Uniwersytet Europa

Dodano:   /  Zmieniono: 
Najbardziej o polskich studentów zabiegają uczelnie w Szkocji, Anglii, Niemczech i Szwecji To wy zdecydujecie o naszej przyszłości", "Dziękujemy za to, że chcecie u nas studiować". Takie hasła witają polskich studentów na uniwersytetach w Szkocji, Anglii, Walii czy Szwecji. Na odbywającym się kilka tygodni temu w Warszawie Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym pojawili się przedstawiciele 80 zagranicznych uczelni zabiegających o polskich studentów. I wiedzą, co robią, bo już obecnie wiele uczelni na Zachodzie oferuje więcej miejsc, niż jest chętnych. W dodatku, według badań Pentora dla "Wprost", aż 61 proc. Polaków w wieku 15-29 lat deklaruje, że chciałoby się uczyć na Zachodzie. - To nie jest tylko otwieranie uniwersytetów na Polaków. To otwieranie głów młodych Polaków na języki, inną mentalność, inne metody nauczania, inny etos nauki i pracy. Nawet jeśli zachodnie uczelnie nie są lepsze od polskich, dają polskim studentom jakąś wartość dodaną. I ta wartość pozostanie, gdy wrócą do Polski - mówi prof. Łukasz A. Turski, fizyk często wykładający za granicą.
Kierunek Wielka Brytania

Absolwenci polskich szkół średnich mogą dziś studiować w całej Europie. Według szacunków Ministerstwa Edukacji Narodowej, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Rady Europy, w kończącym się roku akademickim na uczelniach za granicą studiuje prawie 40 tys. Polaków. W przyszłym roku akademickim będzie to już około 60 tys. osób. Przy tym ponad 20 tys. studentów nie będzie składało aplikacji na polskie uczelnie, lecz od razu na zagraniczne. Najwięcej osób wybiera uczelnie brytyjskie, a następnie niemieckie, szwedzkie, francuskie, belgijskie, holenderskie, hiszpańskie i portugalskie. W roku akademickim 2003/2004 z możliwości studiowania za granicą w ramach unijnego programu Socrates-Erasmus (nauka za granicą zwykle trwa semestr lub dwa) skorzystało ponad 6 tys. Polaków. Pięć lat wcześniej z tej formy studiowania za granicą korzystało niespełna 1,5 tys. osób. Małgorzata Członkowska-Naumiuk z Narodowej Agencji Programu Socrates-Erasmus mówi, że w przyszłym roku akademickim na zagraniczne studia w ramach programu Socrates-Erasmus wyjedzie co najmniej 10 tys. Polaków. W ubiegłym roku, jeszcze przed rozszerzeniem UE, Polska dostała na stypendia studenckie niewiele ponad 5 mln euro, na ten rok przyznano nam ponad 13 mln euro. Stale wzrasta też liczba uczelni, które przystępują do programu Socrates-Erasmus: w roku akademickim 1998/1999 uczestniczyło w nim 46 uczelni, w ubiegłym roku już 187.

Śladami Kopernika
Obecna ekspansja polskich studentów na zagraniczne uczelnie jest nawiązaniem do wielowiekowej tradycji. Tylko w czasach PRL obowiązywały w tym względzie obostrzenia. Wykształcenie za granicą zdobywali najsławniejsi Polacy. Mikołaj Kopernik po ukończeniu w 1495 r. Akademii Krakowskiej wyjechał na studia prawnicze do Bolonii. Jednocześnie studiował jeszcze medycynę na uniwersytecie w Padwie. Wybitny poeta renesansu Jan Kochanowski, podobnie jak Kopernik, najpierw skończył Akademię Krakowską, potem dwa lata studiował w Królewcu, a następnie wyjechał na studia do Padwy. Tadeusz Kościuszko po skończeniu Szkoły Rycerskiej wyjechał na studia do Paryża - studiował tam w Akademii Malarstwa i Rzeźby. Uczęszczał też na prywatne wykłady profesorów ze szkół wojskowych. Z kolei polityczny publicysta okresu oświecenia Hugo Kołłątaj po ukończeniu Akademii Krakowskiej studiował jeszcze w Wiedniu i Rzymie. Maria Skłodowska-Curie wyjechała na studia na paryskiej Sorbonie, gdzie potem była profesorem. Ignacy Łukasiewicz, wynalazca lampy naftowej, ukończył farmację na Uniwersytecie Wiedeńskim. Za granicą studiowali nie tylko potomkowie bogatych rodzin, ale też dzieci z rodzin mieszczańskich i chłopskich, które na czesne dorabiały, pracując lub udzielając korepetycji. Najzdolniejszym stypendia fundowali polscy arystokraci, na przykład Czartoryscy. Zagraniczne studia Polaków były dość powszechne w okresie międzywojennym. Odrodzonym państwem polskim kierowali ludzie wykształceni właśnie za granicą. Pierwszy prezydent II Rzeczypospolitej Gabriel Narutowicz, zanim został uznany za jednego z najwybitniejszych europejskich twórców elektrowni wodnych i świetnego znawcę zagadnień geologicznych, ukończył politechnikę w Zurychu. Ignacy Mościcki, kolejny polski prezydent, najpierw studiował w Rydze, a potem w Technical College w Finsbury. Władysław Grabski, przedwojenny premier i minister skarbu, autor reformy walutowej, studiował nauki polityczne i historię na paryskiej Sorbonie. Potem skończył jeszcze studia rolnicze w Halle.

Zajęcia z noblistą
Bogusław Pilich, który studiował inżynierię systemów komputerowych w Technical University of Denmark w Lyngby koło Kopenhagi, miał łatwy dostęp do laboratoriów i pracowni komputerowych (praktycznie całą dobę). - Kiedy pisałem pracę magisterską, otrzymałem własny gabinet z wysokiej klasy komputerem. W środku nocy mogłem skorzystać ze specjalistycznej pracowni, co na mojej rodzimej uczelni, Politechnice Warszawskiej, było nie do pomyślenia - wspomina Pilich. Podobnie jest na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Wiele uczelni za granicą oferuje Polakom specjalne stypendia, niektóre rezygnują z czesnego. Reklamujący się po polsku w Internecie niemiecki Uniwersytet im. Jana Gutenberga w Moguncji proponuje na przykład studia językowe za darmo. Czesne za studia w Szwecji pokrywa państwo. To przekonało do studiowania tam Agatę Linde, kończącą w tym roku polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Na uniwersytecie w Sundsvall chce rozpocząć podyplomowe studia pedagogiczne. Po powrocie chce uczyć w Polsce szwedzkiego. W Szkocji koszty studiów obywateli unii pokrywa Student Awards Agency for Scotland. W Wielkiej Brytanii studenci na studiach licencjackich, których zarobki własne lub rodziców nie przekraczają 21,5 tys. funtów rocznie, są zwalniani z czesnego. Bartek Podkowa, maturzysta z Prywatnego Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie, zamierza studiować fizykę i matematykę na Uniwersytecie w Cambridge. Jeśli się nie dostanie, podejmie studia w Edynburgu. Już w grudniu 2004 r. Bartek był w Cambridge na rozmowie kwalifikacyjnej. Podkowa wybrał Cambridge, bo wykłada tam wielu kontynuatorów dzieła Izaaka Newtona, na przykład John Barrow. Dla studiujących Polaków ważne jest to, że uczestniczą w wykładach i zajęciach prowadzonych przez najwybitniejszych uczonych. Na przykład na Uniwersytecie Utrechckim mogą się uczyć u Gerardusa Őt Hoofta, który w 1999 r. otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Z kolei osoby studiujące na uniwersytecie w duńskim Aarhus uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez Jensa Christiana Skou, noblistę w dziedzinie chemii z 1997 r.

Dobry student, bo Polak
Izabela Bonisławska, studentka Politechniki Warszawskiej, naukę na niemieckim Uniwersytecie Technicznym w Darmstadt zaczynała jeszcze przed przystąpieniem Polski do unii. Zanim wyjechała, musiała udowodnić posiadanie na koncie odpowiedniej ilości pieniędzy. Co miesiąc płaciła obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, co trzy miesiące musiała przedłużać wizę. Dziś nie ma takich ograniczeń. Sprawę ubezpieczenia załatwia jeden dokument z NFZ, a na koncie student może mieć nawet debet. - Gdy decydowałam się na wyjazd do Darmstadt, byłam jedyna. Teraz chętnych z Polski jest więcej niż miejsc - mówi Izabela Bonisławska. Sylwia Salamon z biura współpracy z zagranicą Uniwersytetu Warszawskiego mówi, że na wyjazd za granicę zakwalifikowano prawie ośmiuset studentów, choć chętnych było dwa razy więcej. W poprzednim roku akademickim z UW na zagraniczne studia wyjechało prawie pięciuset studentów, a z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - około czterystu. Koszty studiowania na Zachodzie są podobne jak na dobrych uczelniach niepublicznych w Polsce i studiach wieczorowych oraz zaocznych w większości uczelni publicznych. Za rok studiów w Wielkiej Brytanii trzeba zapłacić około 1200 funtów (prawie 7200 zł). Uczelnie państwowe we Francji wymagają jedynie wpisowego - do 900 euro. Studiowanie w Niemczech kosztuje około 200 euro za semestr. Tymczasem za rok nauki w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie trzeba zapłacić przeciętnie 7800 zł. Uczelnie z Zachodu szukają w Polsce chętnych do studiowania między innymi dlatego, że polscy studenci są przygotowani finansowo na opłacenie nauki za granicą. Mówi o tym w rozmowie z "Wprost" Jonathan Richards, szef wymiany międzynarodowej Uniwersytetu w Wolverhampton w Wielkiej Brytanii. W marcu 2005 r. uczestniczył on w targach edukacyjnych w Toruniu. - Zainteresowanie Polaków studiami na mojej uczelni było ogromne, kiedy tylko przekonali się, że nie przekracza to ich możliwości. Do dziś napływa do mnie od Polaków kilkadziesiąt aplikacji miesięcznie. Ci, którzy już zdecydowali się u nas studiować, będą przyciągali innych. W ten sposób będziemy mieli dobrych studentów, bo młodzi Polacy sprawdzają się za granicą - opowiada Richards.

Polskie uczelnie kontratakują
Polskie uczelnie coraz bardziej czują na plecach oddech zagranicznej konkurencji. Warszawska Szkoła Główna Handlowa od lat przygotowywała się do walki o studentów. Już cztery lata temu uczelnia została przyjęta do Partnership in International Management, stowarzyszenia skupiającego 53 elitarne uczelnie na świecie. Członkostwo w PIM sprawia, że szkoła cieszy się renomą za granicą i przyciąga studentów z innych krajów. Do podobnej organizacji elitarnych uczelni została niedawno przyjęta warszawska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Najlepsze polskie uczelnie zabiegają też o to, by ich studenci mogli wyjeżdżać na semestralne bądź roczne studia do partnerskich szkół za granicą. Uniwersytet Warszawski podpisał ponad pięćset umów z zagranicznymi uczelniami, a Szkoła Główna Handlowa prawie dwieście. Co istotne, wreszcie polscy studenci i polskie uczelnie stali się częścią globalnego uniwersytetu. Wreszcie można studiować tam, gdzie ma się ochotę, i wcale nie jest to wykształcenie dla wybranych.

POLSKI UNIWERSYTET ZAGRANIXCZNY
20 europejskich uczelni oferujących najlepsze warunki polskim studentom
1. University of Edinburgh (Szkocja) - składanie dokumentów odbywa się przez Internet lub pocztą. Rząd Szkocji współfinansuje studia, a uczelnia pomaga w zdobyciu pracy.

2. University of Wolverhampton (Anglia) - w skład kadry uniwersytetu wchodzi wielu Polaków. Dla polskich studentów przygotowano atrakcyjny system stypendialny.

3. Uniwersytet w Tybindze (Niemcy) - oferuje Polakom stypendia fundacji Landesstiftung Baden-Wuerttemberg w wysokości 450-670 euro miesięcznie, m.in. na prawie, psychologii, socjologii, historii, politologii, fizyce i teologii.

4. Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) - blisko współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim. Funkcjonuje tam program umożliwiający studiowanie na przemian w Polsce i w Belgii.

5.Uniwersytet im. Jana Gutenberga w Moguncji (Niemcy) - oferuje darmowe kursy językowe dla Polaków.

6.Universita Commerciale Luigi Bocconi w Mediolanie (Włochy) - oferuje Polakom tanie akademiki o wysokim standardzie.

7. Uniwersytet Humboldta w Berlinie (Niemcy) - Fundacja Humboldta finansuje kursy językowe dla Polaków. Funkcjonuje tam system dodatków i zasiłków, w tym dla rodzin stypendystów.

8. University College London (Anglia) - oferuje tanie zakwaterowanie w kampusie położonym 10-15 minut od uczelni.

9. Universiteit Utrecht (Holandia) - w znalezieniu taniego mieszkania pomaga Polakom uczelniane Biuro Współpracy Międzynarodowej.

10. Institut d`Etudes Politiques de Paris (Francja) - współpracuje z wieloma polskimi uczelniami, dzięki czemu sprawy administracyjne są załatwiane od ręki.

11. Danmarks Tekniske Universitet w Lyngby (Dania) - oferuje całodobowy dostęp do laboratoriów, pracowni komputerowych oraz bogate zaplecze socjalne.

12. Carl von Ossietzky Universitt Oldenburg (Niemcy) - z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Narodowej Agencji Socrates-Erasmus powstały tzw. LEI - Lokale Erasmus Iniziativen, wspierające zagranicznych studentów.

13. Uniwersytet w San-tiago de Compostela (Hiszpania) - przed rozpoczęciem nauki studenci mogą wziąć udział w miesięcznym bezpłatnym kursie języka hiszpańskiego.

14. Helsingin Yliopisto/University of Helsinki (Finlandia) - uniwersytecki Związek Studentów oferuje kartę, która zapewnia tańszą opiekę zdrowotną, posiłki i zniżki w restauracjach, publicznym transporcie, teatrach i kinach.

15. Universite Bordeaux I (Francja) - zapewnia tanie zakwaterowanie w jednym z akademików na terenie uniwersyteckiego kampusu.

16. Friedrich-Schiller-Universitt (Niemcy) - oferuje bogatą pomoc stypendialną i socjalną.

17. Uniwersytet Rzymski La Sapienza (Włochy) - Katedra Języka i Literatury Polskiej została utworzona w 1929 r. i była pierwszą tego rodzaju we Włoszech.

18. University of Turku (Finlandia) - każdym zagranicznym żakiem opiekuje się fiński student.

19. Uniwersytet Techniczny w Dreźnie (Niemcy) - stypendia dla studentów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej pokrywają koszty utrzymania i nauki przez pół roku lub rok.

20. Cambridge University (Anglia) - stypendia w ramach The Cambridge Overseas Trust w całości pokrywają koszty nauki.

Więcej możesz przeczytać w 20/2005 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 20/2005 (1172)

 • Na stronie - Kłamstwo bez barier22 maj 2005Porozumienie bez barier było najwyższym stadium systemu bez barier, na którym zbudowano III RP Błądzi, kto pyta. Kto nie pyta, ten ma instynkt samozachowawczy, a więc żyje. Żyjący według tej prostej zasady homo sovieticus przeżył chwile wzruszeń...3
 • Wprost od czytelników22 maj 2005Zmartwychwstanie Marszałka Z zainteresowaniem przeczytałem artykuł "Zmartwychwstanie Marszałka" (nr 19). Niestety, nie udało się autorowi uniknąć powielania pewnego stereotypu. Pisze on m.in.: "Na trasie przejazdu pociągu ustawiały...3
 • Skaner22 maj 2005Wydawca tygodnika „Wprost" – Agencja Wydawniczo Reklamowa WPROST Sp. z o. o. przeprasza Panią Jagnę Marczułajtis za opublikowanie z naruszeniem zasad rzetelności i uczciwości dziennikarskiej, nieprawdziwych i naruszających jej...6
 • Dossier22 maj 2005Jeżeli o coś można mieć pretensje do Putina, to o to, że zostaliśmy wymienieni po przecinku Program III Polskiego Radia ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI prezydent RP Jeśli sami nie będziemy mówić o stratach Polski w II wojnie światoweji wkładzie w...7
 • Sawka22 maj 20058
 • Playback22 maj 200511
 • Poczta22 maj 2005ZAKLINANIE MOWY Od kilku lat pracuję z ludźmi, którym z racji wykonywanych zawodów zależy na tym, by nie mieć wad wymowy. Największe problemy to niesłyszalne końcówki wyrazów, "zlane" zbitki...11
 • Nałęcz - Rugowanie z panteonu22 maj 2005Prawica zachowuje się jak tatarski czambuł. Postanowiła nawet wyciąć marszałka Piłsudskiego Sejm nie upamiętnił okolicznościową uchwałą 70. rocznicy śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego (12 maja). To zaniechanie jest znamienne, zwłaszcza jeśli...12
 • Okiem barbarzyńcy - Nie ma się czemu dziwić22 maj 2005Tyrania prawdy to straszna rzecz. Nic dziwnego, że tak wielu próbuje ją zdetronizować Generał Jaruzelski, pytany przez rosyjską agencję Nowosti o "okupację Białorusi i Ukrainy przez Polskę w 1920 r. i egzekucję dziesiątek tysięcy żołnierzy Armii...13
 • Z życia koalicji22 maj 2005CO POCZĄĆ Z BELKĄ? - głowi się SLD. Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, tym bardziej że Belka począł już z Władysławem Frasyniukiem Partię Demokratyczną. Zmachał się przy tym tak, że aż wióry leciały. NIESZCZĘSNY MAREK DYDUCH DAŁ GŁOS,...14
 • Z życia opozycji22 maj 2005DWIE WIADOMOŚCI DLA LECHA KACZYŃSKIEGO. Zacznijmy od dobrej: zgodnie z naszymi przewidywaniami sprzed miesięcy prezydent Warszawy będzie musiał stanąć przed komisją śledczą do spraw PZU. Gdzie tu wiadomość dobra? Ano głównym atakującym...15
 • Fotoplastykon22 maj 200516
 • Kwaśniewska bez barier22 maj 2005Potrafiła rzucić w pokojówkę źle ułożonymi kwiatami z wazonu czy zwymyślać sprzątaczkę, gdy znalazła na dywanie sierść psa. Nazywali ją "Mama Afryka". Była "Matką Narodu", żywą legendą, żoną jeszcze większej legendy. Winnie Mandela była symbolem...18
 • Lista Kwaśniewskiej22 maj 2005Artur Kawalec, baron paliwowej mafii, finansował fundację Porozumienie bez Barier Czy fundacja Porozumienie bez Barier zamieściła wreszcie listę swoich sponsorów w Internecie? - pytała Monika Olejnik prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Ten...24
 • Rachunek za wyzwolenie22 maj 2005Ponad 150 mld dolarów jest nam winna Rosja za "wyzwolenie i wolność", o których 9 maja mówił Władimir Putin Wyzwoleniem Europy i bitwą o Berlin Armia Czerwona postawiła zwycięską kropkę w wojnie" - mówił prezydent Rosji Władimir Putin 9 maja na...26
 • Odmienne stany świadomości22 maj 2005W Sejmie brakowało odważnego, który by krzyknął, że wariactwo jest wariactwem, a nie ekstrawagancją Posłowie tak się przyzwyczaili do Zbigniewa Nowaka i trzymanego przezeń plakatu z napisem "Raport Nowaka", że przestali go zauważać. Stojący przy...30
 • Uniwersytet Europa22 maj 2005Najbardziej o polskich studentów zabiegają uczelnie w Szkocji, Anglii, Niemczech i Szwecji To wy zdecydujecie o naszej przyszłości", "Dziękujemy za to, że chcecie u nas studiować". Takie hasła witają polskich studentów na uniwersytetach w...32
 • Giełda22 maj 2005Hossa Świat Budżetowy prezent Aż o 21,7 mld dolarów australijskich zmniejszą się obciążenia podatkowe Australijczyków w najbliższych czterech latach. Dodatkowo 16 mld dolarów zostanie wydanych na dofinansowanie państwowego...40
 • Kwiatki Lotosu22 maj 2005Rząd Belki chce sprzedać giełdowym ciułaczom udziały... w aferze paliwowej Wskutek niezrozumiałego przeoczenia w nazwie sejmowej komisji śledczej do spraw PKN Orlen zabrakło drugiego członu. Komisja śledcza powinna się bowiem zająć także...42
 • Dzieci Wilczka22 maj 2005Do przejęcia władzy w polskim biznesie szykuje się pokolenie `90 Kiedy przed 15 laty Maciej Adamkiewicz, prezes i właściciel najszybciej rozwijającej się polskiej firmy farmaceutycznej Adamed (wraz z żoną jest 20. na naszej liście 100...46
 • Załatwione odmownie - Móżdżek ekologiczny22 maj 2005Od dwóch stuleci spada cena surowców względem produktów przetworzonych Istnieją zjawiska cykliczne, takie jak przypływy i odpływy. Są one wywoływane prawami natury. Znacznie trudniej zrozumieć jednak zjawiska ze sfery psychospołecznej, takie jak...58
 • Supersam22 maj 200560
 • Kolory Europy22 maj 2005Rok po wejściu Polski do Unii Europejskiej Teresa Rosati postanowiła ująć w swojej najnowszej kolekcji "Wszystkie kolory Europy" regionalizmy występujące w sztuce i kulturze Starego Kontynentu. W gmachu Teatru Wielkiego w Warszawie 10...60
 • Zapachy fusion22 maj 2005Styl fusion, czyli łączenie aromatów z różnych regionów świata, z kuchni przenosi się do łazienki. Pozornie niepasujące do siebie zapachy przypraw i roślin z kilku kontynentów połączono ostatnio w nowej wodzie toaletowej Hugo Bossa - Boss in...60
 • Miejskie aygo22 maj 2005Toyotę aygo sprzątnęli nam sprzed nosa Czesi. Autko niby niezbyt duże (3405 mm długości i 1615 mm szerokości), ale okazało się łakomym kąskiem. Inwestycję Toyoty w Czechach wstępnie oszacowano na 1 mld euro. W założeniach każdego roku z taśmy...60
 • Antyrodzice22 maj 2005Dla homorodziców dziecko jest rodzajem gadżetu, a czasem ubezpieczeniem od samotności W komedii "Klatka dla ptaków" z Robinem Williamsem konserwatywny polityk zachwyca się stadłem gejów. Jeden z nich jest właścicielem nocnego klubu, drugi - drug...62
 • Labirynt pamięci22 maj 2005To nie miał być przyjemny pomnik, tak jak pamięć o Zagładzie nie ma w sobie niczego przyjemnego Pomnik jest zbyt abstrakcyjny i nie zawiera odniesień do winy Niemców za wymordowanie milionów europejskich Żydów. Zamiast tego pokazuje naród ofiar,...66
 • Gry uliczne22 maj 20058 maja w Monachium, 60 lat po wojnie, rzeczywistość znowu przegoniła sztukę, a polityka wygrała z estetyką Film dokumentalny powinien być odzwierciedleniem historii świata i Europy - tej wcześniejszej i teraźniejszej". Tak mówił Christian Ude,...70
 • Stasi i SB - przyjaciółki dwie22 maj 2005Płk SB Hipolit Starszak, wydawca "Nie", przy pomocy Stasi zwalczał ruch oazowy Służba Bezpieczeństwa razem ze Stasi niszczyła katolicki Ruch Światło-Życie. Dotarliśmy do dokumentów, które dowodzą, że podczas stanu wojennego konfiskowano...72
 • Know-how22 maj 2005Pszczeli kompas Tańczące pszczoły wskazują innym pszczołom drogę do pokarmu, ale robią to niezbyt dokładnie - ustalili entomolodzy. Choć to odkrycie w 1973 r. przyniosło Nagrodę Nobla Karlowi von Frischowi, potem zostało zakwestionowane, ponieważ...76
 • Dieta stulatków22 maj 2005Jedzenie mięsa skraca życie o 17 lat! Tłoczona na zimno oliwa z oliwek, nazywana przez Homera złotym płynem, była uważana w starożytnej Grecji za lekarstwo. Południowoamerykańscy Majowie już w 600 r. p.n.e. przypisywali właściwości magiczne...78
 • Polacy na mękach22 maj 2005Każdy chory uskarżający się na silny ból może przestać cierpieć Wszystko, co ludzkość dotychczas wymyśliła, wzięło się z dążenia do zaspokojenia najgłębszych potrzeb i uśmierzenia bólu - twierdził Albert Einstein. Mimo to ból jest nadal...80
 • Bez granic22 maj 2005Kibic aseksualny Izba Reprezentantów Teksasu uchwaliła ustawę zakazującą dopingowania drużyn sportowych przez cheerleaderki, które robiły to w wyzywający sposób. Dziewczęta zagrzewają drużyny do walki, wykonując taneczne...83
 • Francuska awangarda22 maj 2005Odrzucenie konstytucji nie będzie oznaczało upadku Europy Referendum konstytucyjne we Francji będzie dotyczyło nie tyle samej konstytucji, ile kondycji politycznej Francuzów. Przeciwnicy projektu konstytucji dla Unii Europejskiej nie odpowiadają...84
 • Gaszenie latarni demokracji22 maj 2005Rosja jest V kolumną w instytucjach europejskich Rada Europy, od kiedy rządy w Rosji objął Władimir Putin, zaczęła się stawać narzędziem w rękach Kremla. - Moskwa wykorzystuje swoje wpływy w innych krajach, głównie w Niemczech i Francji, i...86
 • Śladem Chrystusa22 maj 2005Polska zyska nowego patrona - po Świętym Wojciechu Świętego Karola Benedykt XVI rozpoczął proces beatyfikacyjny naszego papieża. Czy uległ presji placu skandującego "Santo subito"? Chyba nie potrzebował. Był w końcu jednym z najbliższych...88
 • Arabska wiosna ludów22 maj 2005Bush niczym tsunami wstrząsnął Bliskim Wschodem, zmiatając tyranów i przynosząc wolność Na Bliskim Wschodzie nie ma już miejsca dla dyktatorów. Gdy amerykańskie wojska wymiotły z Iraku reżim Saddama Husajna, na pozostałych autorytarnych...90
 • Trzecią drogą do pierwszej22 maj 2005Współczesna lewica woli, by związki zawodowe były słabe i nie wtrącały się do polityki W Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii oraz w większości krajów skandynawskich socjaldemokracja nadal zachowuje siłę polityczną, a reprezentujące ją partie...93
 • Menu22 maj 2005KRÓTKO PO WOLSKU Futurologia stosowana Po latach chudych, kiedy głównie czytano fantasy, wraca moda na kryminały i powieści z gatunku political fiction. Znany scenarzysta filmowy Maciej Karpiński napisał powieść o Polsce pod rządami...94
 • Hollywood w Cannes22 maj 2005Cannes jest modelowym przykładem kulturalnego darwinizmu, który tak zwalczają polscy filmowcy W ubiegłym roku przyznali mu Złotą Palmę, w tym roku najchętniej udawaliby, że go wcale nie znają. Organizatorzy tegorocznego festiwalu w Cannes doszli...96
 • Gwiezdne wojny wydawców22 maj 2005Pisarzy milionerów jest dziś zaledwie kilkunastu na świecie Kiedy spotykają się bankierzy, rozmawia się o sztuce. Kiedy spotykają się artyści, rozmawia się o pieniądzach" - mawiał Oscar Wilde. W tej mierze nic się nie zmieniło, szczególnie w...100
 • Zemsta Lucasa22 maj 2005"Zemsta Sithów" ma przebić "Matriksa braci Wachowskich i "Władcę pierścieni" Petera Jacksona Czy można zrobić pasjonujący film, gdy widz dokładnie wie, jak się historia rozpocznie i jak skończy? Udało się to George`owi Lucasowi w ostatniej części...102
 • Ueorgan Ludu22 maj 2005Jesteśmy niezawodnym ogniwem UE, ale bigosu nie oddamy TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 20 (135) Rok wyd. 4 WARSZAWA, poniedziałek 16 maja 2005 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza POSTULUJEMY: Dla Marii Szyszkowskiej DWA NOBLE Na wniosek...104
 • Skibą w mur - Szarik szczeka po niemiecku22 maj 2005Janek Kos naprawdę nazywał się Johann i był dezerterem z Wehrmachtu Od niepamiętnych czasów po wygranej bitwie, wojnie czy nawet po zwykłym mordobiciu wódz i jego kumple odbierali defiladę zwycięskich wojsk. Co robili z nią po odebraniu - cholera...106