Pieniądze dla nowych, innowacyjnych firm
Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej
Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Pieniądze dla nowych, innowacyjnych firm

Dodano:   /  Zmieniono: 
Praca
Praca Źródło:Newspix.pl / Dragonimages
Ministerstwo Rozwoju poinformowało o kolejnym etapie naboru wniosków w programie Platform Startowych, wspierających tworzenie i rozwój młodych firm w Polsce Wschodniej. Zgłaszać się mogą chętni z całego kraju w wieku do 35 lat. Autorzy najlepszych koncepcji mogą starać się nawet o 800 tys. zł na rozwój swojej działalności.

Platformy startowe to kompleksowy program wsparcia dla przedsiębiorczych osób, które mają pomysł na biznes i innowacyjny produkt oraz potrzebują pomocy przy wprowadzaniu go na rynek. Przeznaczono na niego w sumie 200 mln euro z Programu Polska Wschodnia. – Chcemy nie tylko zatrzymać w Polsce Wschodniej młodych i zdolnych ludzi, ale i przyciągnąć osoby, które wyjechały z makroregionu, jak również wszystkich tych, którzy szukają atrakcyjnego miejsca do lokowania biznesu – podkreślił wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Na razie ruszył pilotaż, do wzięcia jest około 65,6 mln złotych.  – Zostanie on oceniony, wprowadzimy ewentualne zmiany i będziemy kontynuować projekt – dodał wiceszef resortu. 

Program wsparcia startupów realizowany jest w dwóch etapach. Pierwszym krokiem był wybór parków naukowo-technologicznych, tzw. animatorów Platform. Są one odpowiedzialne za nabór i selekcję startupowych pomysłów oraz zapewnienie ich autorom dostosowanych do nich  usług, mających na celu przygotowanie produktu do pierwszej sprzedaży na  rynku oraz opracowanie modelu biznesowego, zweryfikowanego w toku prac nad pomysłem.

Młodzi ludzie z całej Polski, którzy mają pomysł na innowacyjny  biznes mogą zgłaszać się do jednej z trzech Platform startowych:  – Hub of Talents – Białostocki Park Naukowo Technologiczny (animator) wspólnie z Olsztyńskim Parkiem Naukowo-Technologicznego, Elbląskim Parkiem Technologicznym, Parkiem Naukowo-Technologicznym w Ełku, Parkiem Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach oraz Parkiem Przemysłowym Łomża. – TechnoparkBiznesHub – Kielecki Park Technologiczny 
(animator) we współpracy z Podkarpackim Parkiem Naukowo- Technologicznym oraz Inkubatorem Technologicznym w Stalowej Woli.
– Connect – Lubelski Park Naukowo-Technologiczny (animator) wspólnie z Regionalnym Parkiem Przemysłowym w Świdniku i Tarnobrzeskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym.

Szczegółowa oferta animatorów oraz formularz znajdują się na stronie www.PlatformyStartowe.gov.pl,

Swoje koncepcje mogą proponować zarówno pojedyncze osoby jak  i zespoły. Ważne, aby pomysł nie był przedmiotem prowadzonej już działalności gospodarczej przez zgłaszających. Jeżeli podczas wstępnej weryfikacji zostanie on pozytywnie oceniony, kandydaci zostaną zaproszeni na spotkanie z doświadczonymi przedsiębiorcami i ekspertami.

Przed nimi  szczegółowo zaprezentują swój pomysł. Jeśli zakwalifikują się do Platform startowych, pierwszym krokiem będzie rejestracja w Polsce Wschodniej przedsiębiorstwa typu startup w formie spółki z o.o. Region ten obejmuje pięć województw: podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie. Następnie firma zostanie objęta kompleksową opieką animatora. Pomoże on młodym ludziom rozwinąć i uszczegółowić ich pomysł oraz opracować model biznesowy dla startupu, który założą w Polsce Wschodniej. 

Ogłoszony konkurs dotyczy drugiego etapu wsparcia. Skierowany jest do startupów uczestniczących w programie, posiadających gotowy do wejścia na rynek produkt oraz stworzony i zweryfikowany rynkowo model biznesowy opracowany pod skrzydłami Platform startowych. Od 22 czerwca na ich wnioski będzie czekać Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

– Konieczna jest zmiana podejścia do myślenia o rozwoju. Każda część naszego kraju ma swoje mocne strony i musimy je wykorzystywać najlepiej jak to możliwe. Polska Wschodnia ma doskonale wyposażone uczelnie, dobrze zorganizowane instytucje otoczenia biznesu i świetnie wykształconych młodych ludzi. Makroregion staje się też atrakcyjnym miejscem do lokowania biznesu. 
Musimy ten potencjał przełożyć na efekty – mówi Adam Hamryszczak.

Podczas wyboru projektów brana będzie pod uwagę m.in. innowacyjność rozwiązania, które ma być wprowadzone na rynek. Aby startupy miały szansę na  dofinansowanie ich produkty muszą być innowacyjne co najmniej w skali kraju. Ważna będzie opinia Platformy startowej. Należy ją załączyć do wniosku o dofinansowanie.