Wymiana naukowców na Spitsbergenie

Wymiana naukowców na Spitsbergenie

XXIV Wyprawa PAN popłynie 23 czerwca na Spitsbergen, gdzie zmieni obecną załogę polskiej stacji polarnej w fiordzie Hornsund.
W tym roku płynie znacznie liczniejsza ekipa. Obok podstawowej 14-osobowej ekspedycji PAN, statek "Horyzont II" zabierze też małe ekipy zorganizowane przez uniwersytety: Śląski, Jagielloński, Toruński, Poznański i UMCS z Lublina, które w różnych punktach wyspy prowadzić będą samodzielne badania geologiczne, geomorfologiczne, glacjologiczne.
"Horyzont" przewiezie też po drodze ekipę Instytutu Nauk Geologicznych PAN, która wyląduje na Przylądku Południowym. Uczestniczy ona w międzynarodowym programie poszukiwań w Arktyce formacji skalnych o dużej koncentracji węgla organicznego i fosforu - będących śladem bujnego życia sprzed milionów lat.
Statek dostarczy do fiordu Hornsund zaopatrzenie dla stacji polarnej, a także nowe anteny satelitarne i sprzęt do modernizacji węzła łączności.
Wyprawie towarzyszyć będzie kilkuosobowa grupa techniczna, która w ciągu letnich miesięcy przeprowadzi remonty i konserwację urządzeń i obiektów stacji. Poza modernizacją łączności największą tegoroczną inwestycją będzie budowa nowej oczyszczalni ścieków w miejsce starych urządzeń.
nat, pap

Czytaj także

 0