Sejm do Amerykanów: znieście wizy!

Sejm do Amerykanów: znieście wizy!

Dodano:   /  Zmieniono: 
"Sejm RP wzywa władze Stanów Zjednoczonych Ameryki do zniesienia obowiązku wizowego dla obywateli polskich" - głosi rezolucja sejmowa przyjęta niemal jednogłośnie.
Sejm podjął rezolucję w sprawie zniesienia obowiązku wizowego dla obywateli Polski podróżujących do Stanów Zjednoczonych. Za rezolucją opowiedziało się 404 posłów. Jeden poseł głosował przeciw, wstrzymał się również jeden.

"Sejm RP wzywa władze Stanów Zjednoczonych Ameryki do zniesienia obowiązku wizowego dla obywateli polskich" - głosi rezolucja.

Podczas debaty nad projektem rezolucji w środę wieczorem posłowie podkreślali, że Polska jest bliskim sojusznikiem USA, czego wyrazem jest m.in. udział naszego kraju w operacji w Iraku. Z  drugiej strony, od Polaków wymaga się wiz, które ponadto nie  gwarantują wjazdu na teren USA.

Według amerykańskich przepisów, z ruchu bezwizowego do USA mogą korzystać tylko obywatele tych państw, w których odsetek odmów wydania wizy nie przekraczał 3 procent. W Polsce procent odrzucenia wniosków o wizę amerykańską jest kilkanaście razy większy od tego progu.

sg, pap

 0

Czytaj także