Wybory prezydenckie. Ministerstwo Zdrowia i GIS wydały zalecenia na głosowanie w czasie pandemii

Wybory prezydenckie. Ministerstwo Zdrowia i GIS wydały zalecenia na głosowanie w czasie pandemii

Przezroczysta urna wyborcza
Przezroczysta urna wyborcza / Źródło: Fotolia / plprod
Urzędnicy przypominają wyborcom o zakrywaniu ust i nosa w lokalach wyborczych, a także o koniecznym zachowywaniu odstępu od innych osób. Wchodząc do lokalu, każdy głosujący powinien skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk, a jeśli tego nie planuje, przyjść w rękawiczkach. Na prośbę komisji trzeba też będzie odsłonić twarz, aby ułatwić identyfikację. To tylko niektóre z wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, które opracowano na nadchodzące wybory prezydenckie.

W informacji przekazanej Polskiej Agencji Prasowej w czwartek 25 czerwca resort zdrowia przypomina, że podczas wyborów prezydenckich należy pamiętać o środkach ostrożności: zachowaniu dwumetrowego dystansu i o obowiązku zakrycia ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maseczki lub przyłbicy.

Czy wszyscy muszą zasłaniać usta i nos?

Resort i sanepid przypominają jednocześnie, że obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku wyborcy, który nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia. Okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane. Rekomenduje się za to zachowanie wówczas jak największej odległości od innych osób przebywających w lokalu wyborczym, nie mniejszej niż dwa metry.

Dezynfekcja w lokalach wyborczych

MZ i GIS wskazują, że przy wejściu do lokalu w widocznym miejscu zostaną umieszczone płyny do dezynfekcji rąk. Zalecane jest, aby wyborcy z nich korzystali. Jeśli wyborca nie zamierza z nich korzystać, rekomenduje się, aby zaopatrzył się w rękawiczki jednorazowe. Powinien założyć je przed wejściem do lokalu wyborczego, a po wyjściu zdjąć je i wyrzucić do postawionego przed lokalem wyborczym kosza na śmieci.

W wytycznych zapisano, że dopuszczalne jest delegowanie osoby, która będzie stała przy dyspenserze ze środkiem do dezynfekcji i zalecała każdemu wyborcy możliwość skorzystania z dezynfekcji.

Rekomendowane jest zapewnienie środka do dezynfekcji przeznaczonego szczególnie do dezynfekcji przedmiotów używanych podczas głosowania, takich jak np. długopisy czy ścianka urny z wpustem. Dopuszczalne jest korzystanie przez wyborcę z własnego długopisu.

Maksymalna liczba osób w lokalu wyborczym

W lokalu wyborczym może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż jedna osoba na 4 mkw. (z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej, mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych, osób pomocniczych).

Obowiązek odsłaniania twarzy

MZ i GIS podnoszą, że na prośbę członka obwodowej komisji wyborczej należy odsłonić twarz, aby można było zidentyfikować wyborcę. Zgodnie z §19 ust 4 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1066).

Drzwi w lokalach wyborczych

Zaleca się, aby drzwi do sali, gdzie odbywa się głosowanie i inne drzwi do pomieszczeń, po których poruszają się wyborcy, były otwarte w miarę możliwości tak, aby nie trzeba było ich dotykać.

Jeżeli ze względów bezpieczeństwa drzwi nie mogą być otwarte, klamki lub uchwyty i powierzchnie, które mogą być dotykane, powinny być regularnie dezynfekowane nie częściej niż co godzinę, ale co najmniej sześć razy w czasie trwania głosowania. Nie będzie to przerywało głosowania i pracy obwodowej komisji wyborczej.

Ochrona komisji wyborczych

Członkowie obwodowych komisji wyborczych będą wyposażani w jednorazowe rękawice ochronne, płyn do dezynfekcji rąk, maseczki medyczne i w przyłbice.

Stanowiska pracy członków komisji wyborczej powinny być tak zorganizowane, aby pozwoliły na zachowanie między poszczególnymi członkami co najmniej 1,5 m odstępu.

Stoły w lokalach wyborczych nie powinny być pokryte suknem ani żadnym innym materiałem. Zgodnie z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym (Dz. U. z 2020, poz.10 46).

W każdym lokalu wyborczym należy zapewnić wymianę powietrza przez wietrzenie przestrzeni przed przystąpieniem do pracy obwodowej komisji wyborczej i co najmniej raz na godzinę, przez co najmniej 10 minut. Wietrzenie nie przerywa głosowania i pracy obwodowej komisji wyborczej.

Środki bezpieczeństwa w komisjach za granicą

W obwodach głosowania utworzonych za granicą nie będzie obowiązku stosowania środków ochrony osobistej i szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, o których mowa w rozporządzeniu, jeżeli ze względu na stan epidemiczny przepisy tego państwa nie nakładają takiego obowiązku i zasad w przestrzeniach zamkniętych. Należy stosować się do zaleceń obowiązujących w danym państwie.

Wybory prezydenckie - 28 czerwca

Wybory prezydenckie odbędą się w niedzielę 28 czerwca, a głosowanie będzie możliwe w godzinach 7.00-21.00. W kraju głosowanie ma się odbyć metodą mieszaną – w lokalach wyborczych lub korespondencyjnie. Jeśli żaden z kandydatów w pierwszej turze wyborów nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, wówczas – 12 lipca – odbędzie się druga tura wyborów.

Rozporządzenie w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym zostało opublikowane w połowie czerwca.

Autorka: Katarzyna Lechowicz-Dyl

Czytaj też:
Wybory prezydenckie 2020. Kiedy poznamy wyniki?
Czytaj też:
Koronawirus w Polsce. Rzecznik MZ: Udział w wyborach bezpieczniejszy niż wyjście do sklepu
Czytaj też:
Znane osoby namawiają do pójścia na wybory. Każda przedstawia swój powód

Źródło: PAP
 0

Czytaj także