Poczta Polska odpowiada na raport NIK. „Spółka działała w dobrej wierze”

Poczta Polska odpowiada na raport NIK. „Spółka działała w dobrej wierze”

Poczta Polska
Poczta Polska Źródło:Shutterstock / Kristi Blokhin
Poczta Polska wydała oświadczenie, w którym stwierdzono, że przy organizacji wyborów kopertowych spółka działała w dobrej wierze i zgodnie z prawem. To reakcja na publikację raportu pokontrolnego NIK.

Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła raport powstały po kontroli w sprawie organizacji wyborów kopertowych. Podczas konferencji prasowej Marian Banaś zaczął od stwierdzenia: – NIK negatywnie oceniła proces przygotowania wyborów powszechnych zarządzonych . Bogdan Skwarka, dyrektor Departamentu Administracji Publicznej NIK stwierdził, że „premier nie miał podstaw prawnych do tego, by wydawać "jakiekolwiek polecenia dot. wykonania wyborów podmiotów, którym te zadania ostatecznie narzucił”.

Poczta Polska odpowiada na zarzuty NIK

NIK złożył zawiadomienie do prokuratury ws. członków zarządu Poczty Polskiej i PWPW. W odpowiedzi Poczta Polska wystosowała oświadczenie, w którym podkreślono, że „zadaniem spółki określonym w decyzji Prezesa Rady Ministrów z 16 kwietnia 2020 r. było wyłącznie przygotowanie przeprowadzenia wyborów, a nie ich przeprowadzenie”. „Tym samym trudno zgodzić się z zawartą w raporcie NIK negatywną oceną dotyczącą samej tej decyzji. W wystąpieniu pokontrolnym, dotyczącym działania Poczty Polskiej, zawarty został jeden wniosek – kontynuowanie działań zmierzających do odzyskania wszystkich należności związanych z realizacją zadań wskazanych w decyzji z 16 kwietnia 2020 r”. - stwierdzono.

W dalszej części komunikatu podkreślono, że „niezależnie od tego, w jaki sposób organ kontrolny prezentuje poszczególne aspekty działalności podmiotów kontrolowanych, kluczowe zawsze pozostają wywiedzione z kontroli wnioski”. „To właśnie wnioski pokontrolne stanowią o rzeczywistej ocenie działalności kontrolowanego podmiotu. Poczta Polska podejmowała takie działania znacznie wcześniej, niezależnie od kontroli NIK” - podkreślono. „Poczta Polska stoi na stanowisku, iż wykonywała jednoznaczne polecenie zawarte w decyzji premiera która została wydana na podstawie bezwzględnie wiążącego przepisu ustawy” –zaznaczono.

Poczta Polska: Wstąpienie NIK jest nieaktualne

Z komunikatu Poczty Polskiej wynika, że „negatywna ocena NIK dotycząca podjęcia przez operatora działań na własne ryzyko oraz nieskorzystania z uprawnienia do zwrócenia się o wyjaśnienie treści decyzji pozostaje w sprzeczności z istniejącym stanem faktycznym i prawnym (natychmiastowa wykonalność) oraz samą oceną zawartą w raporcie NIK we wskazanym wyżej zakresie”.

Według Poczty Polskiej „podkreślenia wymaga, że według NIK spółka wykonała również wszystkie czynności pozwalające na to, aby doszło do zawarcia umowy ze Skarbem Państwa”. „Wstąpienie NIK w zakresie, w jakim wskazuje na nieskuteczność podejmowanych działań, jest nieaktualne. 30 grudnia 2020 r. Poczta Polska zawarła umowę z Szefem Krajowego Biura Wyborczego. Na jej podstawie Poczta Polska otrzymała już rekompensatę za poniesione koszty netto w wysokości 53 mln 205 tys. 344 zł 65 gr. Poczta Polska kontynuuje działania zmierzające do odzyskania pełnej kwoty kosztów, które poniosła” – podsumowano.

Czytaj też:
NIK zawiadamia prokuraturę w sprawie Poczty Polskiej i PWPW

Źródło: WPROST.pl