Sejm upamiętnił Okrągły Stół

Sejm upamiętnił Okrągły Stół

Dodano:   /  Zmieniono: 3
Obrady Okrągłego Stołu, fot. Wikipedia
Sejm przyjął uchwałę upamiętniającą 25. rocznicę obrad Okrągłego Stołu. Mimo, że zazwyczaj uchwały takie przyjmowane są przez aklamację, to w przypadku tej konkretnej doszło do głosowania i posłowie byli podzieleni.
Projekt poparło 199 posłów PO [3 nie brało udziału w głosowaniu – red.], 1 poseł Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Żyżyński, mimo że 17 było przeciw, a pozostała część klubu wstrzymała się, 31 posłów Twojego ruchu [5 nie głosowało – red.], 25 posłów PSL, podczas gdy wstrzymało się dwóch [5 nie głosowało – red.], 25 posłów SLD [1 nie głosował] oraz 5 posłów niezależnych – Andrzej Dąbrowski, Ryszard Galla, Jarosław Tomasz Jagiełło, Ryszard Kalisz oraz Wanda Nowicka. Przeciwko uchwale głosowali posłowie Przemysła Wipler i Jacek Żalek, wstrzymali się natomiast Jarosław Gowin, John Godson oraz Piotr Szeliga. Przeciwni była także Solidarna Polska, chociaż 1 poseł wstrzymał się . Był to Tomasz Górski. Ogółem za przyjęciem uchwały glosowało 286 posłów, przeciw było 31, wstrzymało się 108. Udziału w głosowaniu nie wzięło 43.

Tekst uchwały w całości brzmi następująco:

"6 lutego 1989 roku rozpoczęły się w Warszawie obrady Okrągłego Stołu z udziałem reprezentantów opozycji solidarnościowej, strony rządowej oraz przedstawicieli Kościoła w roli obserwatorów. Rozmowy zakończyły się podpisaniem porozumienia 5 kwietnia 1989 roku.

Zawarty kompromis doprowadził do legalizacji NSZZ Solidarność i częściowo demokratycznych wyborów, które odbyły się 4 czerwca 1989 roku. Wybory zakończyły się zwycięstwem Solidarności. Następstwem tych wydarzeń było powołanie we wrześniu 1989 roku rządu, na którego czele stanął Tadeusz Mazowiecki.

Dzisiaj, w 25. Rocznicę obrad Okrągłego Stołu, a tym samym rozpoczęcia pokojowych przemian w naszym kraju, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie dla uczestników obrad Okrągłego Stołu, którzy wytyczyli drogę ku wolnej i demokratycznej Polsce"

Sejm.gov.pl, ml

 3

Czytaj także