Szef MSZ mianował czworo nowych ambasadorów

Szef MSZ mianował czworo nowych ambasadorów

Minister Jacek Czaputowicz
Minister Jacek Czaputowicz / Źródło: Newspix.pl / GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS
Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz wręczył dziś w imieniu Prezydenta RP nominacje czterem nowym ambasadorom. Beata Pęksa obejmie polską placówkę w Iraku, Jacek Bazański w Kenii, Krzysztof Dębnicki będzie reprezentować Polskę w Malezji, a Iwona Woicka-Żuławska w Norwegii. MSZ przybliża sylwetki nowych dyplomatów.

Beata Pęksa – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Republice Iraku

Beata Pęksa jest absolwentką Wydziału Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim, a także studiów podyplomowych na UW i SWPS. W latach 1991-96 pracowała w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. W 1996 r. rozpoczęła pracę w Departamencie Polityki Bezpieczeństwa MSZ, gdzie m.in. zajmowała stanowisko zastępcy dyrektora. W latach 2002-2007 pełniła funkcję zastępcy kierownika placówki w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku, a w latach 2008-13 w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli. W latach 2013-14 pracowała w Departamencie Wschodnim MSZ, gdzie pełniła funkcję Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych ds. Partnerstwa Wschodniego. W latach 2014-16 była zastępcą dyrektora w Departamencie Polityki Europejskiej MSZ. Od 2016 do 2017 r. pełniła funkcję dyrektora Departamentu Polityki Bezpieczeństwa MSZ.

Jacek Bazański – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Republice Kenii

Jacek Bazański ukończył filologię romańską na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1983 r. pracuje w MSZ. W latach 1986-90 pracował w Ambasadzie RP w Kinszasie, a następnie w latach 1990-94 w Departamencie Europy MSZ. W latach 1994-96 był radcą w Ambasadzie RP w Rzymie. Od 1996 do 1998 r. pełnił funkcję zastępcy kierownika placówki w Ambasadzie RP w Paryżu. W latach 1998-2001 pracował w Departamencie Europy Zachodniej MSZ. Od 2001 do 2006 r. pełnił funkcję zastępcy kierownika placówki w Ambasadzie RP w Hadze. Po powrocie do kraju pracował w Departamencie Europy MSZ. W latach 2010-15 był Ambasadorem RP w Argentynie. Od 2015 r. pełnił funkcję dyrektora Inspektoratu Służby Zagranicznej MSZ.

Krzysztof Dębnicki – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Malezji

Krzysztof Dębnicki ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim, posiada tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych. Odbył stypendia badawcze w Center for Advanced Studies in Sociology, Delhi University, Indie (1986) oraz State University of New York (SUNY), Long Island, USA (1991). Od 1973 r. pracownik naukowy Instytutu Orientalistycznego UW. W 1993 r. rozpoczął pracę w Departamencie Afryki, Azji, Australii i Ameryki Łacińskiej MSZ. W latach 2001-05 pełnił funkcję Ambasadora RP w Mongolii. W latach 2005-07 pracował w Departamencie Azji i Pacyfiku MSZ. Od 2007 do 2010 r. był Ambasadorem RP w Pakistanie.

wona Woicka-Żuławska – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Norwegii

Iwona Woicka-Żuławska jest absolwentką ekonomii międzynarodowej na Uniwersytecie Warszawskim. W 2008 r. na SGH otrzymała tytuł doktora nauk ekonomicznych. Odbyła ponadto szereg szkoleń z zakresu m.in. integracji europejskiej, rynku wewnętrznego, procesu decyzyjnego UE w Kolegium Europejskim w Brugii, Uniwersytecie w Maastricht, MSZ Włoch oraz staż w Komisji Europejskiej (2000 r.). Prowadziła wykłady nt. procesu decyzyjnego, swobody świadczenia usług, społeczeństwa informacyjnego m.in. w KSAP, PISM, CE UW, SGH. Pracę zawodową rozpoczęła w 1997 r. w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych pracuje od stycznia 2010 r. Pracowała najpierw w Departamencie Strategii i Planowania, a następnie od września 2010 r. do 2014 r. w Ambasadzie RP w Londynie jako kierownik wydziału ds. ekonomicznych. Po powrocie z placówki w sierpniu 2014 r. objęła stanowisko zastępcy dyrektora, a następnie dyrektora (od maja 2016 r.) Departamentu Współpracy Ekonomicznej.

Czytaj także

 0