Wojsko i służby czekają zmiany? Jest projekt ustawy, znamy szczegóły

Wojsko i służby czekają zmiany? Jest projekt ustawy, znamy szczegóły

Funkcjonariusz Straży Granicznej
Funkcjonariusz Straży Granicznej Źródło: X / Straż Graniczna
Na stronach rządowych pojawił się projekt ustawy wspierającej działania wojska, policji i Straży Granicznej. Uwzględniono tam między innymi zasady użycia broni w określonych przypadkach.

Jak czytamy na stronach rządowych, projekt ustawy będzie tematem posiedzenia rządu zaplanowanego na środę.

O tym, że trwają prace nad wspomnianym projektem informował wcześniej Donald Tusk i resort obrony narodowej.

Jeden z przepisów, jaki został zaproponowany w projekcie obejmuje zasady użycia broni przez żołnierzy, policjantów oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej. Wprowadzony ma zostać do Kodeksu karnego tzw. kontratyp – odpowiedzialność za przestępstwo popełnione w szczególnych warunkach ma być wyłączona.

Naruszenie zasad użycia broni. Które sytuacje będą usprawiedliwieniem?

W projekcie zawarto cztery rodzaje sytuacji, w jakich mundurowy nie popełni przestępstwa, naruszając zasady użycia broni.

Jeśli będzie musiał „odeprzeć bezpośredni i bezprawny zamach na nienaruszalność granicy państwowej przez osobę, która wymusza przekroczenie granicy państwowej przy użyciu pojazdu, broni palnej lub innego niebezpiecznego przedmiotu”. Projekt wspomina też o kwestii działania w obronie własnej oraz konieczności „przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachu na życie, zdrowie lub wolność tego żołnierza, funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej lub innej osoby, w przypadku bezpośredniego i bezprawnego zamachu na nienaruszalność granicy państwowej”. Czwartą sytuacją umożliwiającą użycie broni ma być „konieczność przeciwstawienia się osobie niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego porzucenia broni, materiału wybuchowego lub innego niebezpiecznego przedmiotu, którego użycie może zagrozić życiu, zdrowiu lub wolności” atakowanego funkcjonariusza.

Oprócz tego ci mundurowi, którzy na swoim koncie mają sprawy o niewłaściwe użycie broni będą mogli żądać obrońcy z urzędu. Będzie im także przysługiwać pomoc finansowa i zwrot kosztów pomocy prawnej, jeśli postępowanie wobec funkcjonariusza zostałoby umorzone. Co ważne, przepisy te mają obejmować także tych żołnierzy, których postępowanie rozpoczęło się jeszcze przed ewentualnym wejściem w życie wspomnianej ustawy.

Użycie broni w czasie pokoju. Będą zmiany

W trakcie operacji wojskowych prowadzonych w czasie pokoju zasady użycia broni mają być uwzględnione w ustawie o obronie Ojczyzny.

Mundurowi będą mogli używać broni między innymi w obronie własnej lub innych, w celu odparcia ataku prowadzonego na obiekty wojskowe czy granicę ale także przeciwko dronom, które mogłyby stwarzać zagrożenie. W projekcie podkreślono, że broń będzie mogła być użyta „tylko na uprzedni rozkaz dowódcy jako szczególny i ostateczny środek” i wtedy, gdy „zastosowanie środków przymusu bezpośredniego nie jest możliwe ze względu na okoliczności zdarzenia albo zamierzonego celu nie można osiągnąć przy zastosowaniu tych środków”.

Czytaj też:
Co zrobić z migrantami na granicy? Ponad połowa Polaków ma twarde stanowisko
Czytaj też:
Atak na polską karetkę przy granicy z Białorusią. „Codziennie mierzymy się z agresją”

Opracowała:
Źródło: gov.pl