Trzeba kupić szczepionki

Trzeba kupić szczepionki

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Szczepionka na grypę jest bezpieczna i Polska powinna ją kupić – mówi Androulla Vassiliou, komisarz Unii Europejskiej ds. zdrowia
„Wprost ": Pandemia grypy to wymysł koncernów farmaceutycznych czy realne zagrożenie?

Androulla Vass iliou: Wszystkie kraje członkowskie, a także Islandia, Szwajcaria, Norwegia czy Liechtenstein, doniosły o pandemii grypy A/H1N1 w tym roku. Wraz z początkiem zimy widać rozprzestrzenianie się choroby, a jej fala przenosi się z zachodu na wschód. Dlatego też kraje Europy Wschodniej odnotują zapewne podobną do Zachodu liczbę zachorowań, ale z pewnym opóźnieniem. Przewiduję, że fala grypy odbije się w fatalny sposób na zdrowiu publicznym w tamtych krajach. Epidemia może potrwać jeszcze 16 tygodni. Ze wszystkich dostępnych danych wynika, że kraje Europy Wschodniej należące do UE mogą teraz być w początkach pandemii. Na pewno należy się spodziewać wzrostu liczby osób potrzebujących hospitalizacji, a także, niestety, większej liczby pacjentów potrzebujących opieki na oddziałach intensywnej terapii. Uważam, że powinniśmy odrobić lekcję z wcześniejszych doświadczeń Wielkiej Brytanii czy Francji, które już latem zwalczyły pierwszą falę pandemii grypy A/H1N1.


Radziłaby pani Polakom zaszczepienie się przeciwko grypie, zwłaszcza przeciwko typowi A/H1N1? Polski rząd wciąż nie zarejestrował szczepionek przeciwko tej odmianie choroby.

Szczepionki przeciwko grypie stosowane są od ponad 60 lat i okazały się skuteczne we wszystkich grupach wiekowych. Jak stwierdziła Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), szczepionki są jednym z najbardziej efektywnych sposobów ochrony ludzi przed zakażeniem podczas epidemii i pandemii grypy. Owszem, szczepionki przeciwko grypie A/H1N1 mogą powodować łagodne skutki uboczne, takie jak ból głowy, mdłości czy ból w miejscu ukłucia, ale to naprawdę drobiazgi wobec ochrony, jaką dają na czas pandemii. Jednakże każdy kraj członkowski odpowiada za stworzenie własnego systemu ochrony zdrowotnej, włączając w to szczepionki. Rolą Komisji jest jedynie utrzymanie logiki działań poszczególnych krajów przez ich koordynację i wspieranie zgodnie z potrzebami. Jednym z przykładów odpowiedzi na tę potrzebę jest fakt, że już w lipcu Komisja zaoferowała tym krajom, które jeszcze nie nabyły szczepionek, pomoc w procedurach kupna.

Więcej w poniedziałkowym wydaniu tygodnika WPROST

+
 1

Czytaj także