MON wyda prawie 3 miliardy złotych na drony i „rozpoznanie satelitarne”

MON wyda prawie 3 miliardy złotych na drony i „rozpoznanie satelitarne”

Antoni Macierewicz i Bartosz Kownacki na posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej
Antoni Macierewicz i Bartosz Kownacki na posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej Źródło: X / /MON
– Ministerstwo Obrony Narodowej zabezpieczyło na realizację Programu Operacyjnego „Rozpoznanie obrazowe i satelitarne” w latach 2017-2022 nakłady finansowe w wysokości około 2,9 mld zł – poinformował wiceminister obrony Bartosz Kownacki. Środki te mają zostać przeznaczone na zakup dronów oraz na zamierzenia dotyczące rozpoznania satelitarnego.

„Zakup bezzałogowych statków powietrznych w Siłach Zbrojnych RP został zaplanowany w »Programie operacyjnym na osiągnięcie zdolności operacyjnej do prowadzenia rozpoznania obrazowego w latach 2013-2022«, zatwierdzonym w dniu 17 grudnia 2012 r. przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz Aneksu do tego dokumentu zatwierdzonego w dniu 7 listopada 2016 r.” - napisał Kownacki w odpowiedzi na interpelację poselską.

„Pragnę poinformować, że w planie modernizacji technicznej sił zbrojnych na realizację Programu Operacyjnego 'Rozpoznanie obrazowe i satelitarne" w latach 2017-2022 zabezpieczono nakłady finansowe w wysokości około 2,9 mld zł. Należy jednakże zaznaczyć, że w tej kwocie mieszczą się również wydatki na zamierzenia dotyczące rozpoznania satelitarnego” - dodał wiceminister.

Wyjaśnił, że zasadniczymi powodami budowy zdolności Sił Zbrojnych RP do prowadzenia rozpoznania obrazowego na taktycznym, operacyjnym i strategicznym poziomie dowodzenia są zidentyfikowane potrzeby operacyjne w zakresie zwiększenia efektywności obecnego systemu rozpoznania wojskowego oraz zobowiązania sojusznicze wynikające z Celów NATO edycji 2013 oraz aktualnie negocjowanych Celów NATO edycji 2017 r.

„Jednym z kluczowych elementów do prowadzenia rozpoznania obrazowego są bezzałogowe statki powietrzne, a rozwinięcie podsystemu rozpoznania obrazowego, oparte między innymi na różnej klasie tego sprzętu, pozwoli na zwiększenie również kolejnych zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP, do których należy zaliczyć zdolności do rozpoznania, dowodzenia, rażenia, przetrwania i ochrony oraz wsparcia układu pozamilitarnego” - wskazał Kownacki.

Obecnie loty wojskowych bezzałogowych statków powietrznych realizowane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni oraz Zbiorem Informacji Lotniczych, poinformował też wiceminister.

„Powyższe uregulowania pozwalają na wykonywanie lotów przez wojskowe bezzałogowe statki powietrzne w polskiej przestrzeni powietrznej również poza obszarami poligonów wojskowych, na określonych warunkach” - wskazał Kownacki.

W Siłach Zbrojnych RP zostały wprowadzone do użytku służbowego procedury dotyczące lotów wojskowych bezzałogowych statków powietrznych Rozkazem nr 362 Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie "Zasad użytkowania wydzielonych elementów (D, TSA, TRA, TFR, MRT, MATZ, MCTR) polskiej przestrzeni powietrznej przez bezzałogowe statki powietrzne (BSP)". Zasady te dotyczą stref niebezpiecznych (D), stref czasowo wydzielonych (TSA), stref czasowo rezerwowanych (TRA), tras dolotowych (TFR), stałych tras lotnictwa wojskowego (MRT), stref ruchu lotniskowego lotniska wojskowego (MATZ), stref kontrolowanych lotniska wojskowego (MCTR), poinformował również wiceszef MON.

Źródło: ISBnews