Spotkanie rządu z episkopatem (aktl.)

Spotkanie rządu z episkopatem (aktl.)

Dodano:   /  Zmieniono: 
Komisja Wspólna Rządu i Episkopatu wypracowała wspólne stanowisko w sprawie projektu ustawy o wolontariacie - poinformował po jej zakończeniu bp Tadeusz Pieronek.
Strona rządowa zgodziła się, by parafie prowadzące działalność charytatywną mogły skorzystać z odpisów ulg podatkowych na takich samych zasadach, jak inne organizacje pozarządowe. W tej kwestii nie było sporów.

Według biskupa, w kwestii wychowania seksualnego w szkołach "rząd wyraził opinię podobną do prezentowanej przez Kościół". Z jakichś powodów nie chciał ujawnić jaką.
Z wcześniejszych nieoficjalnych informacji wynikało, że głównym tematem spotkania będzie integracja z UE i wizyta Jana Pawła II w Polsce.

Obradom współprzewodniczyli wicepremier Jarosław Kalinowski i metropolita gdański abp Tadeusz Gocłowski. Ze względu na to, że była to pierwsze w tej kadencji rządu spotkanie Komisji obecni byli takżepremier Leszek Miller i prymas Polski kardynał Józef Glemp.

W rozmowach ze strony rządowej wzięli udział: szef MSWiA Krzysztof Janik, minister edukacji Krystyna Łybacka, minister kultury Andrzej Celiński, minister sprawiedliwości Barbara Piwnik oraz szef doradców premiera Grzegorz Rydlewski.

Episkopat wydelegował na obrady abp Zygmunta Kamińskiego, abp Józefa Życińskiego, bp Alojzego Orszulika, bp Tadeusza Pieronka i bp Piotra Liberę.

Tradycja spotkań przedstawicieli rządu i Episkopatu sięga 1949 r., początkowo w ramach Komisji Mieszanej, a od 1956 roku - Komisji Wspólnej.

Od listopada 1980 roku Komisja Przedstawicieli Rządu PRL i Episkopatu odbywała regularne spotkania, również w stanie wojennym. Jak określił ją biskup Alojzy Orszulik, w  czasach stanu wojennego była to raczej "instytucja buforowa, żeby nie roztrzaskały się jadące pociągi Państwa i Kościoła".

Po 1989 r. za kadencji każdego z rządów takie komisje zbierały się kilkakrotnie, z wyjątkiem gabinetu Jana Olszewskiego.

Były na nich omawiane m.in. sprawy ratyfikacji konkordatu, opodatkowania kościelnych osób prawnych i fizycznych, wynagrodzenia dla księży katechetów i opłat celnych za dary przekazywane dla Caritas Polska.

em, pap
 0

Czytaj także