MON przyjął nowy Program Rozwoju Sił Zbrojnych. Jakie są jego założenia?

MON przyjął nowy Program Rozwoju Sił Zbrojnych. Jakie są jego założenia?

Żołnierze Wojska Polskiego, zdjęcie ilustracyjne
Żołnierze Wojska Polskiego, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Fotolia / Arkadiusz Komski
W środę 28 listopada szef MON Mariusz Błaszczak podpisał zarządzenie ustanawiające program rozwoju sił zbrojnych do 2026 roku. Główne założenia? Wzmocnienie potencjału bojowego oraz doskonalenie zdolności operacyjnych, w tym priorytetowe traktowanie północno-wschodniej flanki.

Główne zadania ujęte w programie to kontynuacja formowania Wojsk Obrony Terytorialnej, budowa wojsk cyberobrony, wdrożenie nowego sytemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi, wprowadzenie nowoczesnych systemów uzbrojenia obrony powietrznej oraz artylerii rakietowej dalekiego zasięgu, osiągniecie gotowości bojowej Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód oraz poprawa zdolności wsparcia i zabezpieczenia bojowego naszych dywizji poprzez sformowanie pułków logistycznych i batalionu rozpoznawczego w dywizjach.

Program rozwoju sił zbrojnych określa szczegółowo m.in. zakres modernizacji Sił Zbrojnych RP oraz plany harmonijnego rozwoju dotyczące wszystkich zdolności operacyjnych, systemu szkolenia i dyslokacji jednostek wojskowych na najbliższe lata. Dokument definiuje także liczebność oraz skład bojowy poszczególnych komponentów naszych Sił Zbrojnych.

Program Rozwoju Sił Zbrojnych jest dokumentem niejawnym i stanowi podstawę dalszych szczegółowych prac planistycznych na kolejnych szczeblach kierowania i dowodzenia. MON podaje, że następnym krokiem będzie rozwinięcie i uszczegółowienie jego treści w formie pakietu tzw. planów pochodnych (zasadniczych i uzupełniających), w tym wydanie Planu Modernizacji Technicznej na lata 2017-2026.

Czytaj też:
Robił selfie codziennie przez osiem lat. Teraz pokazał efekty

 2

Czytaj także