Skarbówka skontroluje rozmowy

Skarbówka skontroluje rozmowy

Dodano:   /  Zmieniono: 
Wszystkie nasze rozmowy będą archiwizowane przez dwa lata i udostępniane na żądanie urzędników kontroli skarbowej. Weszły w życie przepisy nakładające na operatorów taki obowiązek.
Nowelizacja przepisów ustawy o kontroli skarbowej rozszerza obowiązki operatorów telekomunikacyjnych przechowywania rejestru rozmów abonentów przez dwa lat. Na pisemny wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej będą udostępniane dane rozmówcy, data i godzina połączenia oraz czas jego trwania.

Choć nowelizacja wchodzi w życie 6 lipca, przepisy zobowiązujące operatorów do przechowywania i ochrony tych danych na własny koszt, będą obowiązywać od 1 stycznia 2010 r.

em, Gazeta Prawna
 0

Czytaj także