MEN będzie uczyć demokracji w szkole

MEN będzie uczyć demokracji w szkole

Dodano:   /  Zmieniono: 
Fot. sxc.hu / Źródło: FreeImages.com
Demokracja w szkole będzie tematem Letniej Akademii dla nauczycieli z państw objętych programem Partnerstwo Wschodnie. Uroczysta inauguracja Akademii odbędzie się 13 lipca w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie.
Letnia Akademia to wspólny projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Rady Europy i Europejskiego Centrum Wergelanda. Jak informowało MEN w komunikacie przekazanym, celem Letniej Akademii jest realizacja polityki edukacyjnej Rady Europy poprzez odpowiednie szkolenia i warsztaty oparte na rekomendacjach i publikacjach Rady Europy.

Tematyka szkoleń będzie dotyczyć edukacji międzykulturowej, edukacji obywatelskiej i edukacji o prawach człowieka w celu przygotowania nauczycieli do praktycznego realizowania i wdrażania w szkołach "dobrych praktyk" wypracowanych przez Radę Europy. Letnia Akademia ma też inicjować i rozszerzać współpracę pomiędzy uczestniczącymi krajami poprzez wzajemną wymianę doświadczeń.

W Letniej Akademii będzie uczestniczyć około 40 osób związanych z edukacją (trzyosobowe delegacje w składzie: dyrektor i nauczyciel z tej samej szkoły oraz przedstawiciel organizacji pozarządowej lub stowarzyszenia rodziców) z krajów objętych programem Partnerstwo Wschodnie oraz z Rosji, Polski i Norwegii. Zajęcia będą się odbywały przez tydzień w centrum szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w podwarszawskim Sulejówku.

Partnerstwo Wschodnie to zgłoszona przez Polskę i Szwecję inicjatywa zbliżania do Unii Europejskiej jej sześciu wschodnich sąsiadów: Ukrainy, Gruzji, Mołdawii, Armenii, Azerbejdżanu i Białorusi. Partnerstwo Wschodnie nie zakłada członkostwa sześciu poradzieckich krajów w UE. Przewiduje jednak ich stopniową i daleko idącą integrację z unijnymi politykami, gospodarką i prawem.

PAP, arb

 0

Czytaj także