Wniosek o wotum zaufania dla rządu. To efekt ustaleń z Jachranki?

Wniosek o wotum zaufania dla rządu. To efekt ustaleń z Jachranki?

Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki / Źródło: Newspix.pl / Grzegorz Krzyżewski
Mateusz Morawiecki uprzedził opozycję i nie czekając na głosowanie wniosku o wotum nieufności złożonego przez partię Grzegorza Schetyny, sam wystąpił o udzielenie jego rządowi wotum zaufania. Z nieoficjalnych informacji wynika, że złożenie wniosku zostało ustalone z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim podczas wyjazdowego posiedzenia klubu partii w Jachrance.

– Na tym posiedzeniu RE muszę mieć pewność, że rząd ma mandat, poparcie większości parlamentarnej i dlatego taki wniosek składam do marszałka i proszę o jego procedowanie – przekazał w środę szef rządu. Taki tryb opisany jest w art. 160. Konstytucji RP, zgodnie z którym Prezes Rady Ministrów może zwrócić się do Sejmu o wyrażenie Radzie Ministrów wotum zaufania. Udzielenie wotum zaufania Radzie Ministrów następuje większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum zaufania większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. O uchwaleniu lub nieuchwaleniu wotum zaufania Radzie Ministrów Marszałek Sejmu niezwłocznie zawiadamia Prezydenta i Prezesa Rady Ministrów.

– Mijają teraz 3 lata rządów PiS, Zjednoczonej Prawicy, rządów, które zdecydowanie zmienili sposób patrzenia na politykę gospodarczą, społeczną. W nawiązaniu do tego mamy dzisiaj na pewno pewien zakręt, który chcemy w dyskusji, debacie wyjaśnić, co dla społeczeństwa jest tą droga, którą społeczeństwo wybiera – mówił w Sejmie premier Mateusz .

– Nasza propozycja jest jednoznaczna. Tę propozycję chciałbym wzmocnić. Sejm jest emanacją woli narodu i to od decyzji Sejmu zależy, czy będzie mandat do kontynuowania naszych reform. Dlatego zwrócę się do pana marszałka z wnioskiem o wotum zaufania, o to, aby Wysoka Izba mogła wyrazić zdanie, czy ma być kontynuowany program reform, zmian, które zaproponowaliśmy – dodawał. – Jutro i pojutrze posiedzenie Rady Europejskiej. Posiedzenie RE bardzo ważne. Na tym posiedzeniu RE muszę mieć pewność, że rząd ma mandat, poparcie większości parlamentarnej i dlatego taki wniosek składam do marszałka i proszę o jego procedowanie – zaznaczył szef rządu.

Czytaj też:
Pogrzeb Jolanty Szczypińskiej będzie miał charakter państwowy

Źródło: WPROST.pl
+
 2

Czytaj także