"Jagiellonka" zainaugurowała 647. rok akademicki

"Jagiellonka" zainaugurowała 647. rok akademicki

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. Wikipedia
Uniwersytet Jagielloński musi porównywać się i równać do najlepszych uczelni w Europie, prowadząc badania "z linii frontowej nauki" - powiedział rektor UJ prof. Karol Musioł podczas piątkowej inauguracji 647. roku akademickiego.
- Uniwersytet Jagielloński nie może być usatysfakcjonowany tym, że w rankingach krajowych uczelni zajmuje czołowe miejsca. Jeżeli chcemy być równorzędnym partnerem najlepszych uczelni w Europejskiej Przestrzeni Badawczej, to musimy porównywać się właśnie z nimi. Naszą ambicją powinno być prowadzenie badań "z linii frontowej nauki" - powiedział rektor Musioł.

Musioł przypomniał, że dzięki wsparciu polskiego państwa oraz funduszy unijnych uniwersytet od lat realizuje duże inwestycje w zakresie infrastruktury uczelnianej, na czele z tzw. III Kampusem UJ. Wkrótce uczelnia rozpocznie przygotowania do budowy Centrum Edukacji Przyrodniczej i siedziby Krajowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego. - Wszystkie te działania podejmowane są w jednym celu - osiągnięcia na UJ europejskiego poziomu warunków nauczania i prowadzenia pracy naukowej. Za pięć - siedem lat niedostatki w infrastrukturze dydaktycznej oraz badawczej przestaną być, zasadnym do tej pory, wyjaśnieniem słabych pozycji w światowych czy europejskich rankingach uczelni. Poziom badań naukowych oraz aktywność naukowa naszych pracowników naukowo-dydaktycznych muszą się poprawić - podkreślił rektor najstarszej polskiej uczelni.

Zapewnił, że władze uniwersytetu będą konsekwentne w dążeniu do podnoszenia poziomu nauczania. Służyć mają temu m.in. anonimowe ankiety studenckie, oceniające jakość prowadzenia zajęć dydaktycznych. Nasze działania nie będą związane tylko z wyróżnianiem osób najlepiej prowadzących zajęcia w danym roku akademickim, ale będą obejmowały również zwalnianie z pracy tych, którzy zajęcia prowadzą źle - zapowiedział Musioł.

Rektor UJ otworzył nowy rok akademicki łacińską formułą: "Quod felix, faustum, fortunatumque sit!" - Oby wypadło dobrze, szczęśliwie i pomyślnie!. Uroczysta inauguracja tradycyjnie została poprzedzona mszą św. w Kolegiacie św. Anny, którą odprawił kard. Stanisław Dziwisz oraz pochodem profesorów z najstarszego, średniowiecznego budynku UJ - Collegium Maius do jednego z najmłodszych - Audytorium Maximum. Przejście to symbolizuje połączenie historii uniwersytetu ze współczesnością. Wykład inauguracyjny wygłosił w tym roku prof. Krzysztof Królas nt. "Źródło promieniowania synchrotronowego".

Na najstarszej polskiej uczelni w tym roku akademickim studiować będzie ponad 50 tys. studentów, którzy mają do wyboru blisko 160 kierunków i specjalności. Na UJ pracuje 6,7 tys. osób, z czego 3,6 tys. to nauczyciele.

pap, ps

+
 0

Czytaj także