Zaskakująca decyzja Kancelarii Sejmu. Zamyka program o dziesięcioletniej historii

Zaskakująca decyzja Kancelarii Sejmu. Zamyka program o dziesięcioletniej historii

Sejm (fot.Marcin Chodorowski/Fotolia.pl)
Kancelaria Sejmu zdecydowała o wstrzymaniu naboru do jesiennej edycji programu, który miał kreować ambasadorów polskości – ustaliła „Rzeczpospolita”.

Chodzi o Międzynarodowy Program Staży Parlamentarnych Kancelarii Sejmu. „Rzeczpospolita” ustaliła, że Kancelaria zdecydowała o wstrzymaniu naboru do jesiennej edycji, a w przyszłości program ma zostać kompletnie przebudowany. I rzeczywiście, na stronie mpsp.sejm.gov.pl widnieje komunikat, że rekrutacja do kolejnej, XIX edycji MPSP została wstrzymana.

Z wyjaśnień Centrum Informacyjnego Sejmu dla „Rz” wynika, że „Międzynarodowy Program Staży Parlamentarnych zostanie przekształcony w program wizyt studyjnych pracowników administracji parlamentów innych krajów". Dziennik zauważa, że zamknięcie jesiennego naboru oznacza koniec przedsięwzięcia o dziesięcioletniej historii.

Międzynarodowy Program Staży Parlamentarnych jest przedsięwzięciem dającym możliwość młodym obywatelom Niemiec, Gruzji, Litwy, Łotwy, Węgier, Rumunii, Kazachstanu, Kirgistanu, Kanady oraz Ukrainy do czynnego uczestnictwa w życiu politycznym i parlamentarnym Polski. Program jest skierowany do absolwentów szkół wyższych. Uczestnicy MPSP podczas stażu pod kierunkiem i opieką posła na Sejm RP mogą wziąć udział w pracach wybranej komisji sejmowej, której poseł jest członkiem. Dodatkowo uczestnicy programu otrzymują podbudowę teoretyczną poznawanych zagadnień, uczestnicząc w zajęciach dydaktycznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Na stronie mpsp.sejm.gov.pl podkreślono, że „głównym celem programu jest wspieranie zainteresowania młodych ludzi demokracją i społeczeństwem oraz rozbudzenie w nich zaciekawienia życiem politycznym i publicznym innego kraju”. Ponadto program służy „przybliżeniu stypendystom kultury, tradycji i historii Polski”.

Uczestnikom programu jest przyznawane ze środków Kancelarii Sejmu stypendium w wysokości 1800 zł miesięcznie. Ponadto stypendyści otrzymują zakwaterowanie, jednorazowo (w formie ryczałtu) zwrot kosztów podróży z miejsca zamieszkania do Warszawy i z powrotem oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie kosztów leczenia i ubezpieczenie OC.

Czytaj także

 0