Projekt Ordo Iuris w Sejmie. Dziś pierwsze czytanie „Tak dla rodziny, nie dla gender”

Projekt Ordo Iuris w Sejmie. Dziś pierwsze czytanie „Tak dla rodziny, nie dla gender”

Posłowie w Sejmie
Posłowie w Sejmie Źródło: Sejm
Polskie władze wypowiedzą antyprzemocową Konwencję stambulską? W środę 17 marca w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektu autorstwa m.in. Ordo Iuris „Tak dla rodziny, nie dla gender”.

Środa 17 marca to drugi dzień 27. posiedzenia Sejmu. O godzinie 11:15 na wniosek Lewicy posłowie wysłuchają informacji bieżącej w sprawie prowadzonych prac nad Krajowym Planem Odbudowy. Na 13:45 planowane jest pierwsze czytanie projektu nowelizacji niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne. O 15:00 rozpocznie się dwugodzinny blok głosowań. Według harmonogramu o 18:30 odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy „Tak dla rodziny, nie dla gender”.

„Tak dla rodziny, nie dla gender” - co zakłada projekt?

Za projektem stoją Ordo Iuris oraz Chrześcijański Kongres Społeczny. Przedstawiciele tych organizacji twierdzą, że antyprzemocowa Konwencja stambulska „opiera się na ideologii gender”. Postulują wypowiedzenie jej przez polskie władze i przyjęcie międzynarodowej Konwencji o prawach rodziny. Ordo Iuris podkreśla, że ten dokument jest „radykalnie ideologiczny” i wprowadza „tylnymi drzwiami” do polskiego prawa pojęcie „gender”. Jak czytamy w komunikacie Ordo Iuris:

Dokument opiera się na ideologii gender, która kobiecość i męskość postrzega wyłącznie jako konstrukty społeczne, w oderwaniu od rzeczywistości biologicznej. Zawarte w niej podejście do ludzkiej płciowości jest niezgodne z polską Konstytucją (...).

Autorzy projektu przekonują m.in., że „nieefektywne i nacechowane ideologicznie rozwiązania zawarte w Konwencji stambulskiej nie tylko nie służą ochronie rodziny i jej członków przed zjawiskami patologicznymi, w tym problemami przemocowymi, ale prowadzą do ich nasilenia”.

Czym jest Konwencja stambulska?

Konwencja stambulska to skrócona i uproszczona nazwa dla „Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”. Polska ratyfikowała konwencję stambulską w 2015 roku, a jak dotąd podpisało ją ponad 40 państw. Nie wszystkie jednak ją ratyfikowały, w tym gronie są np. Czechy, Litwa, Łotwa, Słowacja czy Węgry. Teraz padła oficjalna zapowiedź, ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, że Polska wypowie konwencję stambulską, wniosek ma być złożony 27 lipca.

Czytaj też:
Zjednoczona Prawica ma problem, nie tylko przez weto ziobrystów. Nie wiadomo, jak przyjąć Fundusz Odbudowy

Źródło: Sejm
 0

Czytaj także