej górki6 lip 2003, 1:002 mld zł rocznie zyskalibyśmy dzięki likwidacji zbędnego Ministerstwa Rolnictwa42
 • CAP zdycha!6 lip 2003, 1:00Początek końca najdroższego w UE hobby o nazwie rolnictwo?44
 • Dzień (bez)wolności podatkowej6 lip 2003, 1:00Ministerstwo Finansów uprawia gospodarczy sabotaż46
 • Odchudzić misia!6 lip 2003, 1:00Bank Światowy zaleca nam ostrą dietę49
 • Balcerowicz wprost6 lip 2003, 1:00Bez postępu technicznego życie człowieka trwałoby przeciętnie 30 lat52
 • 2 x 2 = 4 - Polskie skoki na kasę6 lip 2003, 1:00Rezerwa rewaluacyjna to wynik dewaluacji złotego, a nie przyrostu zasobów dewizowych53
 • Supersam6 lip 2003, 1:00Nogi we wzorkach54
 • Jedziemy do Polski6 lip 2003, 1:0010 milionów Polaków wybiera wakacje w kraju56
 • Królewski Wimbledon6 lip 2003, 1:00Zwycięstwo w Wimbledonie to tenisowy Oscar64
 • Wieża wolności6 lip 2003, 1:00Rozmowa z Danielem Libeskindem, architektem, zwycięzcą konkursu na zabudowę terenu po World Trade Center w Nowym Jorku66
 • Makłowicz do Bikonta, Bikont do Makłowicza - Burak rządzi6 lip 2003, 1:00Piotrze! Ileż to razy byłem świadkiem sytuacji, gdy jakiś osobnik, komentując poczynania drugiego osobnika, poczynania jego zdaniem haniebne, prostackie i chamskie, wykrzykiwał w pasji: Cóż to za burak!68
 • Druga płeć - Ratunku!!!6 lip 2003, 1:00Psychoterapeuci od fryzur intymnych i sami fryzjerzy wkrótce staną się najlepiej zarabiającymi grupami zawodowymi69
 • Pierwszy szeryf globu6 lip 2003, 1:00Ronald Reagan potrzebował zaledwie ośmiu lat, by wyzwolić świat spod panowania komunistów70
 • Know-how6 lip 2003, 1:00Rak jajnika mniej groźny Być może już wkrótce rak jajnika przestanie być śmiertelnym zagrożeniem. Brytyjscy naukowcy odkryli gen, który prawdopodobnie jest w stanie powstrzymać rozwój tego nowotworu. Gen OPCML był...73
 • Hazard z HIV6 lip 2003, 1:00Rośnie liczba zakażonych syfilisem, opryszczką narządów płciowych, pojawili się też dewianci świadomie narażający siebie i partnerów na AIDS!74
 • Wirusy z zoo6 lip 2003, 1:00Zwierzę człowiekowi grabarzem?77
 • (Nie)bezpieczne kosmetyki6 lip 2003, 1:00Polemik79
 • Befsztyk na receptę6 lip 2003, 1:00Dieta Kwaśniewskiego służy Wałęsie80
 • Bez granic6 lip 2003, 1:00Druga skóra Koreańczyka Tatuaż w Korei Południowej nigdy nie był wyłącznie przejawem mody. Dawniej za jego pomocą możnowładcy oznaczali swych niewolników. Uważano go też za symbol jakuzy, wschodnioazjatyckiej mafii. Teraz...82
 • Wiara w siłę6 lip 2003, 1:00Rozmowa z Newtem Gingrichem, byłym wieloletnim szefem republikanów w Kongresie USA84
 • Cisza przed pustynną burzą6 lip 2003, 1:00Co najmniej 4 organizacje przygotowują w Iraku antyamerykańskie powstanie. Agata Jabłońska z Bagdadu i Tikritu.88
 • Cień brata szatana6 lip 2003, 1:00Jest region w Europie, w którym tylko zamordyzm może zapewnić względnie trwały pokój92
 • Preambuła bez wartości6 lip 2003, 1:00Europa żywi się chrześcijaństwem, więc dlaczego nie miałaby tego potwierdzić?94
 • Cytat dyplomatyczny - Konstytucja 103 artykułów6 lip 2003, 1:00Musimy się nauczyć, że bywają negocjacje, w których wygrywają wszystkie strony95
 • Menu6 lip 2003, 1:00Świat Huk na prezydenta Prezydent Azerbejdżanu Hejdar Alijew jest mistrzem autoreklamy. W swoim kraju jest największą gwiazdą telewizji i najlepszym modelem na ściennych kalendarzach. Trudno też się nie natknąć na jego mądrości...96
 • Szekspir, ryby i świnie6 lip 2003, 1:00Ponad sto metrów miały kolejki do kas teatralnych na przedstawienia festiwalu Malta98
 • Casablanca Clintonów6 lip 2003, 1:00Łzy Sharon Stone mogą pomóc Hillary Clinton w drodze do Białego Domu102
 • Zdrajcy kampusu6 lip 2003, 1:00R.E.M. znalazł się wśród dziesięciu wykonawców wszech czasów w USA104
 • Płyty Kuby Wojewódzkiego6 lip 2003, 1:00ANNIE LENNOX Bare Szkocka diva to uosobienie muzycznej elegancji. Od czasów rozłamu w ekscentrycznym duecie Eurythmics, zarządzanym wspólnie z byłym małżonkiem, jej solowe wcielenie stało się synonimem soulowego wyrafinowania....105
 • Perły do lamusa? - Kopanina to manowce!6 lip 2003, 1:00Ten sezon filmowy byłby do bani, gdyby nie było Nicole Kidman w "Godzinach" i nastroju w "Drodze do zatracenia"106
 • Szkiełko w oku - Hey! Now!6 lip 2003, 1:00Po śmierci Piotra Skrzyneckiego artyści z Piwnicy pod Baranami chcieli zakończyć swą działalność, uznając, że to już nie będzie ta piwnica co dawniej.108
 • Śmiesznoty - Partia propagandy6 lip 2003, 1:00Przodująca siła, występująca obecnie pod kryptonimem SLD, uchwaliła podczas kongresu, że będzie lepiej.108
 • Organ Ludu6 lip 2003, 1:00TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 27 (40) Rok wyd. 2 WARSZAWA, poniedziałek 30 czerwca 2003 r. Cena + VAT + ZUS + winieta Nikt nam nie zrobi nic, nikt nam nie zrobi nic Bo z nami jest, bo z nami jest Pistolet marki WIST Nasi...109
 • Skibą w mur - Wakacje ze strachami6 lip 2003, 1:00Okazuje się, że z rad można nieźle żyć. Swego czasu utrzymywał się z tego cały kraj, który przyjął nawet symboliczną nazwę Kraj Rad110