Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym coraz bliżej

Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym coraz bliżej

Dodano:   /  Zmieniono: 
(fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
W czwartek zakończono główny zrąb prac nad nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym prowadzonych w podkomisji ds. nauki i szkolnictwa wyższego, działającej w ramach sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży - powiedziała przewodnicząca podkomisji Krystyna Łybacka.
Zasadnicza część prac sejmowej podkomisji nad nowelizacją ustaw o  szkolnictwie wyższym i o stopniach i tytule naukowym została zakończona. - W porównaniu z projektem rządowym wprowadzono kilka zmian. Doktoranci otrzymali zapewnienie, że stypendiów doktoranckich nie będzie się wliczało do dochodu w  rodzinie, co oznacza w wielu przypadkach, że ten dochód nie przekroczy progu uniemożliwiającego rodzeństwu doktorantów korzystania ze stypendiów socjalnych - powiedziała Łybacka. Posłanka SLD dodała, że rządowy projekt ustawy wprowadza ośmioletnie okresy, w których trzeba zrobić doktorat lub habilitację, tymczasem w podkomisji ustalono, że przepis ten nie  obejmie osób już zatrudnionych, które będą pracować wedle takich zasad, na jakich tę pracę rozpoczynały.

- To dobry dzień dla polskiej nauki, ponieważ zakończyliśmy dzisiaj prace w podkomisji na temat nowelizacji ustaw o szkolnictwie wyższym i tytułach naukowych. Myślę, że udało się troszkę poprawić projekt rządowy - powiedziała w czwartek w telewizyjnej Superstacji minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka. Według minister, filozofia nowelizacji niewiele się zmienia, natomiast zaszły zmiany w pewnych sprawach szczegółowych, na przykład, aby więcej funduszy przekazać na stypendia naukowe niż na stypendia socjalne.

- Doprowadzamy do tego, aby nasz system w większym stopniu odpowiadał regulacjom europejskim. Studenci będą funkcjonować w systemie autonomii programowej, dotychczas Rada Główna Szkolnictwa Wyższego i minister przygotowywali kierunki studiów i  ich programy. Po nowelizacji będą to określać same uczelnie - powiedziała minister.

Istotnym wątkiem proponowanych przez resort nauki zmian jest mocniejsze związanie nauki z biznesem. - Nowelizacja ma spowodować, aby uczelnie uzyskiwały większe dochody własne, ale nie tylko ze studiów odpłatnych, ale przede wszystkim przez komercjalizację badań -  podkreśliła minister Kudrycka.

Bartosz Loba, rzecznik prasowy ministerstwa nauki powiedział, że czwartkowe prace podkomisji przebiegały w sposób dynamiczny i zorganizowany. - Prace te uzyskały poparcie środowiska akademickiego, co pozwala mieć nadzieję, że reforma szkolnictwa wyższego wejdzie w życie zgodnie z planem w nowym roku akademickim, czyli w  październiku 2011 roku - dodał rzecznik.

zew, PAP

 

 0

Czytaj także