PKW ujawniła liczbę zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego

PKW ujawniła liczbę zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego

wybory fot. bizoo_n /fotolia.pl
9143 - tyle ostatecznie zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego wpłynęło do Państwowej Komisji Wyborczej i komisarzy wyborczych w całej Polsce.

PKW rejestruje komitety wyborcze partii politycznych, koalicyjne komitety wyborcze partii politycznych, a także – o ile działają na obszarze większym niż jedno województwo – komitety wyborcze organizacji i komitety wyborcze wyborców. Z najnowszych informacji wynika, że w całej Polsce, komisarze wyborczy zarejestrowali blisko 9 tys. komitetów wyborczych.

Pozostałe komitety wyborcze, w tym te działające maksymalnie na obszarze jednego województwa, rejestrują właściwi terytorialnie komisarze wyborczy.

Karty do głosowania

PKW zdecydowała również o formacie kart do głosowania w tegorocznych wyborach samorządowych. Szef PKW Wojciech Hermeliński wyjaśnił, że karty się zmniejszyły, ponieważ kodeks wyborczy zmienił zasadę dotyczącą ilości kandydatów. – Karty będą mniejsze, będą miały rozmiar od A4 do A2 – dodał.

Kiedy ?

ogłosił, że wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 21 października. Decyzja szefa rządu została już ogłoszona w Dzienniku Ustaw. W związku z tym, ewentualna druga tura wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbędzie się 4 listopada. Oficjalne ogłoszenie daty wyborów samorządowych oznacza, że partie oraz komitety mogą już prowadzić kampanię wyborczą. Zgodnie z obowiązującym prawem musi się ona zakończyć w piątek 19 października o godzinie 24. Również od dzisiaj stowarzyszenia, partie, organizacje społeczne oraz sami wyborcy mogą tworzyć komitety wyborcze i układać listy kandydatów. Aby móc startować w wyborach należy zgłosić swój komitet do Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego.

Czytaj także:
Sławomir Broniarz zapowiada dużą manifestację. „Nastroje są fatalne, a będą jeszcze gorsze”

Czytaj także

 1
  •  
    A kogo obchodzi ilość komitetów. Wy mi powiedzcie czy już balsamują nasze Słońce Narodu czy jeszcze człapie?