Miller, wietnamscy komuniści i ich wielkie uczucie

Miller, wietnamscy komuniści i ich wielkie uczucie

Dodano:   /  Zmieniono: 2
"Towarzysz Nguyễn Phú Trọng (sekretarz generalny Wietnamskiej Partii Komunistycznej - red.) serdecznie ugościł przedstawicieli SLD z Polski, którym przewodził pan Leszek Miller" fot. dangcongsan.vn
(Informacja z oficjalnej strony internetowej Wietnamskiej Partii Komunistycznej). Po południu, dnia 7 września w głównej siedzibie partii towarzysz Nguyễn Phú Trọng (sekretarz generalny Wietnamskiej Partii Komunistycznej – red.) serdecznie ugościł przedstawicieli SLD z Polski, którym przewodził pan Leszek Miller, szef tej partii i były premier. Podczas spotkania generalny sekretarz serdecznie powitał pana Leszka Millera podczas jego pobytu w Wietnamie.
Pan Leszek Miller poinformował towarzysza Nguyễn Phú Trọng o najważniejszych kwestiach związanych z Polską, o tym jak działa SLD. Pan Leszek Miller podziękował za serdeczne przyjęcie, szacunek i wielkie uczucia, jakimi partia i wietnamski lud obdarowały delegację. Bardzo się ucieszył, że przyjechał po raz pierwszy do Wietnamu. Pogratulował wielkich osiągnięć gospodarczych, społecznych w tej fazie odnowy, jaką prowadzi Wietnamska Partia Komunistyczna. Pan Leszek Miller oświadczył, że bardzo życzyłby sobie, aby partie zintensyfikowały wymianę informacji, doświadczeń w działaniu i wzmacniały współpracę na wszystkich płaszczyznach, w tym na płaszczyźnie partyjnej.

Wcześniej delegacja miała dyskusję z delegacją naszej partii, której przewodniczył towarzysz Hoàng Bình Quân, członek komitetu centralnego, szef centralnej komisji stosunków międzynarodowych. Tematem była wewnętrzna sytuacji Wietnamu, rokowania rozwojowe w sprawach gospodarczych i społecznych. Dyskutowano o sytuacji na arenie międzynarodowej w regionie, a także o sprawach, które są obiektem zainteresowania obu stron.

Strony podpisały porozumienie o współpracy między Wietnamską Partią Komunistyczną a SLD. Delegacja miała liczne spotkania z liderami komisji do spraw stosunków międzynarodowych Zgromadzenia Narodowego, z władzami Hanoi. Odwiedziła także Quang Ninh (górnicze miasto – red.) i Ho Chi Minh (dawniej Sajgon – red.). Spotkała się z towarzystwem przyjaźni polsko-wietnamskiej i odwiedziła kilka lokalnych instytucji gospodarczych, kulturalnych.

*** Wietnam jest komunistyczną dyktaturą, w której są więźniowie polityczni i nie ma wolności słowa. Obywatele Wietnamu nie mają możliwości swobodnego podróżowania zagranicę, a gospodarka jest centralnie planowana i w  ogromnej większości pozostaje w rękach państwa. Wietnamowi Polska sprzedaje głównie sprzęt wojskowy, w tym wysłużone u nas czołgi T-72.

 2

Czytaj także