Sejm przyjął projekt ustawy o Sądzie Najwyższym

Sejm przyjął projekt ustawy o Sądzie Najwyższym

Sąd Najwyższy
Sąd Najwyższy / Źródło: Newspix.pl / KONRAD KOCZYWAS / FOTONEWS
Sejm głosami Prawa i Sprawiedliwości przyjął w piątek 8 grudnia ustawę o reformie Sądu Najwyższego.

Głosowało 434 posłów, 239 było za, 171 zagłosowało przeciwko, a 24 wstrzymało się od głosu. Sejm rozpoczął teraz głosowanie nad reformą Krajowej Rady Sądownictwa.

W piątek głównymi punktami w Sejmie są głosowania nad prezydenckimi projektami ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, zmienionymi o poprawki wprowadzone podczas prac w komisjach. Prace w komisji sprawiedliwości i praw człowieka trwały od wtorku 28 listopada. W tym czasie przyjętych zostało łącznie ponad 80 poprawek do prezydenckich projektów ustaw.

W środę 6 grudnia w czasie debaty nad prezydenckim projektem o Sądzie Najwyższym Stanisław Piotrowicz złożył w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości ponad 20 poprawek. Jedna z nich zakładała, że regulamin Sądu Najwyższego wydawany będzie przez prezydenta, po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Najwyższego. Kolejna mówiła z kolei o tym, że wynagrodzenie ławników w Sądzie Najwyższym będzie wynosiło 200 złotych za dzień. Poprawki doprecyzowują także skargę nadzwyczajną. Zgodnie z propozycją Prawa i Sprawiedliwości znaleźć ma się zapis, iż skarga nadzwyczajna przysługuje od orzeczeń sądów powszechnych i wojskowych, ponadto, że orzeczenie sądu może być uchylone także w części, a nie tylko w całości. Inne poprawki mają mieć głównie charakter uzupełniający.

– Klub PiS w pełni popiera projekt przygotowany przez prezydenta i zmierzający do zreformowania SN – mówił podczas debaty 6 grudnia Stanisław Piotrowicz. Dodał także, że prezydent i przedstawiciele PiS i rządu „wielokrotnie podkreślali potrzebę głębokiej reformy wymiaru sprawiedliwości i to nie tylko w aspekcie strukturalnym, ale również w aspekcie personalnym”.

Czytaj także

 0