Dodatkowe pieniądze dla funkcjonariuszy. Kluczowy będzie staż pracy

Dodatkowe pieniądze dla funkcjonariuszy. Kluczowy będzie staż pracy

Rozmowy MSWiA z przewodniczącymi związków zawodowych służb mundurowych
Rozmowy MSWiA z przewodniczącymi związków zawodowych służb mundurowych Źródło: Twitter / MSWia
Jest porozumienie pomiędzy ministerstwem a stroną związkową służb podległych resortowi. Funkcjonariusze otrzymają dodatkowe środki finansowe. Kluczowy będzie m.in. staż pracy.

Przed budynkiem Kancelarii Premiera w środę 9 listopada zebrali się przedstawiciele służb mundurowych: policji, straży pożarnej, więziennictwa, straży granicznej i celnicy. Domagali się waloryzacji płac przynajmniej na poziomie inflacji i protestowali przeciwko pomysłowi przesunięcia jej ze stycznia na marzec.

Dodatkowe pieniądze dla służb mundurowych. Jest decyzja premiera

W poniedziałek, 5 grudnia, odbyła się kolejna runda rozmów kierownictwa MSWiA oraz związków zawodnych służb podległych resortowi. W wyniku negocjacji, premier Mateusz Morawiecki zdecydował o dodatkowych środkach finansowych, które zostaną przeznaczone m.in. na dodatek graniczny oraz świadczenie motywacyjne dla funkcjonariuszy, którzy posiadają minimum 15 lat służby.

Związki zawodowe wynegocjowały m.in. dodatek graniczny w wysokości 450 zł brutto oraz zwiększenie do 6 proc. dodatku terenowego dla policjantów. Ponadto fundusz nagród w przyszłym roku dla czterech służb MSWiA zostanie zwiększony o 30 mln zł. Rozwiązania mają wejść w życie od 1 marca 2023 roku.

„Podczas spotkania w MSWiA, które odbyło się 5 grudnia br. omówiono ze stroną społeczną szczegóły dotyczące wydatkowania nowych, wynegocjowanych przez związki zawodowe środków. Biorąc pod uwagę nowe świadczenia motywacyjne, kierownictwo MSWiA oraz strona związkowa wspólnie apelują do funkcjonariuszy, którzy złożyli raporty o odejściu na emeryturę, o ponowną analizę tych decyzji. Minister Mariusz Kamiński zapewnił, że zobliguje komendantów poszczególnych służb do umożliwienia funkcjonariuszom wycofania już złożonych wniosków bez żadnych konsekwencji” – przekazano w poniedziałkowym komunikacie.

Funkcjonariusze otrzymają dodatkowe środki. Co ustalono z rządem?

Od 2023 r. wszyscy funkcjonariusze z 15-letnim stażem służby będą otrzymywali specjalne świadczenie motywacyjne, które będzie rozpoczynało się od 5 proc. I będzie rosło co roku o dodatkowy 1 proc. do osiągnięcia 15 proc. po 25 latach służby. Po przekroczeniu 25. roku służby nowe świadczenie będzie utrzymywało się na poziomie 15 proc. i w żaden sposób nie wyklucza się z już wprowadzonymi świadczeniami w wysokości 1,5 tys. zł brutto po 25 latach służby i 2,5 tys. zł brutto po 28,5 latach służby.

W przypadku wysługi powyżej 32 lat kwota ta zostanie wliczana do podstawy wymiaru emerytury mundurowej. Świadczenie to będzie powszechne, niezależne od wypłacanego już obecnie świadczenia motywacyjnego. Kierownictwo MSWiA zapowiedziało, że świadczenie zostanie wprowadzone ustawą.

Dodatek graniczny i fundusz nagród. Ile wyniosą?

W toku negocjacji strona związkowa zwracała uwagę na konieczność przywrócenia dodatku granicznego dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, pełniących służbę na wschodniej „zielonej granicy” oraz na przejściach lotniczych i morskich. MSWiA i strona społeczna wspólnie ustaliły, że dodatek wyniesie 450 zł brutto. Szacujemy, że dodatkiem objętych zostanie 6,5 tys. funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Strona związkowa wynegocjowała również zwiększenie funduszu nagród dla służb podległych MSWiA. W przyszłym roku policja, Straż Graniczna, Państwa Straż Pożarna oraz Służba Ochrony Państwa otrzymają dodatkowe środki w wysokości 30 mln zł, które zostaną przeznaczone na fundusz nagród.

Realizując postulaty strony związkowej, MSWiA przygotuje zmianę rozporządzenia w zakresie zwiększenia dziennej stawki dodatku terenowego dla policjantów z dotychczasowego 1 proc. do 6 proc. kwoty bazowej. Dzięki wprowadzeniu tego rozwiązania wysokość przyznawanego policjantom dodatku terenowego wzrośnie z około 16 zł do około 97 zł za każdy rozpoczęty dzień wykonywania określonych zadań. Od 1 marca 2023 r., po waloryzacji kwoty bazowej, dodatek terenowy wzrośnie do 105 zł.

Czytaj też:
Budżet CBA nie wytrzymał wzrostów cen. Podobnie w innych specsłużbach
Czytaj też:
Policja się obłowiła. Ponad miliard złotych z mandatów w osiem miesięcy, dwa razy więcej niż rok temu

 0

Czytaj także