85 rodzin ofiar katastrofy w Smoleńsku otrzymało już pomoc

85 rodzin ofiar katastrofy w Smoleńsku otrzymało już pomoc

Dodano:   /  Zmieniono: 5
Wojewodowie cały czas wypłacają zasiłki osobom, które straciły swoich bliskich w katastrofie pod Smoleńskiem. W sumie do tej pory pomocy finansowej udzielono 85 rodzinom.

Pieniądze są na bieżąco przekazywane pozostałym rodzinom. Każda z nich otrzymuje 40 tys. złotych. Środki są w dyspozycji wojewodów. Decyzja o terminie i formie przekazania pomocy finansowej należy do bliskich ofiar katastrofy. Koordynatorzy wyznaczeni przez wojewodów opiekują się wszystkimi osobami dotkniętymi przez tragedię. Pomoc finansowa została przyznana na podstawie uchwały Rady Ministrów przyjętej 12 kwietnia 2010 r.

Rząd pokrywa również koszty uroczystości żałobnych oraz koszty związane z pogrzebem osób, które zginęły w katastrofie samolotu. Rada Ministrów przeznaczyła na ten cel 20 mln zł. Rząd będzie również rozpatrywał wnioski o przyznanie rent specjalnych. W pierwszej kolejności otrzymają je uczące się dzieci i młodzież oraz niepracujący małżonkowie ofiar katastrofy.

Dodatkowe świadczenia otrzymają rodziny m.in. żołnierzy. Inne świadczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, są wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

PAP, arb
 5

Czytaj także