Jest rtęć w Odrze czy nie ma? GIOŚ o wynikach badań z Polski i Niemiec

Jest rtęć w Odrze czy nie ma? GIOŚ o wynikach badań z Polski i Niemiec

Akcja oczyszczania Odry w Widuchowej
Akcja oczyszczania Odry w Widuchowej Źródło:PAP / Marcin Bielecki
„Badanie próbek wody z Odry granicznej po stronie polskiej w woj. lubuskim, prowadzone w sposób ciągły i realizowane przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ, nie potwierdziło obecności rtęci” – poinformowała instytucja w komunikacie.

W komunikacie zamieszczonym na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przekazano, że badania nie potwierdziły obecności rtęci w Odrze po stronie polskiej w woj. lubuskim i zachodniopomorskim. Dodano, że „Państwowa Inspekcja Weterynaryjna wykluczyła rtęć jako przyczynę śnięcia ryb”.

GIOŚ poinformował też, że strona niemiecka w poniedziałek udostępniła Polsce wyniki badań i mapy punktów, gdzie dokonano poboru próbek wody. „Analiza map poboru próbek wykazała, że pobór próbek przez stronę polską prowadzony był w nurcie Odry granicznej na terenie woj. lubuskiego. Natomiast po stronie niemieckiej próbki pobrane zostały na starorzeczu i dopływach Odry” – przekazano.

Punkt poboru próbek wody

Punkt poboru próbek wody

Rtęć w Odrze? GIOŚ wskazuje na punkty poboru

W komunikacie zamieszczono też kalendarium zdarzeń od momentu, w którym strona niemiecka poinformowała o wykryciu rtęci w wodzie.

„Dzisiaj, 15 sierpnia o godz. 12.00 strona niemiecka przesłała wyniki badań pobranych próbek. Wyniki niemieckich badań laboratoryjnych wykazują obecność rtęci i wskazują na przekroczone normy dla wód powierzchniowych. Wskaźnik ten nie przekracza norm dopuszczalnych dla wody pitnej.

W przesłanym, wraz z załączoną mapką miejsc poborów, raporcie badań laboratoryjnych okazuje się, że są to punkty poborów wykonanych nie w głównym nurcie Odry, a tylko w jej dopływach lub starorzeczach. Natomiast próbki wody pobrane przez laboratorium GIOŚ są pobierane punktowo w głównym nurcie Odry”.

Autorzy komunikatu podkreślili, że przeprowadzone w tym samym czasie przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ badanie próbek wody z Odry granicznej po stronie polskiej w woj. lubuskim nie potwierdziło obecności rtęci.

Źródło: WPROST.pl