Piotr Nurowski ponownie prezesem PKOl

Piotr Nurowski ponownie prezesem PKOl

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Piotr Nurowski został podczas sobotniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiego Komitetu Olimpijskiego wybrany prezesem na drugą kadencję.
W tajnym głosowaniu wzięło udział 76 delegatów, 72 głosy były za, trzy przeciw, jedna osoba się wstrzymała.

Piotr Nurowski był jedynym kandydatem. Delegaci jednogłośnie udzieli absolutorium ustępującemu zarządowi, przyjęto także sprawozdanie z działalności finansowej PKOl w ostatnich czterech latach.

pap, em 1

Czytaj także