Bliscy polityków będą musieli ujawnić swój majątek? Jest projekt ustawy

Bliscy polityków będą musieli ujawnić swój majątek? Jest projekt ustawy

Posiedzenie Sejmu
Posiedzenie Sejmu / Źródło: Newspix.pl / GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS
Do Sejmu wpłynął projekt ustawy, który zakłada, że osoby piastujące najważniejsze funkcje w państwie będą musiały przedstawiać nie tylko swoje oświadczenia majątkowe, ale też oświadczenia majątkowe między innymi swoich małżonków i dzieci.

Do wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych ustaw. Jak czytamy, zakłada on rozszerzenie zakresu oświadczeń majątkowych, jakie składają m.in. posłowie, senatorowie, Marszałek Sejmu i Senatu, premier, wicemarszałkowie, prezes NIK, ministrowie oraz prezesi Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.

O przyjęciu i skierowaniu do  projektu ustawy poinformował za pośrednictwem wicepremier Jacek Sasin. „Rząd przyjął i skierował do  projekt ustawy obligującej m.in.: premiera, ministrów, posłów, senatorów, prezesów TK, NSA i SN do umieszczania w oświadczeniu majątkowym informacji o majątku odrębnym małżonków, dzieci, osób pozostających we wspólnym pożyciu. Zrealizowaliśmy naszą zapowiedź” – napisał.

twitter

W uzasadnieniu projektu czytamy, że osoby pełniące wyżej wymienione funkcje będą obowiązane, oprócz złożenia o swoim majątku osobistym i majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową, „przedstawić w składanym oświadczeniu informację o majątku osobistym małżonka oraz majątku osobistym i objętym małżeńską wspólnością majątkową dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych oraz osób pozostających we wspólnym pożyciu z osobą obowiązaną do złożenia oświadczenia”.

Projekt zakłada, że oświadczenia majątkowe posłów i senatorów wciąż będą jawne, natomiast dane osobowe i majątkowe ich bliskich, nie będą dostępne publicznie.

W uzasadnieniu projektu czytamy: „Zawarta w projekcie ustawy propozycja, aby oświadczenie o stanie majątkowym osób piastujących ww. funkcje publiczne obejmowało również informacje o stanie majątkowym osób im najbliższych, podyktowana jest potrzebą eliminacji ewentualnych, nieuzasadnionych podejrzeń kierowanych w stosunku do osób pełniących funkcje publiczne i służyć ma potwierdzeniu również w wyniku badania oświadczeń o stanie majątkowym przez naczelników urzędów skarbowych iż źródła pochodzenia uzyskanego majątku nie budzą wątpliwości”. Ponadto zaznaczono, że regulacje przyczynią się do zwiększenia poziomu zaufania społeczeństwa do osób piastujących funkcje publiczne.

Czytaj też:
Szczerski: Wizyta Donalda Trumpa nie jest odwołana tylko przełożona

Źródło: WPROST.pl
+
 3

Czytaj także