400 eutanazji w Belgii

400 eutanazji w Belgii

Dodano:   /  Zmieniono: 
Od wejścia w życie w 2002 roku ustawy dopuszczającej pod pewnymi warunkami eutanazję oficjalnie zgłoszono w Belgii 400 jej przypadków - poinformował brukselski dziennik "Le Soir".
Cytowani przez niego eksperci oceniają w raporcie dla parlamentu, że ogólnie rzecz biorąc, "ustawa dobrze funkcjonuje".

Liczba 400 jest szacunkowa. W raporcie Komisji Kontroli i Oceny, powołanej na mocy ustawy, podano dokładne dane za okres od 23 września 2002 roku do 31 grudnia 2003 roku - 259 przypadków.

Według tej komisji "nie wydaje się", żeby w wyniku wprowadzenia ustawy "znacząco nasiliła się eutanazja". Raport ocenia, że  "lekarze muszą się jeszcze lepiej zapoznać z tekstem ustawy, ale  przepisy wydają się sprawdzać w praktyce".

Gazeta przypomina, że ustawa dopuszcza eutanazję, jeżeli pełnoletni, świadomy swoich czynów pacjent domaga się śmierci "dobrowolnie, w sposób przemyślany i wielokrotnie" i jeżeli nie  jest poddany naciskom zewnętrznym.

Jego choroba musi być nieuleczalna, a cierpienie fizyczne lub  psychiczne "stałe i nie dające się wytrzymać, bez możliwości jego złagodzenia".

Ekspert zasiadający w Komisji Kontroli i Oceny podkreśla, że  ustawa wprawdzie zezwala na eutanazję, ale "poddaje kontroli społecznej czyn, którego dokonywano przedtem w ukryciu".

Niemniej utrzymuje się wciąż pewna liczba przypadków nielegalnej, nierejestrowanej eutanazji. Cytowany ekspert tłumaczy, że  niektórzy lekarze wolą ich nie zgłaszać, bo albo nie znają ustawy i boją się represji, albo nie chcą ujawniać tego, że praktykują eutanazję.

Eksperci nie potrafią ocenić, jak wiele przypadków pozostało poza kontrolą. Badania przeprowadzone w 2000 roku w sąsiedniej Holandii wskazują, że tam co drugi przypadek pozostaje "w szarej strefie", jak określa to "Le Soir".

Raport nie zaleca poprawiania ustawy, lecz jedynie lepsze informowanie lekarzy już praktykujących i "pogłębione szkolenie w  zakresie leczenia paliatywnego (walki z bólem) i eutanazji" w  czasie studiów medycznych.

Członkowie komisji pozostają skłóceni w tak kontrowersyjnych sprawach, jak ewentualne rozszerzenie ustawy na eutanazję osób niepełnoletnich.

ss, pap

 0

Czytaj także