Zbigniew Ziobro: Platforma znowu stanęła po stronie pedofilów

Zbigniew Ziobro: Platforma znowu stanęła po stronie pedofilów

Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro / Źródło: Newspix.pl / DAMIAN BURZYKOWSKI
Zbigniew Ziobro był gościem programu „Wydarzenia i Opinie” w Polsat News. – Jest rzeczą odrażającą, gdy przestępstwa pedofilii dopuszcza się człowiek, do którego powinno się mieć wyższy stopień zaufania – powiedział minister sprawiedliwości.

– Liczyliśmy na konsensus polityczny, że Platforma poprze radykalne zaostrzenie kar wobec pedofilów, a tak się niestety nie stało. W tym sensie mogę powiedzieć, że Platforma znowu stanęła po stronie pedofilów – powiedział na antenie Polsat News. – Pedofile bardzo by się ucieszyli, gdyby strategia Platformy okazała się skuteczna i kary wobec pedofilów nie zostały zaostrzone – dodał polityk. – Jest rzeczą odrażającą, gdy przestępstwa pedofilii dopuszcza się człowiek, do którego powinno się mieć wyższy stopień zaufania – podkreślił Ziobro.

Nowelizacja Kodeksu karnego

16 maja Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu karnego, która zaostrza kary m.in. za pedofilię. Za projektem głosowało 263 posłów, przeciw było 3, a wstrzymało się 3. W głosowaniu nie wzięli udziału posłowie PO-KO i Nowoczesnej. Politycy zarzucali marszałkowi Sejmu m.in. brak możliwości dyskusji nad projektem. Odrzucone zostały główne poprawki zgłaszane przez opozycję.

Najważniejsze zmiany to:

Podwyższenie granicy wieku, z którą związana jest ochrona dzieci

Obecna granica odpowiedzialności karnej za czyny pedofilskie jest w Polsce, jeśli chodzi o wiek ofiary, zarysowana zbyt nisko – do 15 roku życia. Konieczne jest podwyższenie tej granicy do lat 16. Tym samym poszerzony zostanie krąg dzieci, które będą korzystać z ochrony przed czynami pedofilskimi. Jednocześnie wprowadzony zostanie przepis, na mocy którego sąd będzie mógł odstąpić od wymierzenia kary lub nadzwyczajnie ją złagodzić, w przypadkach, gdy wiek sprawcy i ofiary będzie bardzo zbliżony, a okoliczności nie będą wskazywać na zaistnienie przemocy i wykorzystywania seksualnego, lecz wspólne relacje.

Zgwałcenie dziecka nie będzie podlegać przedawnieniu

W obecnym stanie prawnym zbrodnia zgwałcenia dziecka poniżej lat 15 przedawnia się na ogólnych zasadach, czyli po upływie 20 lat od czasu jej popełnienia, a jeżeli w tym czasie wszczęto postępowanie – po upływie lat 30. Jak wskazuje praktyka wymiaru sprawiedliwości, w wielu przypadkach, zwłaszcza tam, gdzie do pokrzywdzenia małoletniego doszło w bardzo młodym wieku, czas ten i tak okazuje się niewystarczający do pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej. Najczęściej związane jest to z długotrwałą traumą ofiar tego rodzaju przestępczości, które decyzję o ujawnieniu przestępstwa organom procesowym podejmują po wielu latach od popełnienia przestępstwa.

Zaostrzenie kar za pedofilię

Dziś za zgwałcenie dziecka grozi kara od 3 do 15 lat pozbawienia wolności, a jeżeli sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem – od 5 do 15 lat. Projekt radykalnie podwyższa tę karę. Gwałcicielowi dziecka grozić będzie od 5 do 30 lat więzienia. A jeśli następstwem gwałtu będzie śmierć dziecka – kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Zostają też podwyższone kary za seksualne wykorzystanie dzieci. Dziś wynoszą od 2 do 12 lat więzienia. Zgodnie z projektem – od 2 do 15 lat.

Projekt dodatkowo wprowadza szczególną podstawę do zaostrzenia odpowiedzialności wobec sprawcy za przestępstwo seksualnego wykorzystania dziecka w sytuacji, gdy pozostaje ono pod pieczą sprawcy. W takiej sytuacji sąd będzie miał obowiązek orzec karę pozbawienia wolności, przewidzianą za dany rodzaj przestępstwa, w wysokości nie mniejszej niż dolna granica kary zwiększona o połowę.

Kary bez „zawiasów”

Sprawcy brutalnych zbrodni pedofilskich nie będą mogli wyjść z więzienia na przedterminowe zwolnienie. Wobec sprawcy, który zgwałci i zabije dziecko, sąd, wymierzając karę pozbawienia wolności, będzie mógł wyłączyć w ogóle możliwość uzyskania przez skazanego warunkowego zwolnienia z więzienia.

Bezwzględnie dożywocie

Kara dożywotniego więzienia dla najbardziej zaburzonych i niebezpiecznych sprawców nie może być jedynie sankcją na papierze, bo sprawcy wychodzą na przedterminowe zwolnienia. Projekt wprowadza możliwość orzeczenia realnego dożywocie dla zwyrodnialców, którzy na skutek gwałtu doprowadzili do śmierci dziecka. Sąd będzie uprawniony do orzeczenia, że w żadnym wypadku nie będą oni mogli skorzystać z warunkowego zwolnienia z więzienia.

Zawód sprawcy w „rejestrze pedofilów”

Poszerzony zostanie zakres informacji ujawnianych w tzw. rejestrze pedofilów. Projekt przewiduje uzupełnienie Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym o zawód wyuczony i wykonywany przez sprawcę w momencie popełnienia przestępstwa. Usprawni to pracę organów ścigania, wzbogacając zakres danych służących do profilowania (typowania) sprawców przestępstw na tle seksualnym. Zwiększy to również skuteczność działań mających na celu zapobieganie i wykrywanie tej kategorii przestępstw. Uzupełnienie rejestru o zawód, w powiązaniu z dostępem do policyjnej mapy zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym, przyczyni się również do tego, by wszyscy rodzice mogli z większym spokojem myśleć o bezpieczeństwie swoich dzieci.

Czytaj także:
Spięcie w Koalicji Europejskiej. Hübner do Halickiego: Postępuje pan bezprawnie

Źródło: Polsat News / Wprost.pl

Czytaj także

 24
 • KONFEDERACJA, prawicą narodową. Głosujemy na Konfederację, tylko pod tym znakiem, Polska jest Polską a Polak Polakiem.
  • Liczyliśmy na konsensus polityczny, że Platforma poprze radykalne zaostrzenie kar wobec pedofilów, a tak się niestety nie stało. W tym sensie mogę powiedzieć, że Platforma znowu stanęła po stronie pedofilów – powiedział Zbigniew Ziobro na antenie Polsat News. – Pedofile bardzo by się ucieszyli, gdyby strategia Platformy okazała się skuteczna i kary wobec pedofilów nie zostały zaostrzone – dodał polityk.
   • Z tego co mi wiadomo, to PO nie zajęło odmiennego stanowiska co do walki z pedofilia, więc proszę media by nie publikować niezgodnych z faktami wypowiedzi, gdyż w ten sposób media stają się współodpowiedzialne za wprowadzanie w błąd opini publicznej, co powoduje, że osoby korzystające tylko z jednego czy dwóch źródeł wiadomości mają zły obraz na to co dzieje się w kraju czy za granicami. W tym przypadku, z innych źródeł wynika, że popierają walkę z pedofilia tylko uważają że podniesienie wyroków do lat 30 nie jest rozwiązaniem, tutaj jako osoba antypartyjna zgadzam się w stu procentach, inne ugrupowania niż PiS w tym przywołane PO proponowały inne rozwiązania. Taka wypowiedź ziobry jest potwierdzeniem manipulacji faktami
     • Nie ma to jak zaorać się, ziobro jak i reszta pisowskich towarzysze jest w tym mistrzami, niech spyta się piotrowicza, jak bronił pedofila, pisowska kompromitacja na całego, towarzysze pisowscy sami sie kompromitują i dzięki temu pokazują, że pisowski proletariat jest murem za pedofilią