Tak dla komisji!

Tak dla komisji!

Dodano:   /  Zmieniono: 
Ponowne powołanie Komisji śledczej ds. PKN Orlen jest potrzebne. To właśnie prace tej komisji w znacznie większym stopniu niż dwu pozostałych (ds. afery Rywina i PZU) przyczyniły się do obnażenia chorób III RP: korupcji, która ma miejsce na styku polityki i biznesu, nieformalnych układów, a także wszechobecności tajnych służb w życiu gospodarczym.
Komisja powinna badać nie tylko afery wokół największej polskiej rafinerii, ale wszystkie nieprawidłowości na rynku paliwowym. Na przykład Grupa Lotos (dawna Rafineria Gdańska) w jeszcze większym stopniu niż Orlen uzależnił się on od dostaw rosyjskiej ropy za pośrednictwem cypryjskiej J&S Service & Investment Ltd. Obecnie spółka Sławomira Smołokowskiego i Grzegorza Jankilewicza dostarcza niemal 100 proc. ropy do rafinerii w Gdańsku - głównego podmiotu Grupy Lotos.

Jest jeszcze jeden ważny powód aby powołać komisję śledczą: przesłuchanie byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Wiele wskazuje na to, że to właśnie on stał na czele nieformalnego układu rozdającego karty w spółkach skarbu państwa takich jak PKN Orlen, Grupa Lotos czy PZU. Dziwne kontakty jego i jego otoczenia z osobami bezpośrednio zamieszanymi w działalność mafii paliwowej (np. spotkanie prezydenta z baronem paliwowym Bogusławem Lepiarzem itp.) trzeba wyjaśnić. Jeżeli były prezydent nie po raz kolejny się nie stawi, to na zawsze wykluczy się z życia publicznego w Polsce i chcąc nie chcąc przyzna rację tym którzy go oskarżali.

Jan Piński

 0

Czytaj także