Ciąg dalszy sporu pomiędzy adwokatem Romanem Giertychem a PMPG Polskie Media S.A.

Ciąg dalszy sporu pomiędzy adwokatem Romanem Giertychem a PMPG Polskie Media S.A.

Roman Giertych
Roman Giertych / Źródło: Newspix.pl / TOMASZ OZDOBA
Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie uwzględnił odwołanie wniesione przez spółkę PMPG Polskie Media S.A. i uchylił postanowienie Rzecznika Dyscyplinarnego o umorzeniu dochodzenia dyscyplinarnego w sprawie naruszenia przez adwokata Romana Giertycha zasad wykonywania zawodu i zasad etyki oraz godności zawodu. Teraz Rzecznik Dyscyplinarny ponownie zbada sprawę, kierując się wytycznymi Sądu Dyscyplinarnego.

Sprawa dotyczyła szeregu zachowań i publicznych wypowiedzi Mec. Giertycha, które to, w opinii zawiadamiającego, stanowiły przewinienia dyscyplinarne i nie licowały z powagą zawodu adwokata. Tytułem przykładu wskazać można na nieuzasadnione okolicznościami, przekraczające dozwoloną krytykę i emocjonalne (ergo nieprofesjonalne) ataki adwokata skierowane przeciwko Michałowi Lisieckiemu (Prezesowi Zarządu PMPG Polskie Media S.A.), wydawcy tygodnika,,Wprost’’, czy dziennikarzom, o wydźwięku wyraźnie ad personam.

Sąd Dyscyplinarny podzielił stanowisko zawiadamiającego, iż Rzecznik Dyscyplinarny nie przeprowadził postępowania wyjaśniającego w pełnym zakresie. Rzecznik nie zbadał, czy w okolicznościach przedmiotowej sprawy, Mec. Roman Giertych przekroczył grancie wolności słowa, tak z uwagi na formę, jak i na samą treść wypowiedzi. Sąd Dyscyplinarny podkreślił przy tym, że,,wolność słowa to zarazem odpowiedzialność za słowo (…), a powyższe w deontologii zawodowej adwokata ma znaczenie prymarne.’’ Sąd Dyscyplinarny wytknął także Rzecznikowi, iż ten nie zbadał w ogóle kwestii roli, w jakiej ze swoimi publicznymi wypowiedziami wystąpił adwokat, w szczególności czy adwokat w sprawach swoich mocodawców nie przyjął faktycznie roli rzecznika prasowego, co stanowiłoby delikt dyscyplinarny opisany w par. 18 ust. 3 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Ponadto, Rzecznik nie zbadał, czy w momencie podejmowania się przez adwokata Romana Giertycha świadczenia pomocy prawnej na rzecz swoich mocodawców, nie pozostawał w poważnym zatargu osobistym z przeciwnikiem procesowym swoich klientów, co z kolei ma wpływ na ocenę deliktu dyscyplinarnego opisanego w par. 48 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.

PMPG Polskie Media S.A. podtrzymuje dotychczasowe stanowisko, że wystąpienia medialne oraz internetowa aktywność byłego polityka, w szczególności teksty jego autorstwa publikowane na prowadzonym przezeń blogu w serwisie „naTemat’’ oraz na portalach społecznościowych, naruszają idee krzewione przez adwokaturę, w tym z zasady etyki sprecyzowane w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.

Czytaj też:
Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej zajmie się sprawą Romana Giertycha

 0

Czytaj także