Historia Polski.
Trudny quiz z polskich władców

W tym quizie pytamy o polskich władców. Pytania są dość trudne. Odpowiesz poprawnie chociaż na połowę z nich?
Twój wynik:

1 / 24 Kto był pierwszym królem Polski?

Mieszko I
Bolesław Chrobry
Kazimierz Wielki

2 / 24 Kto był królem Polski podczas potopu szwedzkiego?

Stefan Batory
Jan Kazimierz Waza
August II Mocny

3 / 24 Która z tych królowych była formalnie królem Polski?

Jadwiga Andegaweńska
Anna Jagiellonka
Obie wymienione były królami Polski

4 / 24 Który z tych władców nie był władcą Polski?

Bolesław Szczodry
Przemysł II
Władysław Jagiellończyk

5 / 24 Henryk Walezy został królem Francji jako:

Henryk III
Ludwik XVI
Henryk XVI

6 / 24 Który król Polski zginął w bitwie?

Władysław III Warneńczyk
Kazimierz IV Jagiellończyk
Jan III Sobieski

7 / 24 Który z tych władców został dwukrotnie wybrany na króla Polski?

Kazimierz Wielki
Stanisław Leszczyński
Stanisław August Poniatowski

8 / 24 Który król Polski panował w czasie bitwy pod Racławicami?

Jan III Sobieski
August III Sas
Stanisław August Poniatowski

9 / 24 Który z wymienionych synów Kazimierza IV Jagiellończyka nie został polskim królem?

Jan
Aleksander
Zygmunt
Wszyscy zostali polskimi królami

10 / 24 Który król Polski panował w czasie wojny trzynastoletniej?

Kazimierz Wielki
Władysław II Jagiełło
Kazimierz IV Jagiellończyk

11 / 24 Który król był w popularnym powiedzeniu opisywany jako ten, za którego panowania miała „wyginąć szlachta”?

Jan Olbracht
Zygmunt III Waza
August III Sas

12 / 24 Kto był władcą Polski w czasie bitwy pod Płowcami?

Bolesław Krzywousty
Władysław Łokietek
Jan Olbracht

13 / 24 Który z tych władców został zdetronizowany przez polski sejm?

Zygmunt III Waza
Stanisław August Poniatowski
Mikołaj II Romanow

14 / 24 Który król rządził Polską w czasie bitwy pod Hodowem z tatarami?

Mieszko II Lambert
Władysław Łokietek
Jan III Sobieski

15 / 24 Który król Polski był również królem Szwecji?

Władysław Jagiełło
Zygmunt III Waza
August II Mocny

16 / 24 Który król Polski rządził w czasie bitwy pod Orszą?

Przemysł II
Zygmunt I Stary
Michał Korybut Wiśniowiecki

17 / 24 Który z tych polskich królów nie był królem Węgier?

Ludwik I Andegaweński
Władysław I Warneńczyk
Stefan Batory

18 / 24 Który król Polski rządził w czasie bitwy pod Beresteczkiem?

Zygmunt III Waza
Jan II Kazimierz Waza
Władysław IV Waza

19 / 24 Który król Polski rządził równocześnie w innym państwie?

Władysław II Jagiełło
Wacław II
August II Mocny
Wszyscy wymienieni

20 / 24 Kto był władcą Polski w czasie bitwy pod Kliszowem?

Jan III Sobieski
August II Mocny
Stanisław Leszczyński

21 / 24 Kto był królem Polski w czasie unii lubelskiej?

Zygmunt I Stary
Zygmunt II August
Zygmunt III Waza

22 / 24 Który z tych królów Polski nie prowadził wojny z Zakonem Krzyżackim?

Władysław II Jagiełło
Aleksander Jagiellończyk
Zygmunt I Stary

23 / 24 Który król Polski został zdetronizowany przez konfederację barską?

August III Sas
Stanisław August Poniatowski
Nie było takiej sytuacji

24 / 24 Który król Polski jako pierwszy założył Akademię Krakowską?

Kazimierz Wielki
Władysław Jagiełło
Zygmunt I Stary