Barometr gabinetowy

Barometr gabinetowy

Dodano:   /  Zmieniono: 
Poniżej prezentujemy pytania barometru. Klucz odpowiedzi jest następujący: za odpowiedź wolnorynkową przyznawaliśmy 1 punkt, etatystyczną 0 pkt. Tam gdzie podana wartość sytuowała się pośrodku skali – odpowiedni ułamek punktu
1 - Czy należy sprywatyzować PKO BP (przez prywatyzację rozumiemy, że Skarb Państwa miałby poniżej 50 procent udziałów) TAK 1 pkt NIE 0
2 - Sektor finansów publicznych redystrybuuje w tej chwili ok. 45 proc. PKB. Realnie ta wartość powinna wynosić miedzy 25 a 50 procent . Jak powinna być Pana zdaniem? 25 proc. 1 pkt ; 50 proc. 0 pkt, wartości pośrednie - odpowiedni ułamek
3 - Jaką część kosztów studiów powinni ponosić studenci studiów dziennych (od 0 do 100 procent, obecnie 0 proc.)? 100 proc. 1 pkt 0 proc. 0 pkt
4 - Czy powinny istnieć zezwolenia na prowadzenie działalności turystycznej. TAK 0 pkt, NIE 1 pkt
5 - A koncesje na handel paliwami? TAK 0 pkt, NIE 1 pkt
6 - Czy w związku z bardzo trudną sytuacja finansową należy obecnie udzielić pomocy publicznej Stoczni Gdańskiej? TAK 0 pkt, NIE 1pkt
7 - Czy należy wprowadzić zakaz pracy supermarketów w niedziele?
TAK 0 pkt NIE 1 pkt.
8 - Czy powinna istnieć górna granica wielkości gospodarstw rolnych
TAK 0 pkt, NIE 1 pkt
9 - Czy przedsiębiorstwo Lasy Państwowe należy przekształcić w spółkę akcyjną TAK 1 pkt NIE 0 pkt
10 - Czy państwo powinno być właścicielem banku komercyjnego do prowadzenia polityki gospodarczej? TAK 0 pkt, NIE 1 pkt
11 - Czy rząd powinien mieć wpływ na decyzje Rady Polityki Pieniężnej (lub prezesa NBP, gdyby zlikwidowano Radę) TAK 0 pkt NIE 1 pkt
12 - Istnieją różne postulaty wprowadzenia cen maksymalnych. Jest już górne ograniczenie ceny kredytu (oprocentowania). Czy należy wprowadzić np. ograniczenie cen niektórych leków, podręczników etc. TAK 0 pkt NIE 1 pkt
13 - Czy obywatel powinien mieć prawo wyboru ubezpieczyciela w służbie zdrowia – prywatny lub NFZ? TAK 1 pkt, NIE 0 pkt
14 - Czy należy znacjonalizować Europol Gaz? TAK 0 pkt, NIE 1 pkt
15 - Czy podatek od nieruchomości (ziemia, mieszkania, domy etc.) powinien być od jej wartości czy wielkości. Od wartości 0 pkt, od wielkości 1 pkt
16 - Czy rolnicy powinni płacić podatek dochodowy TAK 1 pkt, NIE 0 pkt
17 - W Polsce pracuje ok. 200.000 Ukraińców czy to dobrze czy źle. Dobrze 1 pkt, żle 0 pkt
18 - Czy czynsze powinny zostać całkowicie uwolnione, czy też nie? Uwolnione 1 pkt, NIE 0 pkt
19 - Czy powinno istnieć ograniczenie wysokości zarobków szefów firm państwowych? Tak 0 pkt, NIE 1 pkt
20 - Czy powinno istnieć prawo do lokautu? Tak 1 pkt, NIE 0 pkt
21 - Czy fundusze emerytalne powinny mieć prawo lokowania znaczącej (30,40 proc.) części środków zagranicą TAK 1 pkt NIE 0 pkt


Adam Szejnfeld Platforma Obywatelska
1. Czy należy sprywatyzować PKO BP (przez prywatyzację rozumiemy, że Skarb Państwa miałby poniżej 50 procent udziałów)
TAK

2. Sektor finansów publicznych redystrybuje w tej chwili ok. 45 proc. PKB. Realnie ta wartość powinna wynosić miedzy 25 a 50 procent . Jak powinna być Pana zdaniem?
25-35%

3. Jaką część kosztów studiów powinni ponosić studenci studiów dziennych (od 0 do 100 procent, obecnie 0 proc.)
Studia płatne, ale określenie wysokości odpłatności nie może być „strzałem spod kapelusza”, ale wynikać z analiz i wyliczeń (na pewno nie 100% i na pewno nie bez wprowadzenia złożonego systemu stypendialnego).

4. Czy powinny istnieć zezwolenia na prowadzenie działalności turystycznej.
TAK - (jeśli w pytaniu jest rozumiana zdecydowana różnica miedzy instytucją zezwolenia a koncesją)

5. A koncesje na handel paliwami?
NIE – wystarczyć powinno zezwolenie (jeśli w pytaniu jest rozumiana różnica miedzy zezwoleniem a koncesją)

6. Czy w związku z bardzo trudną sytuacja finansową należy obecnie udzielić pomocy publicznej Stoczni Gdańskiej?
Sytuacja finansowa nie ma nic tu do rzeczy, lecz efektywność ekonomiczna ewentualnej pomocy.

7. Czy należy wprowadzić zakaz pracy supermarketów w niedziele?
NIE

8. Czy powinna istnieć górna granica wielkości gospodarstw rolnych?
NIE

9. Czy przedsiębiorstwo Lasy Państwowe należy przekształcić w spółkę akcyjną
A po co? Pytam, bo na to pytanie nie ma odpowiedzi „tak”, albo „nie”. Status prawny jest tylko instrumentem poprzez formę osiągnięcia jakiegoś celu. Jeśli w pytaniu nie podaje się celu do osiągnięcia, to jedyną racjonalna odpowiedzią jest, że nie ma potrzeby jakichkolwiek zmian dopóty, dopóki nie wie się czemu zmiany mają służyć.

10. Czy państwo powinno być właścicielem banku komercyjnego do prowadzenia polityki gospodarczej?
NIE

11 Czy rząd powinien mieć wpływ na decyzje Rady Polityki Pieniężnej (lub prezesa NBP, gdyby zlikwidowano Radę)?
NIE

12. Istnieją różne postulaty wprowadzenia cen maksymalnych. Jest już górne ograniczenie ceny kredytu (oprocentowania). Czy należy wprowadzić np. ograniczenie cen niektórych leków, podręczników etc?.
NIE

13. Czy obywatel powinien mieć prawo wyboru ubezpieczyciela w służbie zdrowia – prywatny lub NFZ?
TAK

14. Czy należy znacjonalizować Europol Gaz?
Pytanie jest abstrakcyjne, gdyż nie może się odnosić do realnej rzeczywistość; nie można wiec na nie odpowiedzieć racjonalnie.

15. Czy podatek od nieruchomości (ziemia, mieszkania, domy etc.) powinien być od jej wartości czy wielkości.
Od wartości (ale za 20 - 25 lat)

16. Czy rolnicy powinni płacić podatek dochodowy?
TAK

17. W Polsce pracuje ok. 200.000 Ukraińców, czy to dobrze czy źle?
DOBRZE

18. Czy czynsze powinny zostać całkowicie uwolnione, czy też nie?
TAK

19. Czy powinno istnieć ograniczenie wysokości zarobków szefów firm państwowych?
NIE

20. Czy powinno istnieć prawo do lokautu?
TAK

21. Czy fundusze emerytalne powinny mieć prawo lokowania znaczącej (30,40 proc.) części środków zagranicą
TAK

Maria Wiśniewska Platforma Obywatelska
1. Czy należy sprywatyzować PKO BP (przez prywatyzację rozumiemy, że Skarb Państwa miałby poniżej 50 procent udziałów)
TAK - Uważam, że Bank winien być prawdziwie sprywatyzowany, wyobrażam sobie możliwość skutecznego funkcjonowania przy rozproszonym poprzez giełdę akcjonariacie z równoczesnym statutowym zabezpieczeniem przed wrogim przejęciem.

2. Sektor finansów publicznych redystrybuje w tej chwili ok. 45 proc. PKB. Realnie ta wartość powinna wynosić miedzy 25 a 50 procent . Jaka powinna być Pani zdaniem?
brak odpowiedzi

3. Jaką część kosztów studiów powinni ponosić studenci studiów dziennych (od 0 do 100 procent, obecnie 0 proc.)?
100% ; z równoczesnym dostępem do realnych źródeł finansowania, np. kredyty studenckie- długoterminowe, których warunki, szczególne oproc. zależy od wyników studiów, ewent. partycypacja budżetu w gwarantowaniu tych kredytów

4. Czy powinny istnieć zezwolenia na prowadzenie działalności turystycznej?
NIE , ale łatwy dostęp do pełnej informacji o firmach turystycznych, np. w internecie, zakres informacji ustalony przez regulatora

5. A koncesje na handel paliwami?
NIE

6. Czy w związku z bardzo trudną sytuacja finansową należy obecnie udzielić pomocy publicznej Stoczni Gdańskiej?
NIE

7. Czy należy wprowadzić zakaz pracy supermarketów w niedziele?
NIE

8. Czy powinna istnieć górna granica wielkości gospodarstw rolnych?
NIE

9. Czy przedsiębiorstwo Lasy Państwowe należy przekształcić w spółkę akcyjną?
NIE - uważam, że Lasy Państwowe powinny pozostać państwowe, podobnie jak pozostałe zasoby naszego środowiska naturalnego, forma prawna jest sprawą wtórną,

10. Czy państwo powinno być właścicielem banku komercyjnego do prowadzenia polityki gospodarczej?
NIE banki nie są narzędziem prowadzenia polityki gospodarczej państwa; wszędzie gdzie tak było, skończyło się bankructwem banków i stratami dla obywateli

11 Czy rząd powinien mieć wpływ na decyzje Rady Polityki Pieniężnej (lub prezesa NBP, gdyby zlikwidowano Radę)
NIE

12. Istnieją różne postulaty wprowadzenia cen maksymalnych. Jest już górne ograniczenie ceny kredytu (oprocentowania). Czy należy wprowadzić np. ograniczenie cen niektórych leków, podręczników etc.?
Nie należy „wsadzać do jednego worka” kredytów, podręczników i leków;

13. Czy obywatel powinien mieć prawo wyboru ubezpieczyciela w służbie zdrowia – prywatny lub NFZ?
TAK

14. Czy należy znacjonalizować Europol Gaz?
Uważam, że jasno należy określić co powinno zostać w rękach Skarbu Państwa i nie będzie podlegać prywatyzacji i dlaczego; moim zdaniem takie obszary, które decydują o bezpieczeństwie Państwa i jego obywateli to: infrastruktura ( rurociągi, ropociągi, sieci energetyczne, tory kolejowe, udostępniane odpłatnie konkurującym ze sobą operatorom), zasoby środowiska naturalnego (w tym lasy). Doprowadzenie do pożądanego stanu rzeczy powinno nastąpić z poszanowaniem reguł gospodarki rynkowej ( nacjonalizacja czegokolwiek jest podważeniem tych reguł)

15. Czy podatek od nieruchomości (ziemia, mieszkania, domy etc.) powinien być od jej wartości czy wielkości?
Problem ten wymaga z mojej strony pogłębienia analiz

16 Czy rolnicy powinni płacić podatek dochodowy?
TAK

17. W Polsce pracuje ok. 200.000 Ukraińców czy to dobrze czy źle.
DOBRZE

18. Czy czynsze powinny zostać całkowicie uwolnione, czy też nie?
TAK

19. Czy powinno istnieć ograniczenie wysokości zarobków szefów firm państwowych?
TAK

20. Czy powinno istnieć prawo do lokautu?
TAK - ale w ściśle określonych okolicznościach

21. Czy fundusze emerytalne powinny mieć prawo lokowania znaczącej (30,40 proc.) części środków zagranicą
TAK


Rafał Antczak Platforma Obywatelska
1. Czy należy sprywatyzować PKO BP (przez prywatyzację rozumiemy, że Skarb Państwa miałby poniżej 50 procent udziałów)
TAK

2. Sektor finansów publicznych redystrybuje w tej chwili ok. 45 proc. PKB. Realnie ta wartość powinna wynosić miedzy 25 a 50 procent . Jak powinna być Pana zdaniem?
35 proc.

3. Jaką część kosztów studiów powinni ponosić studenci studiów dziennych (od 0 do 100 procent, obecnie 0 proc.)
100 proc.

4. Czy powinny istnieć zezwolenia na prowadzenie działalności turystycznej?
NIE

5. A koncesje na handel paliwami?
NIE

6. Czy w związku z bardzo trudną sytuacja finansową należy obecnie udzielić pomocy publicznej Stoczni Gdańskiej?
NIE

7. Czy należy wprowadzić zakaz pracy supermarketów w niedziele?
NIE

8. Czy powinna istnieć górna granica wielkości gospodarstw rolnych?
NIE

9. Czy przedsiębiorstwo Lasy Państwowe należy przekształcić w spółkę akcyjną ?
NIE

10. Czy państwo powinno być właścicielem banku komercyjnego do prowadzenia polityki gospodarczej?
NIE

11. Czy rząd powinien mieć wpływ na decyzje Rady Polityki Pieniężnej (lub prezesa NBP, gdyby zlikwidowano Radę)?
NIE

12. Istnieją różne postulaty wprowadzenia cen maksymalnych. Jest już górne ograniczenie ceny kredytu (oprocentowania). Czy należy wprowadzić np. ograniczenie cen niektórych leków, podręczników etc.?
NIE

13. Czy obywatel powinien mieć prawo wyboru ubezpieczyciela w służbie zdrowia – prywatny lub NFZ?
NIE

14. Czy należy znacjonalizować Europol Gaz?
NIE

15. Czy podatek od nieruchomości (ziemia, mieszkania, domy etc.) powinien być od jej wartości czy wielkości?
Od wartości

16 Czy rolnicy powinni płacić podatek dochodowy?
TAK

17. W Polsce pracuje ok. 200.000 Ukraińców czy to dobrze czy źle?
DOBRZE

18. Czy czynsze powinny zostać całkowicie uwolnione, czy też nie?
TAK

19. Czy powinno istnieć ograniczenie wysokości zarobków szefów firm państwowych?
NIE

20. Czy powinno istnieć prawo do lokautu?
TAK

21. Czy fundusze emerytalne powinny mieć prawo lokowania znaczącej (30,40 proc.) części środków zagranicą?
TAK


Kazimierz Marcinkiewicz Prawo i Sprawiedliwość
1 Czy należy sprywatyzować PKO BP (przez prywatyzację rozumiemy, że Skarb Państwa miałby poniżej 50 procent udziałów)
TAK może zostać 45%

2. Sektor finansów publicznych redystrybuje w tej chwili ok. 45 proc. PKB. Realnie ta wartość powinna wynosić miedzy 25 a 50 procent . Jak powinna być Pana zdaniem?
Ok. 30%

3 Jaką część kosztów studiów powinni ponosić studenci studiów dziennych (od 0 do 100 procent, obecnie 0 proc.)
0 %

4 Czy powinny istnieć zezwolenia na prowadzenie działalności turystycznej.
NIE

5. A koncesje na handel paliwami?
NIE

6. Czy w związku z bardzo trudną sytuacja finansową należy obecnie udzielić pomocy publicznej Stoczni Gdańskiej?
NIE

7. Czy należy wprowadzić zakaz pracy supermarketów w niedziele?
TAK

8. Czy powinna istnieć górna granica wielkości gospodarstw rolnych?
NIE

9. Czy przedsiębiorstwo Lasy Państwowe należy przekształcić w spółkę akcyjną?
NIE

10. Czy państwo powinno być właścicielem banku komercyjnego do prowadzenia polityki gospodarczej?
TAK (może być )

11. Czy rząd powinien mieć wpływ na decyzje Rady Polityki Pieniężnej (lub prezesa NBP, gdyby zlikwidowano Radę)?
NIE

12. Istnieją różne postulaty wprowadzenia cen maksymalnych. Jest już górne ograniczenie ceny kredytu (oprocentowania). Czy należy wprowadzić np. ograniczenie cen niektórych leków, podręczników etc.?
TAK (można wprowadzić)

13. Czy obywatel powinien mieć prawo wyboru ubezpieczyciela w służbie zdrowia – prywatny lub NFZ?
TAK

14. Czy należy znacjonalizować Europol Gaz?
TAK

15. Czy podatek od nieruchomości (ziemia, mieszkania, domy etc.) powinien być od jej wartości czy wielkości.
Od wartości (to zależy kiedy)

16 Czy rolnicy powinni płacić podatek dochodowy?
TAK (zależy jacy rolnicy)

17. W Polsce pracuje ok. 200.000 Ukraińców czy to dobrze czy źle?
DOBRZE

18. Czy czynsze powinny zostać całkowicie uwolnione, czy też nie?
TAK (stopniowo)

19. Czy powinno istnieć ograniczenie wysokości zarobków szefów firm państwowych?
TAK powinny być zasady ich ustalania

20. Czy powinno istnieć prawo do lokautu?
NIE

21. Czy fundusze emerytalne powinny mieć prawo lokowania znaczącej (30,40 proc.) części środków zagranicą
NIE


Wojciech Jasiński Prawo i Sprawiedliwość
1. Czy należy sprywatyzować PKO BP (przez prywatyzację rozumiemy, że Skarb Państwa miałby poniżej 50 procent udziałów
NIE

2 Sektor finansów publicznych redystrybuuje w tej chwili ok. 45 proc. PKB. Realnie ta wartość powinna wynosić miedzy 25 a 50 procent . Jaka powinna być Pana/i zdaniem?
35 - 40

3. Jaką część kosztów studiów powinni ponosić studenci studiów dziennych (od 0 do 100 procent. Obecnie wartość wynosi 0 proc.)
0%

4. Czy powinny istnieć zezwolenia na prowadzenie działalności turystycznej.
TAK

5. A koncesje na handel paliwami?
TAK

6. Czy w związku z bardzo trudną sytuacja finansową należy obecnie udzielić pomocy publicznej Stoczni Gdańskiej?
TAK (jeśli stocznia ma szansę wyjścia „na prostą”)

7. Czy należy wprowadzić zakaz pracy supermarketów w niedziele?
NIE

8. Czy powinna istnieć górna granica wielkości gospodarstw rolnych ?
NIE

9. Czy przedsiębiorstwo Lasy Państwowe należy przekształcić w spółkę akcyjną?
NIE

10. Czy państwo powinno być właścicielem banku komercyjnego do prowadzenia polityki gospodarczej?
TAK

11 Czy rząd powinien mieć wpływ na decyzje Rady Polityki Pieniężnej (lub prezesa NBP, gdyby zlikwidowano Radę)
TAK (rząd powinien współpracować z prezesem NBP)

12. Istnieją różne postulaty wprowadzenia cen maksymalnych. Jest już górne ograniczenie ceny kredytu (oprocentowania). Czy należy wprowadzić np. ograniczenie cen niektórych leków, podręczników etc. ?
TAK

13. Czy obywatel powinien mieć prawo wyboru ubezpieczyciela w służbie zdrowia – prywatny lub NFZ?
TAK

14. Czy należy znacjonalizować Europol Gaz?
TAK (Niewykluczone, że tak. Najpierw trzeba się przyjrzeć temu co zostało sprzedane)

15. Czy podatek od nieruchomości (ziemia, mieszkania, domy etc.) powinien być od jej wartości czy wielkości.
Od wielkości

16. Czy rolnicy powinni płacić podatek dochodowy?
TAK (ale tylko posiadający duże i bardzo duże gospodarstwa)

17. W Polsce pracuje ok. 200.000 Ukraińców czy to dobrze czy źle.
DOBRZE

18. Czy czynsze powinny zostać całkowicie uwolnione, czy też nie?
TAK (ale pod warunkiem, że będzie system dopłat dla najbiedniejszych)

19. Czy powinno istnieć ograniczenie wysokości zarobków szefów firm państwowych?
TAK

20. Czy powinno istnieć prawo do lokautu?
NIE

21. Czy fundusze emerytalne powinny mieć prawo lokowania znaczącej (30,40 proc.) części środków zagranicą
NIE


Artur Zawisza Prawo i Sprawiedliwość
1. Czy należy sprywatyzować PKO BP (przez prywatyzację rozumiemy, że Skarb Państwa miałby poniżej 50 procent udziałów)
NIE

2. Sektor finansów publicznych redystrybuje w tej chwili ok. 45 proc. PKB. Realnie ta wartość powinna wynosić miedzy 25 a 50 procent . Jaka powinna być Pana/i zdaniem?
30

3. Jaką część kosztów studiów powinni ponosić studenci studiów dziennych (od 0 do 100 procent. Obecnie wartość wynosi 0 proc.)
byłoby to możliwe przy rozpowszechnieniu kredytów nauki

4. Czy powinny istnieć zezwolenia na prowadzenie działalności turystycznej.
TAK

5. A koncesje na handel paliwami?
NIE

6. Czy w związku z bardzo trudną sytuacja finansową należy obecnie udzielić pomocy publicznej Stoczni Gdańskiej?
TAK

7. Czy należy wprowadzić zakaz pracy supermarketów w niedziele?
TAK

8. Czy powinna istnieć górna granica wielkości gospodarstw rolnych?
NIE

9. Czy przedsiębiorstwo Lasy Państwowe należy przekształcić w spółkę akcyjną?
NIE

10. Czy państwo powinno być właścicielem banku komercyjnego do prowadzenia polityki gospodarczej?
TAK

11 Czy rząd powinien mieć wpływ na decyzje Rady Polityki Pieniężnej (lub prezesa NBP, gdyby zlikwidowano Radę)?
NIE

12. Istnieją różne postulaty wprowadzenia cen maksymalnych. Jest już górne ograniczenie ceny kredytu (oprocentowania). Czy należy wprowadzić np. ograniczenie cen niektórych leków, podręczników etc. ?
NIE

13. Czy obywatel powinien mieć prawo wyboru ubezpieczyciela w służbie zdrowia – prywatny lub NFZ?
TAK

14. Czy należy znacjonalizować Europol Gaz?
TAK

15. Czy podatek od nieruchomości (ziemia, mieszkania, domy etc.) powinien być od jej wartości czy wielkości.
Od wielkości

16 Czy rolnicy powinni płacić podatek dochodowy
TAK(ale rolnicy wielkoobszarowi)?

17. W Polsce pracuje ok. 200.000 Ukraińców czy to dobrze czy źle?
?

18. Czy czynsze powinny zostać całkowicie uwolnione, czy też nie?
NIE

19. Czy powinno istnieć ograniczenie wysokości zarobków szefów firm państwowych?
TAK

20. Czy powinno istnieć prawo do lokautu?
TAK (ale wyłącznie w sytuacji, dowiedzionej ponad wszelką wątpliwość, złej woli pracowników)

21. Czy fundusze emerytalne powinny mieć prawo lokowania znaczącej (30,40 proc.) części środków zagranicą
NIE
 0

Czytaj także