Alter ego, de facto, tabula rasa. Wiesz, co oznaczają te wyrażenia?