Giertych w koronie

Giertych w koronie

Dodano:   /  Zmieniono: 
Zwłoka we wprowadzaniu euro zniszczy polską gospodarkę Euro nie! Nie oddamy złotówki" - nawołuje na billboardach Liga Polskich Rodzin i zamierza bronić ojczyzny przed utratą suwerenności monetarnej. Do obrony złotego przed euro, Balcerowiczem, zbyt słabym dolarem i innymi plagami szykuje się kilka innych partii. A złoty zbliżający się do euro jest mocny jak nigdy dotychczas. Gospodarka z silnym złotym też ma się nieźle. Sceptycy obawiają się jednak, że przyjęcie europejskiej waluty wprowadzi nas na trwałe do przesocjalizowanej europejskiej rodziny, w której prym wiodą Francja i Niemcy, a do której nie ma ochoty wchodzić na przykład Wielka Brytania. I mają sporo racji. Rachunek strat i zysków jest wszak jednoznaczny: Polska musi się znaleźć w strefie euro. Czy mamy zatem szansę obronić się przed monetarnymi szarlatanami? Znajomy ekonomista widzi tylko jeden sposób. Unijna waluta ma wspólny dla całej strefy euro awers i inny w każdym kraju rewers. Może zatem warto by się zobowiązać, że na rewersie umieścimy Romana Giertycha lub innego obrońcę złotego. Mogą nawet być w koronach. Opłaci się!
Parytet jasnowidza
Nawet bez akcji populistów do euro mamy daleko. Przez lata najbardziej obawialiśmy się tego, czy spełnimy tzw. kryterium długu, ale zahamowanie tempa wzrostu zadłużenia związane z aprecjacją złotego (dług zagraniczny przeliczany na złotówki maleje) oraz przejście na korzystniejszą dla nas "europejską" metodologię (ESAŐ95) liczenia długu sprawiły, że o spełnienie tego kryterium w dwóch, trzech najbliższych latach możemy być spokojniejsi. Zdecydowanie za wysoki jest natomiast deficyt budżetowy - w tym roku wyniesie 4,5 proc. PKB (dopuszczalny nie może przekroczyć 3 proc. PKB).
Po spełnieniu tzw. kryteriów konwergencji (określających stopę inflacji, długoterminową stopę procentową, wysokość długu publicznego i deficytu budżetowego) niezbędne jest także włączenie waluty w tzw. system ERM2 (ponowne wprowadzenie sztywnego parytetu kursowego w stosunku do euro i utrzymanie rzeczywistych kursów rynkowych w przedziale +/-15 proc. w stosunku do parytetu). Może to być zaskakujące, ale mimo wielkich wahań kursowych Polska w latach 2003-2004 mogła wypełnić warunki ERM2! Gdyby ktoś o cechach jasnowidza ustalił parytet na poziomie średniego kursu z owych dwóch lat, czyli 4,45 zł za euro, to faktyczne wahania kursu zawarły się w tym czasie w przedziale 4-4,9 zł, a więc +/-10 proc. Odrębną kwestią jest to, czy ktokolwiek w grudniu 2002 r., kiedy euro kosztowało 4 zł, taki parytet by ustalił.

Ad calendas Graecas?
Chcąc wprowadzić euro, musimy zdecydowanie zmniejszać deficyt budżetowy. Cięcie to musi wynieść co najmniej 1,5 proc. PKB, czyli około 15 mld zł. Zredukowanie wydatków budżetowych o 15--20 mld zł jest oczywiście możliwe, ale wymaga reformy finansów publicznych (likwidacja funduszy i agencji) oraz cięć innych wydatków. To jednak - jak pokazują losy planu Hausnera - może być bardzo trudne politycznie. Za praktycznie niemożliwą można uznać taką redukcję w 2006 r. Nawet jeżeli wybory odbędą się w czerwcu, nowy rząd będzie realizować de facto budżet przygotowany przez SLD (rząd przyjmuje założenia i wstępny projekt budżetu na przełomie maja i czerwca).
Otwarta jest kwestia, czy nowy gabinet będzie miał zapał do reform. Nie wiadomo także, czy PiS, a więc istotny koalicjant, będzie zainteresowany wprowadzeniem euro. Opozycja na pewno nie będzie. SLD i SDPL będą płakać nad dolą nieszczęśliwych, PSL tradycyjnie nie lubi redukcji budżetowych, a LPR już określiła się jako przeciwniczka euro. W efekcie na euro raczej nie przejdziemy do 2010 r., co będzie oznaczać, że decyzję tę możemy odłożyć ad calendas Graecas!

Skok w bok
A co nas czeka, jeśli - jak chce LPR - "nie oddamy złotówki"? Gwałtowne zmiany kursu, które będą zaskakiwać eksporterów i importerów. Przedsmak takich zjawisk mieliśmy już w zeszłym roku. Złoty umocnił się w stosunku do dolara o 20 proc. Mimo zrozumiałych narzekań eksporterów, których przychody w podobny sposób spadły, nie byłoby to wielkie nieszczęście. Aprecjacja pieniądza krajowego ma bowiem także swoje dobre strony: zbliża kurs do parytetu walutowego, zmniejsza koszty importu (a znaczna część naszej produkcji oparta jest na maszynach i surowcach pochodzących z zagranicy), obniża presję inflacyjną i presję na wzrost płac. Mówiąc skrótowo - gospodarka rynkowa może się dostosować do każdego kursu, tyle że potrzebuje na to trochę czasu. Polski problem polega na tym, że kurs walutowy zmienia się w sposób dość chaotyczny
- raz w lewo, raz w prawo - i są to zmiany stosunkowo duże. A to już duży kłopot. Do takich zmian trudno się dostosować, a rachunek ekonomiczny staje się narzędziem mniej precyzyjnym niż wyciąganie karteczek z kapelusza przez pijaną papugę. Na dodatek nic w tej kwestii - poza przejściem na euro - zrobić nie można.

Kurs na zawał
Po kilku latach zastoju wskaźniki giełdowe (głównie WIG) zaczęły szybko rosnąć. Dlaczego? Popatrzmy na kształtowanie się kursu dolara. W momencie startowym, czyli w marcu 2003 r., dolar kosztował 4 zł (średni miesięczny kurs NBP). Od tego momentu taniał - z przejściowymi zwyżkami, które odpowiadały krótkotrwałym spadkom na giełdzie - i pod koniec grudnia 2004 kosztował 2,99 zł, co wielu eksporterów omal nie przyprawiło o zawał.
Jeśli przebieg dwóch zmiennych jest taki, że każdej zmianie X odpowiada określona zmiana Y, nie może być mowy o przypadku. Trzeba więc wskazać związek przyczynowy. A jest on taki, że przy niewielkiej skali przeciętnych obrotów wzrost kursów na GPW niemal w całości jest determinowany przez inwestycje zagraniczne. Napływ kapitału zagranicznego oznacza jednak, że na rynku krajowym wzrasta podaż walut (zwłaszcza dolara, bo przy wielkim deficycie płatniczym USA świat zasypywany jest dolarami), spada ich cena, a rosną notowania złotego.
Przy względnie stabilnych pozostałych czynnikach kształtujących podaż walut i popyt na nie (zrównoważenie bilansu obrotów bieżących i pewne przyhamowanie szaleństwa pożyczkowego budżetu) przedstawiony wyżej mechanizm staje się podstawowym źródłem zmian kursowych. Dodajmy, że są to zmiany, które na ogół nie mają uzasadnienia w realnych procesach zachodzących w gospodarce i wobec których władze monetarne są bezradne (interwencje walutowe w podobnej sytuacji oznaczałyby rozrzucanie pieniędzy z okien budynku NBP przy Świętokrzyskiej).
Raz jeszcze trzeba powiedzieć, że przy utrzymaniu waluty krajowej nie da się uniknąć okresowej nadmiernej aprecjacji złotego oraz dużych i nagłych skoków kursowych. Maksymalne przyspieszenie w tym wypadku oznaczałoby podjęcie stosownych decyzji przez nową koalicję bezpośrednio po wyborach, co stwarzałoby szansę na wprowadzenie euro 1 stycznia 2009 r. Każde opóźnienie oznacza, że do tej daty możemy dopisywać rok, dwa, trzy... Oznacza także, że na pytanie, jaki będzie kurs dolara 1 stycznia 2009 r., uczciwy prognostyk musi odpowiadać: może to być 2,54 zł albo 5,24 zł.


Co zyskamy, co stracimy po przyjęciu euro

Zysk
1 Likwidacja ryzyka kursowego oraz niebezpieczeństwa ponoszenia strat przez eksporterów i importerów, ułatwienie prowadzenia rachunku ekonomicznego
2 Obniżka stóp procentowych
3 Pozbawienie rządu możliwości nacisku na bank centralny i manipulowania stopą procentową
4 Ułatwienia w handlu zagranicznym, zmniejszenie jego kosztów
5 Zmniejszenie inflacji i skali jej wahań

Strata
1 Utrata części zysku związanego z produkowaniem monet i banknotów
2 Brak możliwości oddziaływania centralną stopą procentową na oprocentowanie kredytów na rynku komercyjnym i obligacji skarbu państwa
3 Brak możliwości manipulowania kursem waluty w celu łagodzenia tzw. szoków podażowych (na przykład gwałtownej zwyżki cen ropy)
4 Przejęcie na siebie części kłopotów, które w coraz większym stopniu będą odczuwane przez przesocjalizowane gospodarki zachodnioeuropejskie
Więcej możesz przeczytać w 3/2005 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 3/2005 (1155)

 • Na stronie23 sty 2005Opublikujmy archiwa bezpieki dotyczące dziennikarzy! Od kilku tygodni toczy się gra wokół teczek Służby Bezpieczeństwa. Instytut Pamięci Narodowej, który przejął archiwa tajnych służb PRL, stara się - w miarę swych możliwości - cywilizować ten...3
 • Skaner23 sty 2005Rewelacje Jansena o Eureko Dlaczego minister skarbu Jacek Socha forsuje ugodę z Eureko polegającą na oddaniu Holendrom kontroli nad PZU? Przecież musi znać zeznania Ernsta Jansena, wiceprezesa Eureko, który 7 września 2004 r. w Londynie...8
 • Dossier23 sty 2005Politykowi dobrze robi przypomnienie sobie, jak wygląda praca fizyczna podczas wizyty w kopalni Piast w Bieruniu DONALD TUSK lider PO, wicemarszałek Sejmu W nocy dzieją się zwykle horrory przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej MARIAN...9
 • Sawka23 sty 200510
 • Kadry23 sty 200511
 • Playback23 sty 200513
 • M&M23 sty 2005UMOWA SPOŁECZNA Solidaruch w zmowie z postkomuchem na państwowym mają wspólną fuchę. A jak powiesz, że to kiepski ustrój, to masz rację, ale wpierw się zlustruj.13
 • Poczta23 sty 2005Wielka Finlandia Podoba mi się wymowa artykułu Stefana Bratkowskiego "Wielka Finlandia" (nr 1). W ogóle jestem zwolennikiem teorii zjednoczeniowej (w szerokim tego słowa znaczeniu). Miałem okazję tego lata zwiedzić Litwę, Łotwę,...13
 • Nałęcz - Zmowa społeczna23 sty 2005Za deszcz pieniędzy, który zapewnili sobie pracownicy energetyki, zapłacą wszyscy obywatele Scenariusz tego nadużycia był dziecinnie prosty. Podczas konsolidowania państwowych zakładów energetycznych podpisywano umowy społeczne, zapewniające...14
 • Ryba po polsku - Popiół i diament23 sty 2005Jeśli Giertych chce zajrzeć do teczki Kwaśniewskiego, niech weźmie kredyt i niech się licytuje z Kulczykiem Najpierw, żeby było wiadomo, o co chodzi, ujawniam tajemnicę państwową (do lat pięciu i grzywna). Tak wygląda tajna teczka: zrobiona jest...15
 • Z życia koalicji23 sty 2005Czerwonemu skoczyło! Jak tylko zlustrowano Józefa Oleksego, notowania SLD wzrosły do niespotykanego od dawna poziomu 11 procent. Kierując się tą logiką, eseldowcy powinni wreszcie przyznać, że donosili także KGB. Skoczy im do 40 procent. I...16
 • Z życia opozycji23 sty 2005Liga Polskich Rodzin naczytała się "Wprost" i chce upublicznić w Internecie esbeckie teczki. Skorośmy tacy opiniotwórczy, to może jeszcze przekonamy Giertycha do kupowania w polskich sklepach, bo ileż można nabijać kabzę koncernom...17
 • Fotoplastykon23 sty 200518
 • www.teczki pl23 sty 2005Teczki tajnych służb PRL są bezpieczniackim, heroinowym kompotem, który wciąż otumania Polaków Ujawnienie teczek będzie jak wybuch bomby - ostrzegają ci, którzy chcą zakopania akt bezpieki na zawsze. To prawda, ale lepiej zafundować sobie...20
 • Mleko się rozlało23 sty 2005Rozmowa z prof. LEONEM KIERESEM, prezesem Instytutu Pamięci Narodowej22
 • Jad PRL23 sty 2005Każde odkrywane nazwisko agenta wyjaśnia wiele niezrozumiałych zachowań i wydarzeń z przeszłości Znany aktor nawiązał romans z równie znaną dziennikarką. Związek się rozpadł. Zraniona kobieta interweniowała u swojego opiekuna ze Służby...24
 • Samoobrona Lewicy Demokratycznej23 sty 2005SLD trwa przy władzy dzięki tajnemu sojuszowi z partią Andrzeja Leppera Włodzimierz Cimoszewicz ma wobec Andrzeja Leppera dług wdzięczności. Choć podczas głosowania nad wyborem nowego marszałka Sejmu klub Samoobrony oficjalnie był przeciw jego...28
 • Papierowy oskarżyciel23 sty 2005Siedem grzechów głównych polskiej prokuratury W Polsce są dwa zawody z wielką przyszłością: psychiatry i prokuratora. A ponieważ na wydziale prawa będzie wam trudno uczyć się psychiatrii, zachęcam, abyście zostali prokuratorami - powiedziałem...30
 • Machina do ścigania23 sty 2005Najlepiej pracują prokuratorzy w Zamościu, Zielonej Górze i Przemyślu Ireneusz Gregorczyk, który próbował pomóc dziewczynie gwałconej przez bandytów, został przez nich brutalnie pobity. Sprawców nie złapano, a stołeczna prokuratura przez długi...32
 • Giełda23 sty 2005Hossa Świat Indyjski Jugansknieftgaz? Oil & Natural Gas Corp., największa spółka naftowa w Indiach, prowadzi rozmowy w sprawie kupna za 2 mld USD 15 proc. aktywów Jugansknieftgazu, spółki wydzielonej z rosyjskiego Jukosu....36
 • Drugie Bizancjum23 sty 2005Europa boi się ryzyka i za wszelką cenę chce się przed nim bronić Pisanie o Europie nie jest zajęciem inspirującym. Przeciwnie, piszącego ogarnia zniechęcenie, jeśli patrzy na Europę na przykład przez pryzmat statystyk wzrostu gospodarczego (a...38
 • Kolej na prywatnych!23 sty 2005Za dewastację kolei odpowiada rząd Podróż najszybszym pociągiem z Paryża do Marsylii (780 km) cztery lata temu trwała 4 godziny i 20 minut. Po uruchomieniu w 2002 r. na tej trasie szybkiego pociągu TGV czas przejazdu ze stolicy Francji na...44
 • Giertych w koronie23 sty 2005Zwłoka we wprowadzaniu euro zniszczy polską gospodarkę Euro nie! Nie oddamy złotówki" - nawołuje na billboardach Liga Polskich Rodzin i zamierza bronić ojczyzny przed utratą suwerenności monetarnej. Do obrony złotego przed euro, Balcerowiczem,...48
 • Balcerowicz wprost23 sty 2005Silna konkurencja i otwarcie na świat to warunki innowacyjności nauki W odpowiedzi na mój szkic "Renta zacofania" ("Wprost", 49/2004) pojawiły się dwa artykuły ("Wprost", 1/2005): jeden autorstwa prof. Andrzeja B. Legockiego, prezesa PAN, i drugi...50
 • Filozofia bezkarności23 sty 2005Polityka "trzeciej drogi" uniemożliwia twarde egzekwowanie prawa51
 • Supersam23 sty 200552
 • Sportowa elegancja23 sty 2005Competence Chrono firmy Roamer stanowi kombinację zegarka sportowego z eleganckim. Zawiera nakręcany ręcznie mechanizm i ma dodatkowe funkcje chronografu i daty. Przez szafirowe szkło można oglądać wyrafinowany cyferblat, a przez przezroczysty...52
 • Czyści, odrdzewia, smaruje23 sty 2005 Środki Mr McKenic to produkty czyszcząco-konserwujące najnowszej generacji. Olej 9w1 odrdzewia metal, odświeża lakier samochodowy i likwiduje zadrapania. Z kolei Mr McKenic do drukarek i komputerów smaruje oraz czyści wszystkie ich...52
 • Twardy walkman23 sty 2005Network Walkman z twardym dyskiem NW-HD3 umożliwia odtwarzanie plików muzycznych w formatach ATRAC3plus i mp3. Dysk o pojemności 20 GB może pomieścić 13 tysięcy piosenek, czyli zawartość 900 płyt kompaktowych. Dzięki specjalnie opracowanej...52
 • Domowy fotoekspert23 sty 2005 Epson Stylus RX425 to skaner, kopiarka i drukarka zarówno czarno-białych tekstów, jak i kolorowych fotografii. Zdjęcia mogą być drukowane z dowolnej standardowej karty pamięci aparatu cyfrowego bez pośrednictwa komputera. Na wydrukowanie...52
 • Odmładzanie oczu23 sty 2005 Płatki Shiseido Benfiance błyskawicznie nawilżają skórę wokół oczu, odżywiają ją, minimalizują zmarszczki i sińce pod oczami. Zawarty w nich czysty retinol, a także pochodne witaminy C i E oraz ekstrakt z żeń-szenia wspomagają cyrkulację...52
 • Polonezy intelektu23 sty 2005Żadna inna warstwa nie jest tak dręczona kompleksami jak polska inteligencja Czy inteligencja przetrwa jako wyodrębniona warstwa lub grupa, czy też zaniknie, roztopi się w nowoczesnym, zdemokratyzowanym i zeuropeizowanym społeczeństwie? Czy...54
 • Christian Wielki Modny23 sty 2005Mężowie przysyłali do kobiecych pism rozpaczliwe listy, że ich żony stały się buntownicze On nie ubiera kobiet, tylko je tapetuje. Jest żałosny! - tak Coco Chanel podsumowała pierwsze kroki Christiana Diora w świecie mody (12 lutego 1947 r.). -...58
 • Złomowisko Polska23 sty 2005Polska motoryzacja nie ma szans na rozwój pod dyktaturą laweciarzy Jeszcze nigdy tak wielu nie straciło tak wiele przez tak niewielu - tak Jacek Pawlak, dyrektor generalny Toyota Motor Poland, sparafrazował znane powiedzenie Churchilla o...62
 • Druga płeć - Genetyczny wyrok23 sty 2005W Niemczech każdego roku na świat przychodzi 70 tys. dzieci, których prawny ojciec nie jest ojcem biologicznym Kobieta nosi swoje dziecko pod piersią przez dziewięć miesięcy i nie ma wątpliwości, że jest jego matką. Co innego ojciec, który często...64
 • Enigma dla Berlina23 sty 2005Gdyby nie wysiłki polskich kryptologów, pierwsza bomba atomowa spadłaby na stolicę III Rzeszy Gdyby Polacy nie złamali kodów Enigmy, wojna trwałaby na tyle długo, że Amerykanie mogliby użyć bomby atomowej nie przeciwko Japończykom, lecz przeciwko...66
 • Know-how23 sty 2005Rumiankowy sezon Skutecznym lekiem łagodzącym objawy przeziębienia jest herbatka rumiankowa - ogłosili chemicy z Imperial College London. Przebadali oni właściwości naparu z rumianku pospolitego (Matricaria recutita) stosowanego od stuleci przy...69
 • Terapia blagą23 sty 2005Terapie alternatywne skutecznie działają jedynie na mózg chorego Aż 50 proc. pacjentów cierpiących na przewlekłe bóle pleców odczuło poprawę stanu zdrowia po kilkunastu zabiegach akupunktury - wykazały wykonane w Niemczech badania GerAc (German...70
 • Polar z pingwinów23 sty 2005Mózg szczura za sterami samolotu! Szwajcarski inżynier George de Mestral, zmęczony ciągłym czyszczeniem po spacerach sierści swego ulubionego psa, zbadał pod mikroskopem tkwiące w niej nasiona rzepienia pospolitego (Xanthium strumarium) i...73
 • Zapach Kleopatry23 sty 2005Uczeni odtworzyli recepturę najstarszego kosmetyku Ponad 2 tys. lat przeleżał nietknięty rozkładem kosmetyk w ruinach rzymskiej świątyni w Londynie. Krem zachował się tak doskonale, że chemicy pierwszy raz zrekonstruowali jego recepturę i według...76
 • Bez granic23 sty 2005Zaszachować Putina To faszysta, który za zgodą Zachodu demontuje resztki demokracji" - tak szachista Garri Kasparow nazwał na antenie BBC Władimira Putina. Ponadto przy okazji londyńskiej promocji swej książki "Moi wielcy...78
 • Pomarańczowe domino?23 sty 2005Stukają, ale nie do naszych drzwi - łudzi się Moskwa po zmianach na Ukrainie Witaj, Juszczenko swobody" - trawestuje Mickiewicza polski satyryk. Ukraina świętuje, przeżywa nie znane wcześniej szanse i nadzieje. Rosjanie widzą raczej ciemność i...80
 • Bush III Łagodny23 sty 2005Czy Ameryka porzuci plan demokratyzowania krajów arabskich? George W. Bush ma nadzieję, że demokratyzacja Bliskiego Wschodu będzie jego przepustką do historii. Wiele wskazuje jednak na to, że druga kadencja prezydenta upłynie pod znakiem...84
 • Cud nad Jordanem23 sty 2005Jak Palestyńczycy uczą się demokracji od Izraela Arafat dzwoni z raju do Abu Mazena. - No, co słychać, stary? - pyta swego następcę. - Uwolniłem Palestynę - chwali się Abu Mazen. - Niemożliwe! - wykrzykuje Arafat. - Czuję, że wraca mi życie....88
 • Anty-Ameryka23 sty 2005Ze strachu przed gringos i wolnym rynkiem Ameryka PoŁudniowa ucieka w ramiona czerwonych populistów Na początku była droga. Panamerykańska. W 1923 r. na Międzynarodowej Konferencji Państw Amerykańskich narodził się projekt budowy autostrady,...90
 • Menu23 sty 2005WYDARZENIA Krótko po Wolsku Powierzchnia reklamowa W czasach powszechnej komercjalizacji mediów powierzchnia reklamowa to przestrzeń życiowa. Na kombinezonie niedużego Małysza zmieści się więcej niż na czepku posągowej Otylii. Ale...92
 • Bulion kulturalny23 sty 2005Programów kulturalnych jest na świecie mało i nigdzie nie zdobyły masowej widowni Więcej kultury w telewizji - apelują pisarze, reżyserzy, aktorzy i tzw. autorytety. I wmawiają szefom stacji i anten, że na Zachodzie mamy zalew programów...96
 • Opakowanie rozumu23 sty 2005Christo i Jeanne-Claude bezapelacyjnie wygraliby w konkursie na największych artystów megalomanów Jestem krawcem artystą. Szyję dobrze zaprojektowany strój, który podkreśla zarys sylwetki. Ale ubieram w szaty nie ludzi, lecz plenery i monumenty -...100
 • Język, milczenie, kicz23 sty 2005Imre Kertesz opisuje swój los przez metaforę wygnania Historia ta [Holocaustu] jawi się nam niczym potworne, zapisane z drobiazgową precyzją fragmenty z Apokalipsy, Edgara Poe, Kafki czy Dostojewskiego" - pisał Imre Kertesz, laureat literackiej...102
 • Piękni siedemdziesięcioletni23 sty 2005"Hłasko nie uprawiał żadnego sportu prócz alkoholu" - pisze Henryk Grynberg w swojej najnowszej książce Jeżeli pamięć i świadomość nie mogą sprawić, by przyjaciele zmartwychwstali, sztuka przywróci ich życiu" - powiedział Jorge Semprun,...103
 • Ueorgan Ludu23 sty 2005TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 3 (120) Rok wyd. 4 WARSZAWA, poniedziałek 17 stycznia 2005 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Cimoszewicz - ostatnia laska ratunku Całkiem jeszcze niezła laska (jak mówią niektórzy) - Jolanta...104
 • Skibą w mur - Perspektywa ślimaka23 sty 2005Ciężko orzełkowi rozwinąć skrzydełka, gdy na skrzydełkach ma gówienka! Nie dla wszystkich szybko i wolno znaczy to samo. Różnice w podejściu do szybkości widać nie tylko na autostradzie czy dyskotece. Dla jednych szybka jazda zaczyna...106