Dekalog dla Polski

Dekalog dla Polski

Dziesięć tematów na dziesięć konferencji, w trakcie których dyskutuje się o sprawach najważniejszych dla Polski – to główne założenie programu Polonia Restituta.
Marta Szuma

Zaplanowana na 14 stycznia br. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu konferencja „Osoba ludzka, jej prawa i obowiązki” jest przedostatnią z cyklu Polonia Restituta, którym resort nauki i szkolnictwa wyższego włączył się w ogólnopolskie obchody stulecia odzyskania niepodległości. Do jego realizacji zaproszono czołowe ośrodki akademickie Polski, które dydaktycznie, naukowo i badawczo zajmują się m.in. katolicką nauką społeczną. Koordynatorem merytorycznym całości przedsięwzięcia jest Akademia Ignatianum w Krakowie.

Godność i wolność

– Ponieważ nie sposób wyobrazić sobie historii i współczesności Polski bez chrześcijaństwa, postanowiliśmy przyjąć katolicką naukę społeczną oraz nauczanie św. Jana Pawła II jako perspektywę dla naszych rozważań kluczową, chociaż nie jedyną – tłumaczy ideę tej inicjatywy Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Tematem przewodnim poznańskiego wydarzenia jest „Osoba ludzka, jej prawa i obowiązki”. Dlatego paneliści zaproszeni do udziału w konferencji przeanalizują istotę człowieka i przysługujące mu prawa oraz obowiązki, o których mowa we współczesnym nauczaniu Kościoła.

Nie zabraknie też rozmów o propagowanej przez papieża Franciszka idei nowego humanizmu, a polegającej m.in. na tworzącej międzyludzkie więzi kulturze solidarności i zdolności do dialogu. Inauguracyjny wykład: „Czy ideę algorytmizacji prawa można pogodzić z wyjątkowością człowieka?” wygłosi prof. Wojciech Dajczak z UAM, a prof. Kazimierz Ilski z UAM w swoim wystąpieniu poruszy temat „Wolność a godność człowieka w starożytnym i współczesnym rozumieniu”. O godności człowieka dyskutować będą także: prof. Grażyna Ptak z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ w Krakowie, prof. Roman Słowiński z Politechniki Poznańskiej i ks. dr Krzysztof Smykowski z Katedry Bioetyki Teologicznej KUL. Natomiast mowę podsumowującą wygłosi ks. dr hab. Tomasz Homa, dziekan wydziału filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie.

Dziesięć konferencji na stulecie

Zwieńczeniem projektu Polonia Restituta będzie międzynarodowy kongres w Krakowie podejmujący problematykę przyszłości Europy. Zamknie on cykl 10 ogólnopolskich debat Polonia Restituta, zorganizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Radę ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Polonia Restituta obejmuje 10 ważnych obszarów polskiego życia społecznego, które określono jako kluczowe dla wzrostu jakości życia i dobrobytu każdego z nas oraz dla przyszłości Polski. Co istotne, z uwzględnieniem różnych punktów widzenia.

Dlatego np. w konferencji w Warszawie poświęconej rodzinie brał udział Władysław Kosiniak-Kamysz, a w konferencji na temat pracy, która odbyła się w Łodzi, uczestniczył prof. Jerzy Hausner. – Cały cykl debat posłuży wypracowaniu kluczowych idei i praktycznych rozwiązań dotyczących dalszego rozwoju naszego kraju. Program ten ma łączyć wszystkich ludzi dobrej woli, wierzących i niewierzących – ponad podziałami. Nigdy też nie ukrywałem, że naszym marzeniem jako organizatorów jest odrodzenie poważnej debaty o Polsce w imię racji stanu i dobra wspólnego. Chcemy wreszcie rozmawiać jako wspólnota, a nie zwalczające się plemiona – podkreśla wicepremier Gowin. Więcej o programie można przeczytać na stronie: Polonia-restituta.pl.

Okładka tygodnika WPROST: 3/2019
Więcej możesz przeczytać w 3/2019 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:

Czytaj także

 0