Państwo sfinansuje mundurki niektórym uczniom

Państwo sfinansuje mundurki niektórym uczniom

Dodano:   /  Zmieniono: 
Około pół miliona uczniów z rodzin najuboższych może liczyć na sfinansowanie z budżetu państwa mundurków szkolnych, na ten cel przeznaczono bowiem 50 mln zł w ramach środków na realizację programu "Zero tolerancji dla przemocy szkołach" - poinformował wicepremier, minister edukacji Roman Giertych.

Jak wyjaśnił na konferencji prasowej, liczba uczniów, która mogłaby zostać objęta pomocą, wyliczona została przy założeniu, że szacunkowy koszt jednego mundurka wyniesie 100 zł.

Jednocześnie minister edukacji zaznaczył, że przykładowo z informacji, jakie uzyskał od starosty tatrzańskiego Andrzeja Gąsienicy Makowskiego, wynika, iż koszt górnej części mundurków wprowadzonych w jego powiecie wynosił 45 zł. W powiecie tatrzańskim mundurki wprowadzono we wszystkich szkołach zaraz po zakończeniu ferii zimowych.

Giertych poinformował także, że w ciągu najbliższych dwóch, trzech tygodni w resorcie edukacji zostanie przygotowane stosowne zarządzenie dotyczące mundurków dla najuboższych.

O tym, że jednolity strój szkolny dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej będzie dofinansowany ze środków przewidzianych na pomoc materialną dla uczniów, mówił w czwartek w Sejmie wiceminister edukacji Stanisław Sławiński. Zaznaczył on wówczas, że nie wymaga to zmian obowiązujących przepisów, w tym gminnych regulaminów przyznawania pomocy materialnej uczniom oraz że środki przeznaczone w tym roku na realizację Narodowego Programu Stypendialnego są większe niż w ubiegłym.

Zgodnie z rządowym projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty (jest on już po pierwszym czytaniu w Sejmie), o tym czy wprowadzić w danej szkole jednolity strój szkolny, jak ma on wyglądać oraz o zasadach jego noszenia ma decydować dyrektor szkoły w porozumieniu z radą rodziców. "Wyrażamy nadzieję, że proponowane zmiany zostaną uchwalone w terminie umożliwiającym wprowadzenie jednolitego stroju szkolnego od września 2007" - powiedział w czwartek Sławiński.

Przypomniał również, że w pierwszej połowie lutego minister edukacji podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół; zgodnie z nią, do końca czerwca szkoły zostały zobowiązane m.in. do umieszczenia w swoich statutach zapisów dotyczących zasad wprowadzenia jednolitych strojów uczniowskich.

W grudniu ubiegłego roku LPR zapowiedziała, że złoży poprawkę do projektu ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którą mundurki miałyby być obowiązkowe w szkołach podstawowych i gimnazjach.

ab, pap

 0

Czytaj także