Szok po przejęciu władzy

Szok po przejęciu władzy

Dodano:   /  Zmieniono: 
Rząd Beaty Szydło wysłał do obywateli tyle sprzecznych sygnałów, że prawdopodobnie wyczerpał limit do końca kadencji. Na dodatek prezydent Andrzej Duda zaskoczył nowy gabinet dwiema kosztownymi ustawami, które przygotował bez konsultacji z nim.

Pozornie wszystko wygląda na przemyślany blitzkrieg, którym ekipa PiS chce zepchnąć opozycję do głębokiej defensywy i trzymać ją tam przez najbliższe lata. Zapowiedzi szybkiego wprowadzenia korzystnych dla obywateli reform mają być dowodem na to, że zwycięzcy ostatnich wyborów dotrzymują słowa. Walka o obsadę Trybunału Konstytucyjnego ma zaspokoić twardy elektorat partii Jarosława Kaczyńskiego, czyli ma ujawnić, jak bardzo przegniły system stworzyła PO w sojuszu z postkomunistami. Pokazując dominację jednej opcji politycznej w składzie Trybunału, PiS w dużej mierze odziera ten sąd z autorytetu i osłabia pozycję w systemie władzy. W tym wszystkim popełnił jednak zasadniczy błąd w sposobie sprawowania władzy. Dobra zasada rządzenia brzmi tak: dobre informacje dawkuj powoli, złe sprawy załatwiaj szybko.

CHAOS INFORMACYJNY

Wściekła na współpracowników premier Beata Szydło zakazała im publicznego wypowiadania się o planach rządu – dowiedział się nieoficjalnie „Wprost”. Złości pani premier nie ma się co dziwić. Raz minister finansów Paweł Szałamacha mówi, że deficyt budżetowy będzie zwiększony o 4 mld zł. Kilka dni później minister w kancelarii premiera Henryk Kowalczyk opowiada, że deficyt wzrośnie o 10 mld zł. Wątpliwości mogłaby rozwiać premier Szydło na wspólnej konferencji z Szałamachą, ale spotkanie zostaje odwołane, a minister finansów wysyła tylko komunikat, że deficyt będzie zwiększony jednak o 4 mld zł.

W tym samym czasie na linii Kowalczyk – Szałamacha dochodzi do kolejnego sporu. Szałamacha tłumaczy, że podatek bankowy będzie inicjatywą poselską, ponieważ ta droga legislacyjna nie wymaga konsultacji społecznych. Kowalczyk z kolei mówi mediom, że ustawę powinno przygotować ministerstwo. Ten zgrzyt nie tylko wywołuje wątpliwości, czy w rządzie jest zgoda co do kształtu nowego podatku, ale pokazuje, że między Kancelarią Prezesa Rady Ministrów a Ministerstwem Finansów brakuje komunikacji. Nie tylko w tym zresztą. Podczas exposé Beata Szydło ogłosiła, że do budżetu ma wpłynąć o miliard złotych więcej z dywidend wypłacanych przez spółki kontrolowane przez państwo. Ale świeżo mianowany minister energii Krzysztof Tchórzewski uważa, że dywidendy nie powinny płacić spółki energetyczne, które generują ogromny dochód. Jego zdaniem powinny raczej kupować węgiel od kopalni i w ten sposób je ratować. W tej sytuacji trudno zrozumieć, jaki jest plan rządu, bo realizacja tych dwóch postulatów oznaczałaby ogolenie do gołej skóry firm z branży finansowej, czyli PKO BP i PZU. To pozbawiałoby je pieniędzy na jakiekolwiek inwestycje i obniżałoby znacznie ich wartość.

Źródło – Raport WEI

Rząd może w krótkim okresie przyspieszać wzrost PKB, finansując znaczny skok wydatków sporym zadłużeniem się, przy czym negatywne konsekwencje takiego działania ujawnią się dopiero w średnim okresie. Rząd może też manipulować sposobami obliczania zadłużenia. Oba te zjawiska miały miejsce w Polsce ostatnio: zarówno w 2009, jak i 2010 r. deficyt sektora finansów publicznych przekroczył 7 proc. władza wielokrotnie wpływała na sposób liczenia długu. Uznawała, że na przykład dług zaciągany na budowę dróg nie jest długiem, czy też że dług zaciągany na budowę linii kolejowych nie jest długiem, lub że dług emerytalny nie jest długiem. W Polsce zarówno dług publiczny, jak i prywatny rosną szybciej niż PKB. W 15 lat prawie podwoiliśmy sumę oficjalnego długu publicznego i prywatnego w relacji do PKB! Z nieco ponad 100 proc. PKB w 1999 r. dobiliśmy do prawie 200 proc. w 2014 r.!

Źródło – Raport WEI

Wyjściem z tego zamieszania mogłaby być na przykład jasna deklaracja wicepremiera i ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego, który ma odpowiadać za kierunki rozwoju państwa, ale takie ambicje ma też drugi wicepremier Piotr Gliński. Oficjalnie przyznaje on, że ma się zajmować opracowywaniem strategii gospodarczych, choć sam jest ministrem kultury. W tej sprawie milczy także Paweł Szałamacha, który zdaje się swój resort traktować jak oblężoną twierdzę i nie konsultuje się z innymi ministrami w sprawie ustalenia źródeł dochodów.

TRUDNE OTWARCIE

Oczywiście brak koordynacji działań rządu w pierwszych tygodniach można złożyć na karb chaosu, jaki nowa ekipa zastała – w piątek podczas spotkania z przedsiębiorcami ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców wice premier Mateusz Morawiecki przyznał, że wpływy z VAT będą o kilkanaście miliardów niższe, niż zakładano. Inny minister mówi, że osadzeni przez PO urzędnicy resortów gospodarczych stosują strajk włoski. Niepytani nie informują swoich przełożonych o ważnych wydarzeniach, planach czy wydatkach. – Wygląda to trochę tak, jakbyśmy mieli przeciwko sobie kilkuset podległych pracowników – przyznaje Morawiecki. W tym wszystkim dziwi jednak, że politycy PiS nie informują o tym stanie społeczeństwa. W raporcie „Bilans otwarcia 2016”, jaki dla ZPP przygotował Paweł Dobrowolski, widać, jak poprzednia ekipa zadłużała państwo oraz jak ukrywała długi (patrz wykres). Racjonalne pokazanie stanu finansów publicznych oraz zagrożeń wynikających z dalszego zadłużania państwa pomogłoby wytłumaczyć rozłożenie w czasie planowanych reform, które będą generowały koszty dla budżetu centralnego. W ten sposób rząd Beaty Szydło mógłby osiągnąć jednocześnie dwa cele – rozłożyć w czasie popularne wśród obywateli reformy (500 zł na dziecko, podniesienie kwoty wolnej od podatku, obniżenie wieku emerytalnego), co spowodowałoby, że co jakiś czas dostawaliby oni pozytywny bodziec, a po drugie rozłożyć w czasie skutki finansowe planowanych zmian. Poza zwykłą polityczną taktyką takie rozwiązanie wprowadzało mniejsze zamieszanie na rynku.

W nieoficjalnych rozmowach członkowie gabinetu Beaty Szydło przyznają, że takie postępowanie nakazywałby pragmatyzm, ale nowa ekipa rządząca wydaje się jednak nie mieć żadnego planu komunikacji ze społeczeństwem. W ten sposób poczucie panującego chaosu staje się jeszcze bardziej powszechne, a na plan pierwszy wysuwa się drugorzędny z punktu widzenia przeciętnego obywatela spór o Trybunał Konstytucyjny.

OFENSYWA PREZYDENTA

Poziom zamieszania dodatkowo wzmagają działania prezydenta Andrzeja Dudy. Bez konsultacji z rządem przygotował on dwie ustawy – o kwocie wolnej i wieku emerytalnym – które powodują ogromne wydatki dla budżetu państwa. Wprowadzenie pierwszej może oznaczać zmniejszenie wpływów do budżetu o około 10 mld zł rocznie – co prawda w pierwszej fazie strata dla budżetu mogłaby oznaczać około 20 mld zł, ale pieniądze te niemal natychmiast wróciłyby na rynek i generowały kolejne wpływy podatkowe. Obniżenie wieku emerytalnego podczas bieżącej kadencji będzie oznaczało koszt około 40 mld zł. Obciążenia będą rosły z każdym rokiem, gdy będzie malała liczba osób płacących składki, a rosła grupa emerytów. Dla ministrów obecnego rządu nagła aktywność Andrzeja Dudy była zaskoczeniem, bo do tej pory nie prowadził on polityki w oderwaniu od sytuacji PiS. – Skutków tych projektów nie omawialiśmy na razie ani na posiedzeniu rządu, ani na mniej formalnym spotkaniu ministrów gospodarczych. Nie rozmawialiśmy też o skutkach tych projektów dla budżetu – przyznaje jeden z członków gabinetu Szydło. Sytuację jeszcze bardziej komplikuje to, że obecna premier zdecydowała nie powoływać swojej rady gospodarczej. Zapowiedziała, że będzie korzystać z doradców prezydenta. Biorąc jednak pod uwagę kształt projektu ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego, jaki wyszedł z kancelarii Andrzeja Dudy, można sądzić, że pierwsze skrzypce grają tam związkowcy. Świadczy o tym choćby taki fragment uzasadnienia ustawy: „Jak wynika z danych statystycznych, tendencji do wydłużania się średniego dalszego trwania życia osób w wieku 65 lat w Polsce nie towarzyszy proces wydłużania się przeciętnej długości życia w dobrym zdrowiu. Polacy wprawdzie żyją coraz dłużej, ale jednocześnie nie wydłuża się ich zdolność do pracy”. Kancelaria Prezydenta stwierdza to w czasie, gdy wszystkie dane wskazują rekordowy wzrost aktywności zawodowej ludzi w wieku 55+.

Przesyłając do Sejmu projekt ustawy emerytalnej, prezydent postawił rządzącą ekipę w trudnej sytuacji. Jeśli go nie zmieni, narazi się na poważne kłopoty budżetowe, jeśli go złagodzi, może zarysować się konflikt na linii prezydent – premier. W tej rozgrywce Beata Szydło stanęłaby na straconej pozycji, ponieważ na razie jej pozycja polityczna nie jest zbyt wysoka. Wicepremierami w jej rządzie są osoby pozbawione politycznego zaplecza, a więc nie są nawet w stanie wymusić własnych rozwiązań na stojących teoretycznie niżej w hierarchii ministrach. W tej sytuacji wszystkie ważniejsze decyzje ministrowie konsultują z Jarosławem Kaczyńskim,pomijając zależność wynikającą ze struktur rządowych.

ZŁE INFORMACJE DLA FRANKOWICZÓW

W tym zamieszaniu na plan dalszy zszedł inny sztandarowy punkt programów wyborczych Andrzeja Dudy i PiS, czyli pomoc frankowiczom. Zdzisław Sokal, obecnie przedstawiciel prezydenta w Komisji Nadzoru Finansowego, a jednocześnie kandydat na stanowisko prezesa Narodowego Banku Polskiego, jest sceptyczny wobec rozwiązań korzystnych dla obywateli. Podczas spotkania w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, dotyczącym właśnie sposobów rozwiązania problemów frankowiczów, Sokal skupiał się niemal wyłącznie na tym, że operacja taka przyniesie stratę bankom. – Ani razu nie wspomniał, jakie koszty ponoszą kredytobiorcy – mówi uczestnik tego spotkania. Było to zresztą dla przedsiębiorców zaskoczeniem, bo deklaracje polityków obozu PiS były zupełnie inne.

Podczas piątkowego wystąpienia w ZPP wicepremier Mateusz Morawiecki mówił wiele o patriotyzmie ekonomicznym i konieczności polonizacji naszej gospodarki. Podkreślił, że celem rządu jest doprowadzenie do tego, by większa niż obecnie część zysków generowanych przez podmioty działające w naszym kraju tutaj zostawała, że tylko wówczas będziemy w stanie redukować swój dług i wrócić na drogę szybkiego wzrostu. Brzmiał przekonywająco, ale na razie nie wiemy, jak zamierza zrealizować te deklaracje. �

©� WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Bieżące informacje ze świata polityki na WPROST.PL

ZAGROŻENIA MIĘDZYNARODOWE

Polska gospodarka ze względu na swój półperyferyjny charakter jest w dużym stopniu uzależniona od zewnętrznej koniunktury i posiada małe możliwości mitygowania transmisji negatywnych szoków gospodarczych do naszej gospodarki. Cena pieniądza w USA jest zarówno odzwierciedleniem międzynarodowej koniunktury, jak i wpływa na tę koniunkturę. Wobec narastającego zadłużenia Polski następny cykl podwyżek ceny pieniądza w USA może spowodować trudności w bieżącym regulowaniu zadłużenia przez polskie podmioty. A jeśli nie podniesienie ceny pieniądza przez FED, to kryzys wypłacalności Polski spowodować mogą jeszcze następujące zjawiska: niemiecka gospodarka kiedyś wejdzie w recesję, koniec dużych transferów z UE, wyczerpanie się naszych rezerw wzrostu, prywatyzacja niewydajnych państwowych firm, otworzenie na handel ze światem zachodnim, import technologii i know-how, zwiększanie zadłużenia, młode społeczeństwo. wzrost wydatków emerytalnych związany z przejściem na emeryturę wyżu obecnych 50-latków, fala niewypłacalności państw rozwiniętych.

Więcej możesz przeczytać w 51/2015 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 51/2015 (1716)

 • Bezbronni pychą własnych elit 13 gru 2015, 20:00 Gdyby jedyną miarą dobrobytu i bezpieczeństwa było tempo, w jakim zbliżamy się do najbogatszych państw Europy, to perspektywy wyglądałyby nieźle. Już dziś w połowie tak bogaci, rośniemy szybciej niż średnia strefy euro. Z prężnym... 3
 • SKANER 13 gru 2015, 20:00 SŁUŻBA ZDROWIA 13 lat w kolejce do lekarza Kolejki w służbie zdrowia nie maleją. Według kolejnego raportu Fundacji WHC pacjenci oczekują na wizytę do lekarza średnio blisko trzy miesiące (dane za październik i listopad). Długość... 9
 • ZDARZYŁO SIĘ JUTRO 13 gru 2015, 20:00 Historia histerii, Toruńska Kempa i fejkowe trollowanie Ryszarda Swetru, czyli cotygodniowa parada atrakcji. 16
 • Szok po przejęciu władzy 13 gru 2015, 20:00 Rząd Beaty Szydło wysłał do obywateli tyle sprzecznych sygnałów, że prawdopodobnie wyczerpał limit do końca kadencji. Na dodatek prezydent Andrzej Duda zaskoczył nowy gabinet dwiema kosztownymi ustawami, które przygotował bez konsultacji z nim. 20
 • Jaka promocja jest… nie każdy widzi 13 gru 2015, 20:00 Turystyka Prawie 90 proc. działań mających zachęcić turystów zagranicznych do przyjazdu do Polski jest, co zrozumiałe, realizowanych za granicą. To powoduje, że tak naprawdę niewiele osób wie, w jaki sposób promowany jest nasz kraj. A przecież nowoczesnego, atrakcyjnego i... 23
 • Kupowaliśmy broń bez strategii 13 gru 2015, 20:00 Nie mamy takiego sprzętu, który byłby w stanie przeciwdziałać głównym zagrożeniom. Co z tego, że mamy myśliwce, jeśli nie mają systemów, aby uchronić się przed zestrzeleniem – mówi „Wprost” Bartosz Kownacki, wiceminister obrony narodowej, odpowiedzialny za... 24
 • Państwo w kryzysie 13 gru 2015, 20:00 Demokracja konstytucyjna wiąże rządy większości z regułami gry, których organy państwa i obywatele powinni przestrzegać. Jeśli reguły te faworyzują interes grup aktualnie dominujących, będą obowiązywać tylko tak długo, jak trwa... 27
 • Zmiany rozpisane na godziny 13 gru 2015, 20:00 W spółkach z udziałem Skarbu Państwa trwa przeliczanie kontraktów menedżerskich. Prezesi kalkulują, czy bardziej im się opłaca podać do dymisji, czy czekać na zwolnienie. Czasu zostaje mało, bo zmiany w spółkach mają się zakończyć w styczniu. 28
 • Przykrótki pakiet demokratyczny 13 gru 2015, 20:00 Rządząca partia zamierza zwiększyć uprawnienia opozycji. Jednak nie tak bardzo, jak proponowała, gdy sama nią była. 30
 • Sędziom chodzi o kasę 13 gru 2015, 20:00 W tej nowelizacji zapisano podwyżki dla sędziów TK, sześciomiesięczne odprawy, czy zwroty ryczałtów mieszkaniowych. Czy sędzia Rzepliński milczał, bo miał interes, czy milczał, bo nie wiedział, co się dzieje? W obu przypadkach jest to dla niego kompromitujące – mówi... 32
 • PO będzie łowiła na lewicy 13 gru 2015, 20:00 Platforma próbuje budować szeroki front centrolewicowy. Były lider lewicy Grzegorz Napieralski, który do Senatu dostał się z listy PO, rozpoczął wewnętrzną kampanię w sprawie transferów z SLD. 34
 • Tarcza czy atomowy miecz 13 gru 2015, 20:00 Rząd zrobił mocne wejście w temat sądownictwa i obronności. O kwestiach prawnych niech piszą prawnicy. Dodam tylko, że statystycznie dużo częstsze jest rozstrzyganie przez sądy różnych instancji – od powszechnych po TK – na... 35
 • Dać siebie pod choinkę 13 gru 2015, 20:00 Zamiast obdarowywać bliskich kolejną parą skarpet czy zestawem kosmetyków wolą wysłać paczkę do domu dziecka. W Polsce kiełkuje właśnie nowa świąteczna moda – na rezygnację z prezentów na rzecz potrzebujących. 36
 • Ciśnienie na gimnazja 13 gru 2015, 20:00 Reforma programowa jest niezbędna, a czteroletnie liceum wydaje się lepszym rozwiązaniem, jeżeli chcemy dać uczelniom lepiej wykształconych maturzystów – mówi „Wprost” Anna Zalewska, minister edukacji narodowej. 40
 • Lex iniusta non est lex 13 gru 2015, 20:00 W kontekście nasilających się awantur o Trybunał Konstytucyjny warto zwrócić uwagę na głośną wypowiedź Kornela Morawieckiego, gdyż pokazuje ona, jak ważna dla dobrego sprawowania władzy jest znajomość historii i filozofii prawa.... 43
 • Nie jedź głodny na zakupy 13 gru 2015, 20:00 Jeśli tylko możesz, przemyśl, czy warto zabierać do sklepu dzieci. Bez nich łatwiej ograniczysz ilość śmieciowego jedzenia w koszyku, a co za tym idzie, sporo oszczędzisz – mówi „Wprost” kucharz Pascal Brodnicki. 44
 • Z energią do niższych cen 13 gru 2015, 20:00 Dzięki liberalizacji rynku energii pojawiło się mnóstwo firm oferujących tańszy prąd i gaz. Za ten biznes biorą się nawet operatorzy komórek czy telewizji kablowych. Dla klientów to dobra wiadomość, ale czają się też pułapki. 48
 • O pułapkach w polityce monetarnej 13 gru 2015, 20:00 Amerykańscy ekonomiści Carmen Reinhart i Kenneth Rogoff w 2010 r. opublikowali tekst, w którym dowodzili, iż przekroczenie przez dług publiczny pułapu 90 proc. PKB powinno prowadzić do spadku tempa rozwoju gospodarczego, a nawet... 51
 • Niebezpieczny czynnik ludzki 13 gru 2015, 20:00 Stara prawda, że człowiek jest najsłabszym ogniwem zabezpieczeń, pozostaje aktualna. Przekonują się o tym również przedsiębiorcy. 52
 • IT – zawód z przyszłością 13 gru 2015, 20:00 Sektor IT to bardzo specyficzna część trudnego w dzisiejszych czasach rynku pracy. To najmłodszy, a przy tym najprężniej rozwijający się obszar branżowy w kraju. O sytuacji w branży IT mówi Mariusz Mendygrał, kierownik zespołu rekrutacji w firmie IT Kontrakt. 53
 • Rozwijają skrzydła za granicą 13 gru 2015, 20:00 Rodzimy rynek stał się zbyt ciasny nie tylko dla państwowych gigantów, ale również dla prywatnych firm, które mają ambicje liczyć się w Europie i na świecie. Potwierdza to ranking „Wprost” największych inwestycji zagranicznych polskich przedsiębiorstw. 54
 • NAJWIĘKSZE POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA ODNOSZĄCE SUKCESY POZA KRAJEM 13 gru 2015, 20:00 MIEJSCE NAZWA FIRMY KRAJ DZIAŁALNOŚCI BRANŻAUDZIAŁ W PRZYCHODACH SPÓŁEK MATEK (PROC.) PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY W 2014 R. (MLD ZŁ) WŁAŚCICIEL POSIADANY PAKIET AKCJI (PROC.) 1 Grupa Orlen Lietuva Litwa paliwowa 19 589 18,3 PKN Orlen 100 2... 56
 • Lider z Polski 13 gru 2015, 20:00 Zagraniczne akwizycje, inwestycje, udział w międzynarodowych stowarzyszeniach – Grupa Azoty buduje globalną markę. A wszystko w wyścigu o tytuł najsilniejszego gracza w branży chemicznej w Europie. 58
 • HOSSA BESSA 13 gru 2015, 20:00 Strzyżenie prezesów Kolejna odsłona walki Komisji Nadzoru Finansowego z działającymi w kraju bankami. Były już kary finansowe albo zakaz wypłaty dywidendy. Teraz przyszedł czas na obcinanie pensji prezesów. KNF chce, żeby banki... 60
 • Francuski front Putina 13 gru 2015, 20:00 Kreml zainwestował miliony euro we Front Narodowy. Wyniki wyborów regionalnych we Francji wskazują, że to była opłacalna inwestycja. 62
 • Krymski blackout polityczny 13 gru 2015, 20:00 Odłączając Krym od dostaw prądu, Tatarzy rozpętali kolejny wątek wojny hybrydowej między Kijowem a Moskwą. Tym razem jednak karty rozdaje Ukraina. 66
 • Największykoszmar Zachodu 13 gru 2015, 20:00 Przeraża was okrucieństwo i fanatyzm Daeszu? To przygotujcie się na długi marsz wojowników Proroka, których nikt nie chce albo nie potrafi zatrzymać. 68
 • Oblubienice dżihadu 13 gru 2015, 20:00 Porzucają wygodne życie, by rodzić dzieci bojownikom Państwa Islamskiego. W rzeczywistości czekają na nie poniżenie i śmierć. 72
 • Gwiezdne wojny z marką 13 gru 2015, 20:00 „Gwiezdne wojny” – jedna z najmocniejszych marek na świecie – atakują nas dziś zewsząd. A przecież to tylko cykl filmów, którego siódma część „Przebudzenie mocy” wchodzi właśnie do kin. No właśnie, czy na pewno chodzi tu tylko o film? 74
 • Piwo. Za każdym gatunkiem stoi historia. 13 gru 2015, 20:00 Tradycja warzenia piwa jest tak stara jak nasza cywilizacja. Wraz z jej rozwojem, rozwijały się kolejne piwne style i powstawały nowe gatunki. 77
 • Rosja zawsze ma trudny czas 13 gru 2015, 20:00 Przeciętny Rosjanin nie rozumie historycznych pretensji Polaków. Mało kto wie, że w 1939 r. ZSRR razem z Hitlerem zaatakował II RP. Gdybym użył określenia „rosyjski okupant”, dostałoby mi się od rodaków – mówi Iwan Wyrypajew, rosyjski dramaturg i reżyser. 78
 • Myśl w koncentracie 13 gru 2015, 20:00 „Kiedy znalazłem się na dnie, usłyszałem pukanie od spodu” – dzięki dziesiątkom paradoksalnych „myśli nieuczesanych” Stanisław Jerzy Lec zdobył światową sławę. 80
 • Szata czyni bohatera 13 gru 2015, 20:00 Wymyślamy nie odzienie wierzchnie, tylko bohaterów – mówi „Wprost” Sandy Powell, autorka kostiumów m.in. do „Zakochanego Szekspira” i „Gangów Nowego Jorku”. 82
 • Falangiści Hitlera 13 gru 2015, 20:00 Prawie 50 tys. Hiszpanów walczyło w szeregach Wehrmachtu na froncie wschodnim. Niemcy do dziś wypłacają weteranom renty za wierną służbę III Rzeszy. 86
 • Szpiedzy nastrojów 13 gru 2015, 20:00 „Ziarnko do ziarnka i dla wywiadu zbierze się miarka” – tak komentowano w prasie nikłość prokuratorskich zarzutów wobec sądzonych zdrajców ojczyzny. 90
 • Wnioski z ratowania General Motors w polskim prawie upadłościowym 13 gru 2015, 20:00 Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz prawie handlowym. Radca prawny i wspólnik w Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k. 93
 • Cieplarniane szaleństwo 13 gru 2015, 20:00 Nie ma naukowej debaty na temat teorii ocieplenia klimatu. Jej zwolennicy nie chcą słyszeć o żadnych wątpliwościach, a sceptycy wolą milczeć, żeby nie stracić pracy. 94
 • Świecki dogmat 13 gru 2015, 20:00 Lobbing zwolenników teorii globalnego ocieplenia jest tak silny, że media boją się przedstawiać sceptyczne opinie na ten temat. To bardzo wpływowa, w większości antyrynkowa inteligencja, opłacana z podatków, która wierzy, że państwo może wpływać na pogodę – mówi Martin... 95