Pierwsze posiedzenie rządu Millera (aktl.)

Pierwsze posiedzenie rządu Millera (aktl.)

Dodano:   /  Zmieniono: 
Na swoim pierwszym posiedzeniu rząd Leszka Millera zablokował: nową maturę, płace w administracji centralnej i  wydatki budżetowe na 8,5 mld zł w 2001 roku.
Wydatki budżetowe zostaną obcięte średnio o 6,5 proc, i po cięciach wyniosą 173,1 mld zł, a dochody 143,6 mld zł - poinformował minister finansów, Marek Belka.
"Cięcia dotyczą wszystkich części budżetu, z wyjątkiem rezerw celowych dla wojewodów, które dotyczą wrażliwych społecznie wydatków" - powiedział.
Odpowiednie rozporządzenie zostanie przyjęte na następnym posiedzeniu rządu, gdyż ministrowie zgłaszali uwagi dotyczące przesunięcia niektórych zablokowanych środków.
Premier Leszek Miller podkreślił, że taka decyzja jest zgodna z zapowiedziami wyborczymi, iż kiedy trzeba będzie oszczędzać, to rząd rozpocznie oszczędności od siebie.
Rada Ministrów zaakceptowała też projekt rozporządzenia ministra edukacji wprowadzającego nową maturę w roku szkolnym 2004/2005, czyli wówczas, gdy aktualni gimnazjaliści, którzy realizują edukację wedle nowego programu, dojdą do matury. Maturzyści do tego czsu mogą liczyć na "taryfę ulgową", nie będą zmuszani do wysiłku pomagającego im zrozumieć współczesny świat.
Matematyka zostaje przesunięta do grupy przedmiotów do wyboru, które zostaną poszerzone m.in. o historię sztuki i historię muzyki.
Ministrowie wchodząc do Kancelarii mówili, że propozycje ograniczenia wydatków w tegorocznym budżecie, zaproponowane przez ministra finansów Marka Belkę, są trudne, ale na pewno zostanie osiągnięty kompromis.
Minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz powiedział, że propozycje dotyczące ograniczeń wydatków w jego resorcie "są z bólem do zaakceptowania".
Według Krystyna Łybacka, minister edukacji narodowej, ograniczenia budżetowe są konieczne. Dodała, że rząd zajmie się także kwestią nowej matury i "maturzyści będą już dzisiaj bardzo spokojni", jeśli chodzi o termin i formę egzaminu dojrzałości.
Jedynie minister zdrowia Mariusz Łapiński pytany na jakie ograniczenia zgodzi się w swoim resorcie, odpowiedział: "Na żadne".
nat, les, pap
Czytaj też: Zmiany Millera